28 maj 2011
antioxidant

Det perfekta helgmyset

För mig är maten mycket godare om jag vet att den även gör gott i min kropp. Då blir smaken, texturen, synintrycken och vetskapen att jag mår bra av maten en perfekt kombination av faktorer. För mig är därför skaldjur den optimala maten för helgmyset och jag väljer gärna räkor och vinkokta musslor. Även hummer är självklart fantastiskt, och när krabbsäsongen är i igång på hösten är det svårt att låta bli även det delikata djuret. Skaldjur är fullproppade med protein (cirka 20%) vilket gör mig mätt på få kalorier samtidigt som det håller min förbränning igång. De innehåller också en hel del vitaminer och mineraler, och särskilt jod och selen är två förekommande spårämnen som vi ofta får för lite av. Den rosa färgen hos många skaldjur kommer dessutom från antioxidanten astaxantin vilket är bra både för hjärt-/kärlhälsan och prestationen.

En god aioli tillverkad av rapsolja och ett hembakat bröd till dessa havets läckerheter gör måltiden nästan komplett. Det enda som saknas är drycken och personligen dricker jag faktiskt ekologiskt rödvin till. Rödvin ger 10-20 gånger så mycket antioxidanter som vitt vin och en måttlig konsumtion skyddar mot hjärt-/kärlsjukdom, diabetes typ 2, många cancerformer och hjälper oss att hålla vikten. Ha en fortsatt trevlig helg!

16 september 2011
Finansmarknaden

Försäkring i samhällets tjänst

Så här frampå höstkanten brukar de stora globala återförsäkringsbolagen rapportera om utvecklingen kring naturkatastrofer och andra stora skadehändelser. I år uppmärksammas dessutom tioårsminnet av terrorattacken mot World Trade Center(WTC).

Redan nu kan konstateras att 2011 kommer att bli det näst mest kostsamma året någonsin för försäkringsindustrin. Det beror främst på ovanligt många och stora jordbävningar. Swiss Re rapporterar att första halvårets försäkrade storskador globalt uppskattas till en kostnad på ca USD 70 miljarder, vilket är mer än dubbelt så mycket som föregående år. 26000 människor omkom varav de flesta i samband med jordbävningen i Japan. Detta är mycket dyster läsning och det blir ju inte bättre av att orkansäsongen i Karibien och Nordamerika just startat. Kostnaderna för den senaste allvarliga orkanen Irene finns heller inte med i ovanstående siffror men uppskattas i dagsläget till ca USD 2,5 miljarder. 

Positivt är dock att försäkringsbranschen har kunnat leva upp till sina förpliktelser och fortsatt är väl kapitaliserad. Det är också uppenbart att den privata försäkringsindustrin kunnat flytta fram sina positioner det senaste årtiondet beroende på ökad kapacitet och staters ökade insikt om privata försäkringars positiva effekter på samhällsutvecklingen. 

Sedan den första chocken lagt sig efter attacken mot WTC har det bla utvecklats olika typer av försäkring mot terror. Detta har skett på flera sätt men ofta i samspel med statliga lösningar. En tendens enligt brittiska Lloyd’s är dock att privat försäkring successivt tar över mer av försäkringsbehoven mot terrorism. 

Även privata försäkringslösningar mot naturskador vinner mark på flera håll i världen. Förutom tillgång till ökad kapacitet hos försäkringsbolagen beror detta på att statliga lösningar saknar möjlighet till riskdifferentiering vilket medför att skattebetalare i lågriskområden subventionerar högriskområden. Dessutom saknas möjligheten att använda varierande pris som drivkraft för att förebygga skador.

Man måste samtidigt komma ihåg att det alltid finns en gräns för hur stora belopp som kan försäkras i den privata marknaden. För extremt stora skador kommer alltid stater att utgöra slutlig resurs.

8 juli 2011
Finansmarknaden

Almedalen förändras på gott och ont

Nu har jag gjort min femte almedalsvecka. Jag känner mig dock inte som en veteran ännu. Några reflexioner kan ändå vara på sin plats. Almedalen förändras successivt från politikervecka till en allmän ”samhällsmässa”. Antalet arrangemang har ökat varje år och är nu uppe i ca 1500. Det positiva med detta är att samtalsklimatet blir mer balanserat och mindre dogmatiskt. Samtidigt blir almedalsveckan på detta sätt ganska otydlig och spretig vilket i sin tur förstärker medias jakt på den stora nyheten. Å andra sidan har den smått kaotiska mångfalden också sin charm. Det finns hela tiden något intressant tema för alla. Lite negativt är dock att den mediala bevakningen av ”kändisar” gjort att våra toppolitiker är mer påpassade och därför inte är lika avslappnade som för några år sedan. 

Personligen hade jag några spännande dagar med störst fokus på välfärds/socialförsäkringsfrågor. Både Svenskt Näringsliv och AFA Försäkring arrangerade givande seminarier runt arbetsskadeförsäkring. If var representerat på ett seminarium med rubriken ”Socialförsäkring i förändring – Ekonomiska drivkrafter för en bättre försäkring”. Försäkringskollegorna på Trygg-Hansa och Skandia satsade bla på att belysa sjukvårdsförsäkring i Sverige och utomlands. Sveriges Kommuner och Landsting tog upp frågor kring välfärdens framtida finansiering. I centrum för många seminarier stod med all rätt den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Dess ordförande Gunnar Axén(m) deltog i många debatter och frågestunder under veckan.

Ett kul grepp från försäkringsbranschen var också Svensk Försäkrings blogg direkt från almedalen.  

Nu nalkas semestern med förhoppning om att vädret blir bättre än den kölddimma Almedalen låg insvept i detta år.

29 juni 2011
Finansmarknaden

Krav på mer försäkringsmässighet

Riksrevisionen publicerade i slutet av maj sin årliga rapport som bland annat granskar socialförsäkringarna. Riksrevisionen kommer fram till att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen inte uppfyller kraven för försäkringsmässighet. Det motiveras genom att alla omfattas av de två försäkringarna trots att alla inte bidrar till dess finansiering och de som bidrar gör det i olika utsträckning. I dagsläget är det statsbudgeten som avgör försäkringsvillkoren från år till år, huruvida de ska vara mer generösa eller inte. Detta skapar osäkerhet för medborgarna. Myndigheten skriver vidare att staten bör slå fast vilka principer som ska gälla: försäkringssystem eller bidragssystem för att ge säkerhet till medborgarna.

Riksrevisionens synpunkter knyter väl an till Arbetsskadekommissionens(ASK) arbete. ASK tillsattes i november 2010 med syftet att utreda arbetsskadesystemet i Sverige. Ordförande för ASK är Björn von Sydow, socialdemokratisk riksdagsledamot och tidigare bla talman och försvarsminister. ASK består i övrigt av tunga experter inom området.

Tanken på att utreda arbetsskadesystemet i Sverige har funnits en tid men nu är tidpunkten väldigt lämplig eftersom ASK kommer att arbeta parallellt med den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen. ASK kan därigenom tjäna som en viktig kunskapskälla för den parlamentariska utredningen. Men det finns flera goda skäl för att arbetsskadorna utreds. I våra nordiska grannländer drivs arbetsskadeförsäkring helt eller delvis av de privata försäkringsbolagen enligt försäkringsmässiga principer. Det finns således skäl att utvärdera denna möjlighet även för Sverige. 

Nyligen deltog ASK s kansli på ett intressant seminarium med titeln ”Arbetsskadeförsäkring under förändring” arrangerat av Arbets- och miljömedicin i Uppsala. ASKs arbete kommer att pågå fram till nästa sommar och tanken är att presentera resultatet under Almedalsveckan 2012.

23 juni 2011
Finansmarknaden

Debatt om trafikförsäkringsskatt

I en nyligen publicerad debattartikel i SVD diskuterar motororganisationen FMK både premieskatten på dagens trafikförsäkring och möjligheterna att genomföra en trafikförsäkringsreform av det slag som Trafikförsäkringsutredningen föreslagit. Huvudbudskapet är att premieskatten bör avskaffas och reformen genomföras. Argumenten är ungefär desamma som jag tidgare anfört på sind.nu. FMKs artikel har också kommenterats på Mattias Lundbäcks blogg.

13 juni 2011
Gästblogg: Hälsa

Paulúns viktvecka

Häng med på Paulúns viktvecka i januari! Se http://www.apollo.se/se/hur-vill-du-resa/aktiva-resor/training/pages/pauluns_viktvecka.aspx
Antingen mejslar du fram magrutorna eller tar bort betydligt mer i denna himmel av träningsmöjligheter och bra mat. Jag håller dagliga föreläsningar!

Fler inlägg om: