Andreas Liljeheden

Bor i Bryssel, bevakar EU-frågor inom finansområdet för bland andra TV4 och SIX News. Har tidigare jobbat för Ekot, SVT Rapport och Dagens Industri.
Andreas Liljeheden

Eurogruppen godkänner grekiskt nödlån

Publicerat den 10 oktober 2016 kl. 23:01

Euroländernas finansministrar godkänner nästa utbetalning till Grekland på 2,8 miljarder euro. Därmed lyfter man blicken mot den andra kontrollen av åtgärder där fokus flyttas från lagstiftning till faktiskt implementering av ekonomiska reformer.

Grekland har uppfyllt alla de 15 krav som de internationella långivarna har krävt för att betala ut det planerade nödlånet på 2,8 miljarder euro, motsvarade 27 miljarder kronor. Det handlar bland annat om pensioner, energisektorn, bankernas styrning liksom etablering av en privatiseringsfond och en ny myndighet för skatteindrivning.

De 2,8 miljarderna kommer portioneras ut i en näst intill omedelbar utbetalning på 1,1 miljarder medan resterande 1,7 kommer betalas ut när data verifierat att alla kraven uppfyllts.

Enligt den grekiske finansministern Euklidis Tsakalotos innebär fördröjningen dock inga problem.

”Vi har inga stora utbetalningar till våra långivare innan dess. Så om vi får 1,1 miljarder först och sen 1,7 miljarder spelar inte så stor roll”, sa Tsakalotos efter eurogruppens möte i Luxemburg.

Trojkan kollar implementering

Därmed flyttas fokus till den andra översynen i det grekiska nödprogrammet. Det innebär att man går från att kontrollera att nya lagar stiftas till att kolla att de faktiskt implementeras i Grekland. EU:s ekonomikommissnär Pierre Moscovici sa att institutionerna i den så kallade trojkan ska återvända till den grekiska huvudstaden inom kort.

”Vi ska åka till Aten andra halvan av oktober för att påbörja det tekniska arbetet, sa Pierre Moscovici.

En andra översyn kan också öppna upp för IMF:s medverkan i programmet vilket i sin tur kan bana väg för skuldlättnader för Grekland. IMF:s styrelse har sagt att den ska fatta beslut om man ska vara med i programmet eller inte innan årsskiftet men efter att den andra översynen är klar. IMF vill dock se större skuldlättnader än euroländerna då man tvivlar på att EU:s kalkyler går ihop. Den Washingtonbaserade fonden uppges därför kunna få en mer passiv och rådgivande roll i Greklands nuvarande och tredje nödlån.

Transaktionsskatt – ”bon chance”

Vid sidan av eurogruppens möte träffades återigen de euroländer som jobbar på att införa en gemensam skatt på finansiella transaktioner. Det är en av EU:s längre långkörare som påbörjades redan 2011 när EU-kommissionen lade fram ett förslag på en finansiell transaktionsskatt. Idén ansågs kontroversiell och den gillades inte av flera medlemsländer, däribland Sverige.

Tio länder har dock försökt att gå vidare inom ett fördjupat samarbete i EU och Kommissionen och ekonomikommissionären Pierre Moscovici har varit pådrivande.

Motståndet mot skatten är dock alltjämt stor. En av dem som är tveksamma är eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem.

När han hörde av Pierre Moscovici att denne och några andra skulle diskutera transaktionsskatt efter det ordinarie mötet höjde han förvånat på ögonbrynen och sa sarkastiskt: ”bon chance” (lycka till).

May öppnar för hård Brexit

Publicerat den 3 oktober 2016 kl. 12:08

Storbritannien kommer lämna in skilsmässopapperna till EU senast i mars nästa år. Samtidigt säger premiärminister Theresa May att landet ska bli suveränt och ensamt kontrollera invandringen. Det betyder en hård Brexit utan tillträde till EU:s inre marknad.

Det var en tuff brittisk premiärminister som tog bladet från munnen på söndagen när hon la fram planerna på när och hur utträdet ur EU ska gå till. På en partikonferens i Birmingham sa Theresa May att Artikel 50 i EU:s fördrag, som är startskottet på utträdesförhandlingarna, ska aktiveras senaste i slutet av mars nästa år.

Hon sa också att fokus kommer ligga på att återfå brittisk suveränitet i migrationsfrågan.

– Vi ska göra vad självständiga länder gör. Vi ska själva bestämma hur vi kontrollerar invandring, sa May.

Därmed skulle Storbritannien göra en så kallad hård Brexit. Ett utträde där man inte accepterar EU:s överstatlighet men där man inte heller längre får tillträde till EU:s inre marknad.

Finanssektorn oroas

Priset som Storbritannien kommer få betala för den ökade invandringskontrollen är sannolikt ett betydligt mer begränsat tillträde till EU:s inre marknad. Från EU-håll har man sedan folkomröstningen 23 juni bedyrat att tillträde till marknaden med fri rörlighet av varor och tjänster (även de för Storbritannien så viktiga finansiella tjänsterna) följer med krav på fri rörlighet av EU-medborgare. Det vill säga, ska brittiska bolag kunna verka fritt inom EU måste landet svälja att EU-medborgare från till exempel Polen bor och jobbar i landet.

Och EU lär inte backa i den frågan. Artikel 50 kommer nu triggas mitt under de tyska och franska valkampanjerna. Att vara mjäkig och ge efter för ett land som lämnar EU lär inte locka väljare utan talar snarare för tuffa förhandlingar, åtminstone initialt.

Även om Theresa May sa att hon skulle försöka få till ett avtal med EU som var så bra som möjligt för brittiska företag så hade företagsorganisationer hoppats på en mjukare Brexit. Man befarar att en tuff strategi kommer slå mot ekonomin och jobben. En omedelbar effekt av Mays tal var att pundet backade på förmiddagen på måndagen och närmade sig den lägsta nivån mot dollarn på tre decennier.

Särskilt inom den brittiska finanssektorn har det spekulerats kring hur många jobb som kan flytta från City till andra flera europeiska städer om bolagen inte längre har samma tillträde till EU:s inre marknad för finansiella tjänster.

Frankfurt är det mest troliga alternativet men även i Paris lobbar man för att locka till sig delar av de brittiska finanshusen i spåren av Brexit. I den franska huvudstaden jobbar man på att förenkla registreringsprocessen för finansbolag och de stolta fransmännen har till och med utlovat att de ska acceptera registreringshandlingar skrivna på engelska.

Inga smygförhandlingar

Enligt EU:s fördrag ska man förhandla färdigt ett utträde inom två år från att Artikel 50 aktiveras. Men att komma överens om en ny framtida relation mellan EU och Bryssel kommer ta betydligt längre tid tror de allra flesta bedömare. Därför är det inte konstigt att Theresa May vill börja informella förhandlingar innan mars så att den brittiska regeringen får lite mer tid på sig. Än så länge har dock EU sagt nej till sådana diskussioner.

Europeiska Rådets ordförande, Donald Tusk, välkomnade igår beskedet från Storbritannien som han menar ger klarhet i skilsmässoprocessen. Däremot upprepade han att det inte kommer bli några informella förhandlingar innan Artikel 50 är aktiverad.

IMF: Grekland behöver större skuldlättnader

Publicerat den 26 september 2016 kl. 12:25

Överskottsmålet i det grekiska nödprogrammet är inte realistiskt. Tuffare och snabbare reformer krävs och att euroländerna ger större skuldlättnader. Det skriver IMF i en ny rapport.

Även med fullt genomförande av det krävande åtgärdsprogrammet behöver Grekland omfattande skuldlättnader”, skriver Internationella Valutafonden (IMF) i sin senaste landsrapport över den grekiska ekonomin.

I våras vidtog euroländernas finansministrar åtgärder för minska bördan av de grekiska skulderna som uppgår till hisnande 175 procent av BNP. De kom då överens om att kortsiktigt ge lån till lägre räntor och längre löptid. På längre sikt skulle de också titta på att lösa ut dyra lån och införa en särskild mekanism som skulle se till att kostnaden för att bära skulderna inte skulle överstiga 20 procent av BNP.

Enligt IMF är detta inte tillräckligt och fonden sätter därmed press på de övriga euroländerna. Flera av dem vill hemskt gärna att IMF ska delta i det nuvarande nödlånet som förhandlades fram under några hektiska veckor förra sommaren.

Fonden har deltagit i de två tidigare programmen men har ännu inte fattat beslut om att vara med i det tredje värt 86 miljarder euro. Dess medverkan skulle ge programmet mer trovärdighet och det skulle sannolikt följa med större krav på reformer av den grekiska ekonomin. Tanken är att IMF ska fatta beslut om att delta eller inte i slutet av året.

Samtidigt är det svårt att övertyga euroländerna om ytterligare skuldlättnader. När de beslutade om lättnader i våras sa eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem att de redan då gick betydligt längre än vad han hade trott skulle vara möjligt.

Orealistiskt tillväxtmål

Men det är inte bara skuldbördan som oroar IMF. Fonden är också skeptisk till de tillväxtmål för Grekland som har satts upp i det nuvarande räddningsprogrammet. Enligt det ska landet nå ett primäröverskott (före betalning av räntor på lån) på 3,5 procent 2018. Orealistiskt menar IMF.

.. det säger att Grekland kan uppnå och bibehålla ett primäröverskott på 3,5 procent under flera årtionden trots tvåsiffrig arbetslöshet till mitten av århundradet…., man kan inte anta att Grekland kommer kunna växa sig ur sitt skuldproblem”, skriver IMF i sin rapport.

IMF har alltså en mer pessimistisk syn på den grekiska ekonomin och fonden vill därför se tuffare åtgärder, särskilt när det gäller att reformera det grekiska skatte- och pensionssystemet. I rapporten skriver till exempel IMF att över hälften av alla grekiska löntagare har rätt till undantag för inkomstskatt, att jämföra med snittet inom euroområdet på åtta procent.

När det gäller pensionssystemet välkomnar IMF regeringens mål att sänka pensionerna och därmed spara en procent av BNP. Men man konstaterar samtidigt att det är långt ifrån tillräckligt då underskottet i landets pensionssystem ligger kring elva procent av BNP. Också det mycket högre än eurosnittet.

Försenade reformer

IMF efterfrågar också snabbare reformer. Historiskt har den grekiska regeringen haft det väldigt svårt att leverera åtstramningar i den takt som man kommit överens om med sina internationella långivare. Det nuvarande programmet är inget undantag. Under sommaren var det tänkt att Grekland  skulle fatta beslut om 15 åtgärder vilket skulle öppna upp för delutbetalning av nödlån på 2,8 miljarder euro. Inte ens en tredjedel av reformerna har godkänts.

Planen som ska rädda EU

Publicerat den 16 september 2016 kl. 22:36

I ett första toppmöte utan Storbritannien sedan Brexitomröstningen försökte EU:s övriga ledare visa enad front. De kom överens om en plan för hur de ska styra samarbetet framåt den närmsta tiden men de spelade med säkra kort och undvek de mest kontroversiella frågorna.

– Vi är alla överens om att EU inte är perfekt men det är det bästa vi har, sa Donald Tusk efter mötet i slovakiska Bratislava.

EU:s ordförande som har lett samtalen om hur man ska ta sig vidare i det europeiska samarbetet utan Storbritannien försäkrade att de kvarvarande 27 medlemsländerna står enade och att de kommer hålla samman.

Samtidigt konstaterade ledarna att unionen måste förändras. Många medborgare har tappat förtroendet för projektet och de oroas över flyktingkrisen, terrorhot och ekonomiska svårigheter. EU:s stats- och regeringschefer enades på mötet om en plan för att bemöta den oron.

Ökad gränskontroll

För att bemöta terrorhot ville ledarna se mer samarbete mellan säkerhetstjänster och ökade kontroller vid EU:s yttre gräns. Alla som korsar gräsen till EU, även de egna medborgarna, ska granskas och kollas mot diverse databaser så som SIS (Schengen Information System). På ett kommande möte i december ska man besluta om en mer konkret plan för EU:s säkerhet och försvar.

På det ekonomiska planet beslutade man att förlänga EU:s investeringsfond, den så kallade Junckerfonden, i syfte att stimulera tillväxt. Juncker själv, EU-kommissionens ordförande, sa i sitt linjetal häromdagen att han ville fördubbla fondens kapacitet till 630 miljarder euro till 2022.

När det gäller migration pratade man om att fortsätta att bygga vidare på avtalet med Turkiet samt ge stöd till västra Balkan och Afrika i syfte att ytterligare begränsa illegal invandring. Även detta handlar om bättre gränskontroll och flera medlemsländer gav löfte om att ge stöd till Bulgarien för att förbättra kontrollen vid landets gräns mot Turkiet.

– Alla var eniga om att vi måste skydda våra yttre gränser. Vårt mål måste vara att radikalt få ner antalet illegala migranter, sa Slovakiens premiärminister Robert Fico som stod värd för mötet.

Duckade för de svåraste frågorna

Brexit i sig diskuterades inte i detalj då Storbritannien alltjämt inte lämnat in skilsmässopappren och aktiverat Artikel 50 i EU:s fördrag. Inte heller tog man upp den kontroversiella och för Sverige viktiga frågan om fördelning av de flyktingar som lyckas ta sig igenom EU:s och närliggande länders gränskontroller.

Anledning till att man inte tog upp frågan var att den skulle visa på hur splittrade EU-länderna egentligen är. För det är en splittrad union som nu kämpar för att hålla samman.

Före mötet i Bratislava träffades EU:s grundarländer i Berlin för att snacka ihop sig. Polen samlade nya medlemsländer i Warszawa medan Medelhavsländerna träffades i Aten. Alla med olika agendor. Den ekonomiska krisen delar unionen i norr och söder. Migrationsfrågan delar länderna i öst och väst.

Problemen om skev fördelningen av asylsökande kommer därför inte lösas i närtid. Just nu handlar det om att de kvarvarande 27 EU-länderna ska hitta gemensamma nämnarna som de kan bygga vidare på. Det handlar om att visa upp en enad front. Det handlar om att visa att de kan leverera nytta till skeptiska medborgare. Tills dess sopas de verkligt svåra frågorna under mattan.

Fördubbling av EU:s investeringsfond

Publicerat den 14 september 2016 kl. 12:55

Mycket handlade om hur Europa ska få fart på den tröga ekonomin när Jean-Claude Juncker höll sitt årliga tal om läget i unionen. Kommissionsordföranden utlovade en fördubbling av EU:s investeringsfond till 6 biljoner kronor. Däremot kom inga klara besked om ökad flexibilitet i EU:s budgetregler.

– Nu går vi längre. Idag föreslår vi en fördubbling både av tidshorisonten och den finansiella kapaciteten i fonden, sa Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, när han höll sitt årliga linjetal om läget i unionen inför Europaparlamentet i Strasbourg.

En fördubbling skulle innebära att 630 miljarder euro, motsvarande 6 biljoner kronor (6 000 000 000 000) skulle mobiliseras för investeringar fram till år 2020.

Enligt den nuvarande planen ska 315 miljarder euro samlas ihop för att investeras i projekt fram till 2018. Enligt Kommission har man efter ett år fått in 116 miljarder euro som ska gå till fler än 200 000 småföretag i 26 medlemsländer vilket är betydligt mer än många skeptiker tidigare trott på.

Flexibla regler för underskott och skulder

Junker tog som väntat även upp stabilitets- och tillväxtpakten, reglerverket som i grova drag säger att EU-ländernas budgetunderskott inte får överstiga mer än tre procent av BNP och statsskulden ska ligga under 60 procent av BNP.

Flera krisande medlemsländer har krävt mer flexibilitet i dessa regler för att öppna upp för ökade offentliga satsningar i syfte att få fart på den tröga tillväxten i Europa. Man väntade sig att Juncker skulle presentera nya undantag så att till exempel kostnader för utbildning inte skulle räknas med när Kommissionen granskar att EU-ländernas budgetar håller måttet. De som efterfrågade den typen av flexibilitet blev dock besvikna.

– Vi vill inte se någon flexibilitetspakt. Vi behöver smart flexibilitet i implementeringen av pakten så att vi inte hindrar tillväxt, sa Juncker kortfattat.

På det ekonomiska planet slog Kommissionsordföranden också ett slag för frihandel och de avtal som EU förhandlar om som möter allt större motstånd runt om i Europa såväl folkligt som politiskt. Juncker sa att han står bakom CETA-avtalet med Kanada där man är i den absoluta slutfasen. Däremot nämnde han inte det betydligt större och mer kontroversiella TTIP, avtalet som EU förhandlar med USA. Där har Frankrikes president och även tyska vicekanslern flaggat för att man borde avbryta förhandlingarna.

Gemensam militär

Kommissionsordföranden föreslog också ökade satsningar inom digitalisering. Utbyggnad av 5G-nät och gratis wifi i de centrala delarna av alla EU:s huvudstäder år 2020 var några idéer som yppades.

På det stora planet konstaterade Juncker att EU inte mår särskilt bra. Unionen befinner sig i en existentiell kris där nationella intressen får för stort utrymme på bekostnad av EU:s bästa. Samtidigt försäkrade han att unionen inte står och faller med att Storbritannien lämnar klubben. Övriga 27 medlemsländer står enade och Juncker förespråkade ökat samarbete, som väntat inom säkerhetsområdet.

Frankrike och Tyskland har drivit på för ökat säkerhetspolitiskt samarbete då Storbritannien tidigare setts som en bromskloss.

Rent konkret föreslog Jean-Claude Juncker ett europeiskt högkvarter och en gemensam militär styrka som komplement till NATO samt en fond för säkerhetspolitiskt samarbete. Idéer som kommer diskuteras på toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer på fredag.

Växande motstånd mot frihandel

Publicerat den 29 augusti 2016 kl. 14:13

Tyskland Vice Förbundskansler, Sigmar Gabriel, konstaterar att frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA har misslyckats. Motståndet mot avtalet växer samtidigt som stödet från frihandelsvänner på båda sidor Atlanten blir allt mindre.

– Förhandlingarna med USA har de facto misslyckats eftersom vi européer inte ville gå med på de amerikanska kraven, men ingen vill egentligen erkänna det, sa Sigmar Gabriel i en intervju med tyska ZDF på söndagen.

Den tyska vice Förbundskanslern pekade på att parterna inte har lyckats enas om ett enda kapitel i frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) under tre års förhandlingar. Förhandlingar som leds av den svenska Kommissionären, Cecilia Malmström, på den europeiska sidan.

Gabriels uttalande går säkerligen hem hos många i Tyskland som hör till ett av dem mer frihandelsskeptiska länderna i Europa. Särskilt investerarskyddet inom avtalet, det så kallade ISDS, som är en tvistelösning mellan stater och bolag, har varit kontroversiellt. Demonstrationer mot TTIP-avtalet är planerade i Tyskland i mitten av september.

Även i andra tunga EU-länder är motståndet omfattande. I våras gick Frankrikes François Hollande ut och sa att han aldrig skulle acceptera avtalet i dess dåvarande form. Enligt den franske presidenten gynnade texten främst amerikanska bolag.

Förhandlingarna fortsätter

EU-Kommissionens talesperson, Margaritis Schinas, försäkrade dock på dagens presskonferens att förhandlingarna rullar på och att man alltjämt siktar på att sluta ett avtal kring årsskiftet.

– Även om handelsförhandlingar tar tid så är bollen i rullning och Kommissionen gör framsteg i dessa förhandlingar, sakta men säkert, sa Margaritis Schinas.

Han påminde också om att det är Kommissionen som förhandlar (inte Sigmar Gabriel) enligt det mandat som man fått av EU:s medlemsländer, inklusive Tyskland och Frankrike.

På det senaste toppmötet ska Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker också ha fått förnyat stöd för att fortsätta samtalen.

Men att man skulle kunna få till ett avtal till slutet av året är högst osannolikt. Missade deadlines har varit mer regel än undantag i förhandlingarna med USA som började sommaren 2013. Enligt den ursprungliga planen skulle man ha kommit överens om ett avtal i slutet av 2014. Därefter blev ambitionen före det amerikanska valet i november. Det allra senaste budet är alltså kring årsskiftet.

Med tanke på det växande motståndet och att stödet från frihandelsvänner har minskat är frågan snarare om avtalet blir av över huvud taget.

Minskat stöd

Storbritannien var, tillsammans med Sverige, en av de största förespråkarna för TTIP. När landet nu väljer att lämna EU efter Brexitomröstningen lär man inte fokusera på att få till ett bra avtal mellan USA och en union som man lämnar. Sverige får då dra ett tyngre frihandelsförespråkande lass men har inte lika mycket att säga till om som Storbritannien.

Samtidigt minskar stödet även på den amerikanska sidan där motståndet mot TTIP generellt varit betydligt mindre. Republikanernas kandidat, Donald Trump, har en väldigt protektionistisk retorik och baserat på vad han säger lär det bli svårt att få till stånd ett avtal om han blir vald till president.

Även Demokraternas Hillary Clinton har flörtat med frihandelsmotståndarna genom löften om att hon kommer tacka nej till alla avtal som sänker amerikanska löner eller hotar amerikanska jobb. Hon har visserligen inte nämnt TTIP specifikt i detta sammanhang utan snarare TTP, ett annat avtal med länder i Latinamerika, Asien och Oceanien.

Men med tanke på att även Hillary Clinton försöker locka frihandelsmotståndarna ter det sig allt svårare för kommissionär Cecilia Malmström och de andra förhandlarna att sy ihop ett frihandelsavtal med USA.

EU-toppar sätter Brexitagendan

Publicerat den 22 augusti 2016 kl. 12:18

Ledarna för Tyskland, Frankrike och Italien träffas just nu för att prata om hur man ska lyckas hålla ihop EU efter Storbritanniens utträde. Det finns stor splittring bland medlemsländerna och de tre ledarna är också oense sinsemellan om hur unionen ska bemöta såväl Brexit som flyktingkris, terrorhot och ekonomiska problem.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president François Hollande träffar idag sin italienska motpart, Matteo Renzi, på den lilla ön Ventotene utanför Neapel. Det var där italienska intellektuella författade ett manifest för europeisk integration under andra världskriget. Syftet idag är att diskutera EU:s bräckliga framtid.

– Vi ska diskutera hur vi kan få till en nystart av Europa från grunden, det finns ett stort behov, sa Renzi igår kväll enligt Reuters.

Den italienska premiärministern tillade att frågan om EU:s pånyttfödelse ligger helt öppen och den måste tas på största allvar. Det finns farhågor om att unionens existentiella kris kan förvärras genom att fler tongivande länder kan folkomrösta om sin nationella framtid inom EU, till exempel Nederländerna som är en av grundarnationerna.

Trions möte i Italien är tänkt att lägga grund för toppmötet i Bratislava om tre veckor där samtliga EU:s stats- och regeringschefer, förutom Storbritanniens premiärminister Theresa May, ska diskutera EU post Brexit.

Vägen framåt osäker

De tre ledarna är dock inte eniga i hur man ska forma framtiden efter Storbritanniens utträde. Angela Merkel vill fokusera på att få till ”ett bättre EU” snarare än ökad integration. Matteo Renzi efterfrågar däremot mer samarbete, särskilt när det gäller säkerhets- och flyktingpolitiken. Italien har till exempel föreslagit ett Schengenliknande försvar, en multinationell styrka som skulle kunna sättas in för att bekämpa terrorism. Tyskland och Frankrike har ifrågasatt hur detta skulle finansieras.

Italien vill också ha mer stöd för att bekämpa människosmugglingen över Medelhavet via Libyen som är den främsta flyktingrutten efter Turkiet-Grekland-passagen. Frankrike och Tyskland har ställt sig tveksamma till att skjuta till ytterligare resurser.

Detta i ett läge där flyktingkrisen kan förvärras då det finns stora frågetecken kring avtalet med Turkiet efter statskuppsförsöket i somras och president Erdogans förföljelse av oppositionella.

Hur man ska få fart på Europas svaga ekonomier är en annan stötesten ledarna emellan.

François Hollande vill fördubbla EU:s investeringsplan som i dagsläget har som mål att få tillstånd investeringar på 315 miljarder euro, nästan 3 000 miljarder kronor.

Italien, som tampas med stora underskott och skulder, vill i sin tur se mer flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpakten som syftar till att hålla ordning i statsfinanserna, för att på så sätt öppna upp för ökad ekonomisk stimulans. Tyskland, som har dragit ett tungt lass under krisåren, vill hålla hårt på regelverket för att undvika nya ekonomiska kriser.

Stor splittring

Bland EU:s samtliga 27 medlemsländer (Storbritannien exkluderat) är meningsskiljaktigheterna än större. De så kallade Visegradländerna (Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) vill ”ta tillbaka makt från Bryssel” och under ledning av Polen ämnar ländernas ledare presentera en alternativ plan för mindre europeisk integration.

Ungern ska dessutom i början av oktober folkomrösta om landet ska ta emot några fler flyktingar som befinner sig i andra EU-länder, vilket skulle gå stick i stäv med unionens regler.

Angela Merkel ska inför toppmötet i Bratislava den 16 september hålla en rad möten med flera andra stats- och regeringschefer. Det lär behövas för vägen mot en gemensam politik efter Brexit ser lång och krokig ut.

EU och Kina oense om stålet

Publicerat den 13 juli 2016 kl. 18:45

Stålpriser har varit huvudfrågan de senaste dagarna när EU:s toppolitiker har träffat Kinas ledare i Peking. Kina har anklagats för att dumpa priserna i Europa och det väntas påverka Kommissionens kommande förslag om att ge landet lägre tullar och status som marknadsekonomi.

Spänningarna mellan EU och Kina har ökat i takt med att de europeiska stålbolagen får allt svårare att klara sig till följd av vad man i Europa ser som Kinas subventionerade överproduktion av stål. Minskad efterfrågan på den kinesiska marknaden har lett till en överproduktion som är två till tre gånger större än hela den samlade europeiska stålproduktionen. Följden har blivit kraftiga prisfall på 20-40 procent och att många europeiska stålbolag går på knäna.

Samtalen mellan parterna i Peking beskrevs som raka och öppna men det är tveksamt om det kommer medföra någon större förändring på marknaden.

– En global ordning med gemensamma regler ligger i bådas intresse men helt klart har vi olika syn när det gäller vad detta ska innebära i praktiken, sa Rådets ordförande Donald Tusk på en presskonferens efter det två dagar långa mötet.

Parterna enades dock om att bilda en gemensam arbetsgrupp för att hålla koll på överkapaciteten i stålsektorn.

– En slags stålplattform mellan Kina och EU som ska gå på djupet och titta på de möjligheter som finns för att lösa det här problemet, sa EU-Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Kina en marknadsekonomi?

Den kinesiska regeringen menar att den jobbar på att minska kapaciteten. Samtidigt vill landet ha ökat tillträde till den europeiska marknaden som just nu skyddas av tullar.

Enligt Kinas anslutningsavtal till WTO, som man skrev på för 15 år sedan, ska dessa skyddstullar tas bort vid årsskiftet då Kina ska betraktas som marknadsekonomi av andra medlemmar inom världshandelsorganisationen.

Den europeiska stålindustrin menar i sin tur att Kina inte alls är en marknadsekonomi och att den därför behöver fortsatt skydd mot det billiga stålet från landet där bolagen gynnas av statliga subventioner och där priserna inte alls sätts på marknadsmässiga grunder.

Förslag efter sommaren

EU-Kommissionen ska diskutera frågan om att ge Kina status som marknadsekonomi nästa vecka och ett förslag väntas någon gång efter sommaren. Kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker sa i samband med mötet i Peking att EU kommer stå fast vid sina internationella åtagande. Sen lade han till:

– Men frågan är komplicerad. Och för oss finns det en tydlig koppling mellan överkapaciteten och att ge Kina marknadsekonomisk status.

Det pratas om att Kommissionen kan komma att föreslå en slags kompromiss där Kina ges marknadsekonomisk status men med vissa förbehåll.

Samtidigt måste Kommissionens förslag godkännas av medlemsländerna som är oense i frågan. Även EU-parlamentet måste ge sitt godkännande och där finns det ett tydligt motstånd. Nyligen röstade parlamentet för en icke-bindande resolution där man sa att man inte ville ge Kina status som marknadsekonomi.

Spanien och Portugal nära böter

Publicerat den 7 juli 2016 kl. 20:56

Efter ett historiskt besked från EU-Kommissionen riskerar Spanien och Portugal böter i miljardklassen. Länderna har inte gjort tillräckligt för att få ner sina stora underskott.

Inget EU-land har någonsin fått böter på grund av för stora underskott eller skulder trots att flera under lång har brutit mot reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten vilken säger att underskott inte får överstiga tre procent av BNP och statsskulden ska ligga under 60 procent av BNP.

På torsdagen meddelade dock Kommissionen för första gången att Spanien och Portugal inte har vidtagit tillräckligt effektiva åtgärder för att få ner sina underskott.

– Den senaste tiden har länderna halkat av banan när det gäller korrigering av sina stora underskott och de har inte nått sina budgetmål, sa eurokommissionären Valdis Dombrovskis.

Det spanska underskottet låg över elva procent när finanskrisen var som värst och man uppmanades av EU att korrigera det. Efter flera framskjutna deadlines hade landet förra året fått ner underskottet till 5,1 procent. Det var dock klart över det uppsatta målet på 4,2 procent. Kommissionen tror inte att man kommer nå målet i år heller.

Situationen för Portugal är likartad. Underskottet låg över elva procent 2010. Förra året hade man fått ner det till 4,4 men också det var klart över målet som var satt till på 2,5 procent.

Miljardböter

Frågan går nu över till EU:s finansministrar som kan ta upp den när de träffas nästa vecka. Gör de samma bedömning ligger det på Kommissionen att föreslå böter som enligt EU-reglerna kan uppgå till 0,2 procent av BNP. Det handlar om över 20 miljarder kronor för Spanien och över tre miljarder för Portugal. Samtidigt kan länderna gå miste om stöd ur EU:s strukturfonder.

Böterna kan också bli betydligt lägre eller helt utebli om det till exempel kan anses råda exceptionella omständigheter.

Kommissionen uppges dock vara under starkt tryck, bland annat från Berlin, för att utdöma böter. Men frågan är minst sagt politiskt känslig. Den brittiska folkomröstningen för två veckor sedan har fört med sig krav på ökat nationellt självbestämmande och mindre centralstyrning från Bryssel. Att Kommissionen i det läget skulle bötfälla länder med för stora underskott skulle inte bara kunna slå ekonomiskt mot redan svaga länder utan också ge bränsle till de allt högre EU-kritiska rösterna.

Samtidigt kan det i spåren av Brexit anses särskilt viktigt att markera mot finansiellt slappa länder. Flera euroländer i Sydeuropa har tidigare propagerat för ökad flexibilitet när det gäller stabilitets- och tillväxtpaketen och dessa krav har stärkts i spåren av den brittiska folkomröstningen. Särskilt Italien, där man kan behöva ge statligt stöd för att återigen rädda svaga banker, har flaggat för att Brexit kan göra det svårt att hålla sig inom budgetramarna.

Toppmöte gav få svar om Brexit

Publicerat den 29 juni 2016 kl. 22:08

Efter David Camerons sista toppmöte i Bryssel är framtiden alltjämt oviss. Förhandlingar om utträde från EU dröjer, det är oklart vem som ska leda samtalen och hur det ska gå till. Det skapar osäkerhet, inte bara kring relationen med Storbritannien utan kring hela EU-projektet.

Efter att en majoritet av britterna röstat för att lämna EU har Kommissionen och EU-parlamentet uppmanat landets regering att så snart som möjligt begära utträde från unionen. Därmed skulle Artikel 50 i EU:s fördrag, som säger att man har två år på sig att besluta om villkoren för utträde, aktiveras. Från EU håll har man pekat på att dröjsmål inte gynnar någon då det ökar osäkerheten kring både Storbritanniens och EU:s framtid.

EU kan dock inte i juridisk mening tvinga ett land att lämna unionen och David Cameron, som kommer avgå efter sommaren, vill avvakta. På sitt sista toppmöte i Bryssel, dagarna efter folkomröstningen, kunde han inte ge några klara besked. Istället kommer ny premiärminister får lämna in skilsmässopapperna och leda förhandlingar om ett nytt avtal med EU.

Det är inget bra läge alls, sa statsminister Stefan Löfven på mötet i Bryssel.

Förstående EU-ledare

Samtidigt har Stefan Löfven och de flesta andra stats- och regeringscheferna förståelse för att britterna inte kan börja förhandla idag. Först måste de reda ut det politiska kaos som just nu råder på hemmaplan.

Några saker klargjordes dock på toppmötet. För det första finns det ingen som helst vilja bland de andra EU-länderna att börja förhandla om ett nytt avtal med Storbritannien innan landet officiellt begärt utträde ur EU. Kommisionens ordförande, Jean-Claude Juncker, har till och med skriftligt förbjudit sina Kommissionärer och högsta ledning att ha informella samtal britterna. Detta som svar på att företrädare för lämna-sidan velat inleda informella diskussioner om ett nytt avtal innan Artikel 50 aktiveras i syfte att få mer tid och få ett bättre förhandlingsläge i det som sannolikt kommer bli historiens mest komplicerade bodelning.

Klart är också att Storbritannien inte kommer få fullt tillträde till EU:s inre marknad utan att betala in avgift till EU och acceptera den fria rörligheten på marknaden, det vill säga fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och inte minst människor.

– Ledarna gjorde det kristallklart idag att tillträde till den inre marknaden kräver att man accepterar alla fyra friheter, även fri rörlighet. Det kommer inte bli någon inre marknad a la carte, sa Rådets ordförande Donald Tusk som leder EU:s toppmöten.

Migration och arbetskraftsinvandring från Östeuropa har varit huvudfrågan i den brittiska folkomröstningen. David Cameron sa också själv på toppmötet att han förlorade den på grund av att han inte kunnat begränsa inflödet av invandrare i tillräckligt stor utsträckning. I avtalet han förhandlade fram med EU inför omröstningen fick man begränsa bidrag och andra sociala förmåner för icke-britter men inte invandringen i sig.

En ny framtid för EU

Mitt under mötet åkte David Cameron hem och de övriga 27 EU-ledarna fortsatte mötet på onsdagen på egen hand för att diskutera dels hur man nu ska förhålla sig till Storbritannien men också hur man ska förnya EU framåt. De flesta menar att man inte bara kan fortsätta som tidigare med ett land mindre.

– Det betyder att vi ställer medborgarna i centrum. Då behöver vi exemplevis tänka mer på hur den social utvecklingen utvecklas, sa Stefan Löfven.

För andra stats- och regeringschefer betyder dock ett förnyat EU något annat. Litauens Dalia Grybauskaitė sa att det handlade om migration och ekonomisk tillväxt. Belgiens Charles Michel beklagade sig istället över sprickan inom unionen där vissa velat gå längre och snabbare fram än andra. Sverige har i det hänseendet hört till dem som velat stå utanför i flera frågor, till exempel när det gäller euron. Sverige har också som enda land, tillsammans med just Storbritannien, valt att stå utanför EU:s bankunion.

Kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker sa i sin tur det inte behövs några nya reformer utan att man snarare ska snabba på det arbete som man redan startat.

Donald Tusk konstaterade att toppmötet var en första diskussion efter den brittiska folkomröstningen som skakat EU i grunden. Han har kallat till nytt möte i september för att fortsätta diskussionerna om relationen till Storbritannien och övriga EU:s framtid. En diskussion som sannolikt kommer dominera den europeiska politiken de kommande åren.