Så når du finansbranschen

Finansliv erbjuder dig unika möjligheter till kontakt med en intresserad, engagerad och specifik målgrupp. Vi erbjuder magasin, webb och events som kompletterar varandra för en nära relation med finansbranschens spännande personer. Under 2013 satsar vi stort på våra evenemang och kommer arrangera 9 arrangemang med start redan i februari.

Ca 51 000 Läsare (ts)
62 % Kvinnor // 38 % Män
43 % Är bosatta i Stockholmsområdet
28 % under 40 år
28 % mellan 40 och 50

Månadslön för bankanställda: 43 401 kr
20 % av de som tjänar bäst har en medianlön på 48 000 kr

 

Möt våra typläsare, Jessica och Johan:
Johan och Jessica bor i villa i Årsta, söder om Stockholm. Han är 39 år, hon 35. Han arbetar som företagsrådgivare på Handelsbanken och tjänar 37 650 kronor i månaden. Hon är underwriter på Skandia och tjänar 35 400 kronor i månaden.

Finanslivs läsare är tjänstemän och chefer inom finansbranschen. De är verksamma på banker, försäkringsbolag, hos fondförvaltare, investmentbolag och andra finansinstitut. Läsarna tycker det är viktigt att följa modet och vara attraktiv. De är risktagare som samtidigt tycker att det är viktigt att bli respekterade. Karriären är viktig.

Övrig info:
87 procent av Finanslivs läsare tycker att tidningen är bra eller mycket bra. Majoriteten tycker att Finansliv ger dem koll på branschen och är till nytta i deras arbetsliv. (Läsarundersökning Makalös hösten 2011)

Tidningsnummer 3 når, förutom Finanslivs vanliga läsare, även 5000 avgångsstudenter inom ekonomi och juridik.

För information och bokning:

Patrik Tjälldén
08 122 016 04
0709 35 94 94
patrik@bisonmedia.se


Dennis Zirath

0708- 20 43 00
dennis.zirath@finansliv.se

För mer information om priser kan du titta i vår Annonsprislista 2015.