26 juli 2012
Asien

Överskott av stål i Kina drabbar SSAB m.fl.

I dag förkunnade SSAB en vikande efterfrågan i sin kvartalsrapport. Det sades att företagets kunder, främst i USA, ”avvaktar under världsoron”.

SSAB uppgav visserligen en stabil efterfrågan av dess nischprodukter (extra hållfast stål), men att det ser sämre ut för standardprodukterna (”normalt” stål).

”Kundernas framförhållning är kort och köpbeteendet ojämnt, delvis beroende på volatila priser på både råmaterial och stålprodukter”, menar man i rapporten.

Men det finns också en annan, mer fundamental och oroande, anledning till stålföretagets negativa utveckling: Kinas överkonsumtion av stål.

Utländsk media har ofta uppmärksammat detta på senare tid, eftersom överskottet i Kinas stålproduktion också är en indikator på landets ekonomiska stagnation: Då statliga investeringar i landets byggsektor minskar, finns ingenstans att göra av stålet förutom att exportera det.

Bloomberg skriver i dag om hur ”en kinesisk flod av stål” påverkar ståljättar som ArcerolMittal och US Steel.

Detta för att Kina nu exporterar en större andel av sitt stål än på två år: 8,7 procent av vad som tillverkas i Kina skeppas nu ut på transport.

En advokat för USA:s största stålproducent säger: ”Ökad kinesisk export tar försäljning direkt från amerikanska tillverkare. Det är högst troligt att det handlar om prisdumpning gällande en rad stålprodukter på export från Kina”.

ArcelorMittal med flera har fått stänga anläggningar och minskat sin aktivitet, samtidigt som Kina fortfarande ökar sin produktion i rask takt trots att man redan är världens största stålproducent.

I dag producerar Kina cirka 900 miljoner ton stål om året, varav 80 miljoner kommer från stålverk som öppnades först i fjol.

Och i maj i år meddelade regeringen att ytterligare 150 miljarder kronor ska satsas på att bygga nya stålverk, vilket upprörde utländska konkurrenter som menade att det handlar om statliga subventioner.

Att bygga nya stålverk är – överproduktion till trots – ett sätt för Kinas regering att skapa arbeten i oroliga tider. De kinesiska stålverken är ju statliga, och inte behöver gå med vinst för att hållas igång. Hur ska ArcelorMittal, US Steel eller SSAB kunna tävla mot det?

Produktionen ökar alltså samtidigt som den inhemska efterfrågan minskar. Resultat: ”Kinesiska stålverk måste öka sin export, eftersom de själva inte bestämmer produktionsmängden”, menar en kinesisk professor som Bloomberg talar med.

Detta slår hårt mot stålaktörer i hela världen. Sydkoreanska Posco, världens fjärde största stålproducent, håller tillsammans med andra koreanska aktörer på att utreda möjligheterna att anmäla Kina till något internationellt organ för det subventionerade stålet.

Nordamerika är som bekant SSAB:s största marknad, varför aktien föll på rapporten, och framtiden ser inte särskilt hoppfull ut. Analytiker säger att har svårt att hitta några ljuspunkter alls i SSAB:s rapport, samtidigt som företaget nu ska satsa ännu hårdare på sina nischprodukter snarare än ”vanligt” stål.

Stålpriset har sjunkit med 12 procent på ett år i Kina. Det drabbar också global efterfrågan och priser på järnmalm, vilket ju är oroande för långt fler svenska börsbolag än SSAB.

Fler inlägg om: , , , , , , ,
ad
15 februari 2015

Är utbildning och kunskap värdefulla tillgångar? ”Nej”, säger Kina.

Det sägs ofta att utbildning och kunskap är två värdefulla tillgångar för såväl samhälle som individ. I så fall finns det skäl att oroa sig för utvecklingen i Kina.

En gammal vedertagen sanning är att grundskolan i Kina – liksom i många andra asiatiska länder inspirerade av konfucianism – bygger på rotinlärning och en respekt för auktoriteter så stor att eleverna sällan vågar ifrågasätta lärare eller läromaterial.

Hela den kinesiska grundskolan är vidare en enda stor förberedelse inför det nationella inträdesprovet till landets universitet. Det leder till en brist på problemlösning och lek som tveklöst påverkar yngre kinesers innovationsförmåga på ett negativt vis.

Med detta sagt är ju heller inte de svenska grundskolorna fria från problem; där handlar det istället nästan uteslutande om att leka och ifrågasätta vilket bland annat den senaste Pisa-undersökningen visade.

Vad gäller universitet så har Sverige för sin storlek dock en rad lärosäten som globalt åtnjuter respekt och rykte för sin fina undervisningskvalité – något man inte kan säga om Kina där den akademiska utvecklingen är mycket oroande.

I slutet av december citerades president Xi Jinping i statlig media säga att ”en mer omfattande ideologisk guidning” är nödvändig vid landets universitet.

Specifikt sade han att studierna av marxism måste få mer utrymme vid universiteten, och att kommunistpartiets ledarskap och politiska arbete måste stärkas genom att betona socialistiska kärnvärderingar i utbildningen.

Det inflytelserika partimagasinet Qiushi Journal tog genast fasta på detta genom en artikel som menade att det vore ”katastrofalt” om en standard inte snabbt utarbetades som hindrade universitetslärare att ”sprida västerländska värderingar” eller på annat vis ”förtala vår kommunistiska ideologi”. Detta gällde tydligen även i det privata, då magasinet hängde ut flera professorer som uttalat sig kritiskt om Kinas utveckling via sina mikrobloggar.

På detta citerade statlig media också Kinas utbildningsminister i början av februari säga: ”Låt aldrig läroböcker som upplyfter västerländska värderingar få någon plats i våra klassrum”.

Förutom att förbjuda böcker som sprider hädiska västerländska värderingar, vill utbildningsministern också bannlysa läromaterial som ”förtalar Kinas kommunistparti” eller ”smutskastar socialismen”.

(En ironisk detalj i sammanhanget är givetvis att såväl socialism som marxism också är ”västerländska läror”. Kinesiska ideologer jobbar dock hårt för att begreppet främst ska förknippas med oönskade företeelser som flerpartisystem eller ett fristående rättsväsende)

Flera liberala universitetslärare har också straffats under den senaste tidens repressiva klimat. Det mest omtalade fallet är ekonomiprofessor Ilham Tohti, som i september dömdes till livstids fängelse för ”separatism” efter att ha uttalat sig kritiskt om myndigheternas politik i den muslimska provinsen Xinjiang.

En del i bevisföringen mot Tohti utgjordes av övervakningskameror i klassrummen vid Peking University, landets mest prestigefyllda och välrenommerade universitet. En sydkinesisk provins har redan installerat likadana kameror i alla sina lärosalar, och fler provinser väntas nu följa efter för att ge staten järnkoll på vad som sägs i varje klassrum landet över.

Det finns knappast något hopp om liberala reformer i Kinas utbildning. Och inte ser det ljusare ut vad gäller media eller internet, som vid sidan av utbildningsväsendet väl kan sägas vara de två största källorna för kunskapsinhämtning i dag.

En fingervisning ges av Reportrar utan gränsers rapport om global pressfrihet för 2015 som släpptes i veckan. Kina ligger på plats 176 av 180 länder – bakom nationer som Iran, Sudan och Somalia. Av de 221 journalister som sitter fängslade globalt återfinns 44 i Kina.

Ett nytt initiativ gör gällande att landets alla journalister tvingas till obligatoriska lektioner i marxistisk skolning. De som i sin rapportering inte följer partilinjen kan räkna med att förlora sina jobb eller värre.

Under de drygt två år som Kinas president Xi Jinping haft makten har censuren och kontrollen på Kinas internet också ökat betydligt. Google har länge haft en problematiskt förhållande till Kinas myndigheter; söktjänsten är blockerad liksom mailtjänsten Gmail, som bara går att använda genom program från en tredje part som Microsoft Outlook eller Apple Mail.

Men i januari omöjliggjordes även detta. Gmail blev helt oåtkomligt i Kina även från dessa program, och kineser med Gmail-konto kunde varken skicka eller ta emot några meddelanden från denna världens största mailtjänst.

Det enda sättet att kringgå censuren är att använda ett VPN (Virtual Private Network). Tjänsten gör att man kan koppla upp sig mot ett utländskt ip-nummer och därmed komma åt Gmail liksom hundratals andra tjänster som Twitter, Youtube och Facebook.

VPN är givetvis olagligt i Kina. Det kostar också pengar och används därför främst av utlänningar samt en liten, liten minoritet av den högutbildade urbana över- och medelklassen.

Icke desto mindre trappade myndigheterna i slutet av januari också upp kontrollen av VPN-tjänsterna. Ledande leverantörer av dessa tjänster sade bekymrat till media att attackerna mot deras kinesiska närvaro var ”mer sofistikerade än någonsin tidigare”.

Budskapet går inte att ta miste på: I Kina ska du endast kunna tillgå den del av internet som kommunistparitet vill att du ska se.

Som ett förödmjukande kvitto på detta släppte myndigheterna nu i veckan en märklig sång med en touch av Nordkorea, som framfördes av en hel orkester inför jublande publik. ”Internet Superpower” hyllar Kinas ”unikt rena och välskötta internet”. Censuren lovordas genom propagandadängor som att Kinas internet är ”en stråle av okorrupt sol” som bidrar till ”en gryning i öst”.

Den tydliga utvecklingen mot minskad yttrandefrihet och ökad politisk kontroll i Kina är inte oproblematisk. Till att börja med så handlar det om rent hyckleri, eftersom landets högsta politiska ledare rutinmässigt skickar sina egna barn för att studera utomlands.

Exempelvis tog Xi Jinpings dotter nyligen examen vid Harvard University. Där var hon klasskamrat med sonen till den ultra-maoistiske Bo Xilai, tidigare borgmästare i megastaden Chongqing, som skickade sin pojke att studera utomlands redan som 12-åring vid lärosäten som Harrow School och senare även Oxford University.

Ledningen vet alltså med sig att kinesiska skolor inte håller samma klass som de utländska. Och i sitt mål att göra Kina till en innovativ forskningsnation är ett av målen att höja kvalitén på landets universitet, bland annat genom att locka tillbaka kinesiska akademiker som doktorerat utomlands.

Men många väljer istället att stanna kvar i utlandet. Ambitiösa forskare som fått smak på akademisk frihet och ett fritt internet tenderar att inte vilja byta tillbaka detta mot ideologiskt styrda universitet och ett hårt kontrollerat intranät – även om vissa akademiker förvisso har lockats hem med hjälp av lukrativa kontrakt och stora bonusar.

Flera skandinaviska chefer och företagsledare jag talat med på sistone begriper sig heller inte på denna utveckling. Hur ska man kunna sporra innovation samtidigt som friheten begränsas allt mer? Hur ska man locka direktinvesteringar eller stimulera småföretagande om internet inte fungerar?

Och hur i hela världen ska man kunna bli en ansvarsfull stormakt på det globala planet om en diskussion av vad som kallas ”västerländska värderingar” bannlyses i hela utbildningssystemet, tillsammans med minsta kritik mot det enväldiga kommunistpartiet?

Det finns inget svar på dessa frågor. Istället är det bara konstatera att om utbildning och kunskap verkligen är värdefulla tillgångar, så håller Kina på att bli ett allt fattigare samhälle.

7 februari 2015

Kinas myndigheter bakom Alibabas ras

Jag har tidigare flera gånger lovprisat Alibaba och dess enorma potential. Investerare världen över suktade länge innan den dominanta e-handelsjätten slutligen kunde börsintroduceras i september i fjol.

Förväntningarna avspeglades i aktiekursen som steg med 40 procent redan under första handelsdagen från utgångspriset på 68 dollar. Kursen nådde sedan 119 dollar som högst i november.

Men sedan dess har det gått trögare och nu har aktien rasat med 20 procent på knappt två veckor.

En stor del av raset kom efter företagets kvartalsrapport i slutet av januari, där intäkten för fjolårets sista kvartal skrevs till 4,22 miljarder dollar jämfört med förväntade 4,45 miljarder.

Det var icke desto mindre en ökning med 40 procent från året innan, och dessutom var vinsten under samma kvartal (2,1 miljarder dollar) något högre än förväntningarna (1,9 miljarder dollar). Företaget noterade också en stark tillväxt i försäljningen från mobila plattformar, vilket är extremt viktigt på världens största mobilmarknad och tidigare var ett av orosmomenten kring Alibaba.

Själva rapporten i sig var alltså ingen katastrof och är heller inte den enda anledningen till raset. Desto större oro har uppstått kring Alibabas komplicerade förhållande till Kinas myndigheter; en risk som innan börsnoteringen överskuggades något av de fantastiska försäljningssiffrorna.

Jack Ma är landets i särklass mest framgångsrika privata affärsman, och har flera gånger gjort kryptiska uttalanden som: ”Det är bäst att nöja sig med att dejta Kinas regering snarare än att gifta sig med den”. Också nu i veckan sade han återigen att Alibaba inte är intresserade av att bygga något nätverk med personliga kontakter som i Kina annars är en förutsättning för alla företagare som vill bli framgångsrika (och samtidigt även banar vägen för korruption och mutor).

Alibabas självsäkerhet torde i kinesiska myndigheters ögon snarare framstå som bångstyrighet, varför State Administration for Industry and Commerce (SAIC) i slutet av januari beslutade sig för att statuera exempel.

23 januari publicerade SAIC resultat från en undersökning som gav vid handen att blott en dryg tredjedel av de varor som såldes på Alibabas plattform Taobao var legitima. Det var den värsta siffran av alla e-handelssidor som SAIC hade undersökt.

Alibaba motsatte sig resultatet och deklarerade fyra dagar senare på sin mikroblogg att man planerade överklaga undersökningen, varpå SAIC svarade med att släppa en ännu större bomb – 28 januari utfärdade myndigheten ett vitpapper som kritiserade Alibabas plattformar för att sälja kopior av allt från cigaretter till handväskor och mobiltelefoner.

”Alibaba har länge negligerat detta problem och under lång tid vägrat att ta till några effektiva metoder för att kontrollera spridningen av plagierade varor”, skrev SAIC bland annat i rapporten. Vidare menade man att flera av Alibabas managers tar mutor från försäljare i utbyte mot tjänster som att bland annat skydda märkeskopior.

Kanske ännu värre så sade SAIC dessutom att man presenterat denna rapport för Alibaba redan i mitten av juli, men då inte offentliggjorde innehållet för att undvika störa företagets börsnotering. Om Alibabas chefer hade fått dessa uppgifter innan börsnoteringen vore det nämligen brott mot amerikansk lag att på något vis hemlighålla informationen.

The Economist påpekar att kinesiska myndigheternas makt är så stor att inhemska företag sällan vågar protesterar mot deras beslut. Alibabas reaktion på denna större och mer allvarliga rapport var ändå likartad; företaget nöjde sig inte med att lova att överklaga resultaten, utan menade även att myndighetsrapporten var ovetenskaplig.

Vidare sade Alibabas vice ordförande Joseph Tsai att företaget aldrig bett myndigheterna försena rapportens offentliggörande.

Sedan skedde något; Jack Ma krävde genast ett möte med Zhang Mao som leder SAIC, och inom loppet av två dagar hade myndigheterna plockat bort vitpappret från webben och menade att det aldrig hade varit särskilt viktig och saknade all slags laglig kraft. Det handlade snarare om en rutinmässig rapport, sade myndigheten.

Jack Ma å sin sida lovade att samarbeta närmare med myndigheterna, och satsa mer på att lösa frågan om plagiering bland annat genom en ”anti-fake special warfare battalion” på 300 pers som Wall Street Journal uttrycker det.

Någon form av uppgörelse torde ha ingåtts vid mötet och den omedelbara krisen vara över för tillfället. Men icke desto mindre har ett par allvarliga hot mot Alibaba blottlagts.

Det första rör plagierade varor. Alibaba har redan 2 000 anställda som uppskattningsvis raderar 100 miljoner annonser om året. I fjol fängslades 400 personer som sålt falska varor vid deras plattformar. Ansatserna att ta itu med problemet har rönt uppskattning även i USA, men icke desto mindre är det ett faktum att de plagierade varorna alltjämt existerar.

Desto allvarligare är hotet om politiskt inblandning. Wall Street Journal skriver att kinesiska myndigheter visserligen föredrar inhemska företag framför utländska aktörer, men de vill heller inte se att något enstaka företag växer så stort att det kommer utanför myndigheternas kontroll.

Detta håller på att ske med Alibaba som står för cirka 80 procent av Kinas internethandel. Frågan är om myndigheterna kommer tillåta denna närmast monopolaktiga ställning att fortsätta; i samband med SAIC:s rapport gick statlig media hårt fram och uppmanade Alibaba att ”ordna problemen innan det är för sent” samt att ”sluta använda sina finansiella muskler för att trakassera konkurrenter”.

Det finns också en djupare och ännu mer icke-transparent politisk dimension av det hela. Kinas president Xi Jinping är mitt uppe i en omfattande kampanj mot korruption, och nästa måltavla tros vara den tidigare presidenten Jiang Zemin, som är illa omtyckt bland folket och har nära band till flera andra politiker som naglats dit på sistone.

Wall Street Journal skriver att fler kinesiska företag som har nära band till familjen Jiang råkat illa ut – bland annat Minsheng Bank vars vd tvingades avgå för någon vecka sedan. Och olyckligtvis för Alibaba så har Jiang Zemins barnbarn Alvin Jiang investerat en stor summa i företaget.

Sammantaget menar Wall Street Journal att SAIC:s rapporter bär större skuld till Alibabas ras än kvartalsrapporten. En intervjuad analytiker menar att myndigheternas syfte var att ”skrämma” Alibaba genom att oroa investerare och ge amerikanska regulatorer blodvittring på samma gång.

Detta har man lyckats med. Bland annat Financial Times skriver att flera amerikanska advokater planerar stämma Alibaba med anledning av rapporten från SAIC som alltså ska ha setts av ledningen ett par månader innan börsnoteringen.

Jack Ma tar – åtminstone utåt – det hela med ro och säger till och med att ett rättsmål mot Alibaba för med sig den positiva aspekten att ”länder i väst kan lära känna Alibabas affärsmodell bättre”.

Hur det än är med den saken, och oavsett vart dessa eventuella åtal leder, kan man konstatera att politik alltid måste vägas in då man investerar i kinesiska företag – eller den delen i företag som har stora delar av sin verkasamhet i Kina (fråga SSAB).

För andra kinesiska internetföretag listade i USA som Tencent och Baidu är det inte ett lika stort problem, eftersom de underkastar sig den kinesiska censuren och låter myndigheterna sätta upp regler och få nästan obegränsad tillgång till vad helst för material de önskar.

Men med Alibaba är det annorlunda. Jack Ma är inget fan av sin regering och har flera gånger agerat trotsigt. Det underlättar givetvis en eventuell expansion utomlands i och med att förtroendet för Alibabas användarsäkerhet på så vis höjs – det är svårt att se hur hårt kontrollerade tjänster som Baidus sökmotor eller Tencents chattapp WeChat skulle få stort genomslag globalt.

Samtidigt är det just samma trotsighet mot myndigheterna som kan fälla Alibaba om företaget skulle råka halka under denna delikata balansgång.

30 januari 2015
Apple

Kampen om 1,16 miljarder smartphones!

Få har väl missat Apples rekordrapport från fjolårets sista kvartal med 74,5 miljoner sålda Iphones och en vinst på 18 miljarder dollar, vilket var den största vinsten någonsin av ett privat företag.

Detta berodde i mångt och mycket på nya modellerna Iphone 6 och Iphone 6 Plus, samt att försäljningen i Kina ökade med 70 procent jämfört med samma kvartal året innan.

För något år sedan var Apple blott den sjätte största försäljaren av smarta telefoner i Kina, men i och med lanseringen av dessa modeller med större skärm uppskattas företaget under det föregående kvartalet ha legat allra högst upp på listan.

Men det är inte bara Apple som går framåt. Totalt såldes under fjolåret 1,167 miljarder smarta telefoner världen över, vilket var en ökning med 25,9 procent från 2013.

Detta enligt nya siffror från det taiwanesiska konsult- och analysföretaget TrendForce, som särskilt pekade ut 2014 som ett bra år för de kinesiska tillverkarna som tog en allt större del av den globala marknaden. Tillsammans sålde de kinesiska aktörerna 453 miljoner smarta telefoner; nästan 40 procent av totalantalet. Sex av de tio största tillverkarna var under fjolåret kinesiska.

Samsung ligger fortfarande i topp med 28 procent av världsmarknaden. Det var dock ett svårt år för koreanerna som backade från fjolårets notering på 32,5 procent. Företagets dyra modeller mötte hårt motstånd från Iphone 6, medan modellerna i prisklass medel och billig slaktades av de allt mer prisvärda kinesiska alternativen. Samsungs tillväxt under fjolåret blev därmed endast 8,4 procent.

Hade det inte varit för den nya telefon som Apple lanserade under hösten hade företaget riskerat falla i samma fälla som Samsung. Det sista kvartalets försäljning utgjorde mer än en tredjedel av de 191 miljoner smarta telefoner som Apple sålde i fjol. Sammantaget gav det en försäljningstillväxt på 24,5 procent för fjolåret som helhet, och en global marknadsandel på 16,4 procent vilket var i princip var en lika stor andel som under 2013.

På tredje plats hittar vi Lenovo (för övrigt världens största PC-tillverkare) som under fjolåret ju förvärvade Motorola från Google. Tack vare sammanslagningen mer än fördubblades Lenovos försäljning i fjol och uppgick till över 90 miljoner enheter. Också marknadsandelen steg från 4,9 till 7,9 procent.

Koreanska LG är en något oväntad uppstickare på fjärde plats, med 70 miljoner sålda enheter och en försäljningsökning på över 75 procent. Detta beror enligt TrendForce på ett par nya modeller vars skärmar har en upplösning på 2K. Detta har möjliggjorts av att LG, som ju annars är mest känt för sina tv-apparater, ligger långt fram på detta forskningsområde och tillverkar sina egna skärmar.

Därefter kommer Ericssons telekomkonkurrent Huawei som under fjolåret stod för 5,9 procent av världsmarknaden; bara 0,1 procent efter LG. I rena tal innebär det 70 miljoner sålda telefoner och en tillväxt på cirka 70 procent.

Huaweis framgångar bygger på att man byggt en egen processor som används i den nya populära modellen Honor 6. Man har också en god erfarenhet och bra kontakter inom telekom, vilket har underlättat företagets utlandsexpansion. Under fjolåret sålde Huawei 52 procent av sina telefoner utomlands; en andel som företaget i år vill öka till 60 procent.

Målsättningarna för i år inkluderar dessutom att spräcka drömgränsen på 100 miljoner sålda enheter. Detta trots att man under det gångna året skrotat en hel rad billigare modeller för att satsa på de något dyrare telefonerna som ger högre vinst.

Just utanför topp fem kommer Xiaomi, denna kinesiska tillverkare som under de senaste veckorna varit på allas (eller i alla fall alla tekniknördars) läppar. Det inte ens fem år gamla företaget har dubblat sin försäljning varje år sedan 2012, och mäktade i fjol med att sälja 61,5 miljoner smarta telefoner vilket var en tillväxt på över 200 procent från 2013.

För den som är nyfiken på företagets historia och bakgrund, så skrev jag mer ingående om Xiaomi på Finansliv i fjol.

Förutom de nya fantastiska försäljningssiffrorna och en målsättning att sälja 100 miljoner telefoner under 2015, är det också värt att uppmärksamma Xiaomis ambition att stjäla marknadsandelar från Apple.

Tidigare i veckan lanserades nya modellen Mi Note, vilken företagets vd Lei Jun beskrev som ”kortare, tunnare och lättare än Iphone 6 Plus” fast med en något större skärm på 5,7 tum. Det första lasset av Mi Note sålde slut på mindre än tre minuter vilket säkert har att göra med priset på under 3 000 kronor, vilket är mindre än hälften av vad en Iphone 6 eller Samsung Galaxy Note 4 kostar.

Nästa omgång Mi Note kommer börja säljas 3 mars, och enligt Xiaomi har telefonen redan reserverats av inte mindre än 220 miljoner kunder. Under mars börjar även Mi Note Pro att säljas. Den kommer vara någon tusenlapp dyrare men ha bättre prestanda; skärmen är fortfarande större än Iphone 6 Plus och har dessutom en upplösning på 2K just som LG.

Enligt envisa rykten planerar Xiaomi dessutom att påbörja ett bytesprogram där kunder kan lämna in sin Iphone 5 eller äldre och få en Xiaomi Mi Note i utbyte, eller lämna in sin Iphone 6 för en Xiaomi Note Pro.

Lei Jun efterliknar Steve Jobs i allt från kläder till stil på sina presentationer, och har även erkänt att han kontaktat samma hårdvarutillverkare som Apple använder sig av.

För investerare kan det vara intressant att veta att Xiaomi förra månaden utsågs till världens mest värdefulla ”technology start-up” efter att ha inbringat över en miljard dollar i en finanseringsrunda som värderade företaget till 45 miljarder dollar. Det var således högre än taxiföretaget Ubers värdering på 40 miljarder dollar.

Lei Jun – som Forbes utnämnde till ”Asia’s 2014 businessman of the year” – beräknas därmed ta över titeln från Alibabas Jack Ma som Asiens rikaste man då Xiaomi börsintroduceras.

Även om Alibaba värderas högre, så äger Lei Jun nämligen 77,8 procent av sitt företag jämfört med Jack Mas 6,3 procent. Kom nu ihåg vart ni läste detta först!

Kampen om kunderna då det gäller smarta telefoner blir alltså allt hårdare, särskilt som de kinesiska tillverkarna planerar en utökad global expansion. Dessutom passar kinesernas produkter och erfarenheter perfekt på de utvecklingsmarknader där efterfrågan kommer öka allra fortast.

TrendForce kostar dessutom på sig en prognos inför 2015. Där sjunker Samsungs andel av världsmarknaden ytterligare, medan Apple ligger still samtidigt som Xiaomi och Huawei ökar.

27 januari 2015
förorening

Kan Sverige hjälpa Kina med miljöproblemen?

Kina är det land som nu släpper ut mest koldioxid i hela världen – över en fjärdedel av den globala mängden – och även per capita står kineserna enligt vissa beräkningar för mer växthusgaser än EU.

På grund av myndigheternas upplevda nödvändighet av en fortsatt snabb ekonomisk tillväxt så kommer Kina fortsätta öka sina totala mängd koldioxidutsläpp ett bra tag framöver, även om andelen energi som framställs av kol planeras minska något till fördel för mer miljövänliga alternativ.

Denna kinesiska ökning är – med rätt eller orätt – den största käppen i hjulet på de klimatmöten som gång på gång misslyckas få till ett bindande internationellt avtal. Sist var det i Lima, nu i år riskerar samma visa återupprepa sig i Paris.

Visserligen kom Kina och USA vid APEC-mötet i november i fjol fram till en bilateral avsiktsförklaring där USA sade sig vara beredda att minska sina växthusgasutsläpp med 26-28 procent till år 2025, jämfört med 2005 års nivåer. Kina å sin sida kunde minska utsläppen först från och med år 2030, då man också avsåg att minst 20 procent av energiframställningen ska komma från icke-fossila källor.

Även om vissa oförstående svenska medier hyllade detta som ett ”klimatavtal” så handlade det blott om ytterligare en ”överenskommelse” utan något som helst bindande ansvar.

Vi ska inte räkna med att Kina kommer bli samarbetsvilliga internationellt vad gäller att sänka sina koldioxidutsläpp. Med det inte sagt att Kina struntar helt i miljön. Tvärtom.

Kina kallas ofta ”världens mest förorenade land”. Detta inte bara på grund av utsläpp av växthusgaser och fruktansvärda luftföroreningar utan också på gifter i såväl mark som vatten; en konsekvens av årtionden av rekordtillväxt nästan helt utan hänsyn till skadorna på miljön.

Men just nu är världens mest förorenade land mitt uppe i världshistoriens största satsning någonsin på miljöteknik. I den nuvarande ekonomiska femårsplanen (2011-2015) läggs drygt 3 000 miljarder kronor på posten ”grön energi” – en satsning som dessutom förväntas öka då nästa femårsplan tar vid.

I fjol deklarerades också en satsning på 2 500 miljarder kronor i syfte att förbättra landets vattenkvalité. Lägg därtill några tusen miljarder på att rena luften i tre megastadsregioner samt ytterligare några tusen miljarder i lokala projekt, och satsningarna antar proportioner vars vidd är nästan omöjlig att förstå.

Gällande utsläpp, miljö och klimat är det lätt att tänka på satsningar i termer av stora vindkraftsparker och ändlösa rader av solpaneler. Och det är mycket svårt för utländska företag att tävla mot de subventionerade kinesiska jätteföretagen inom vindkraft och solkraft på deras egen hemmaplan.

Men Kinas satsningar inom miljöteknik handlar om så mycket mer; vattenrening, avfallshantering, fjärrvärme, transporter, ventilation och energieffektiva byggnader. Inom dessa områden saknar Kina expertis – därför spelar svenska företag en relativt stor och snabbt växande roll.

En ny rapport från Business Sweden ger vid handen att det finns nästan 50 svenska företag som är verksamma inom sektorn för energi och miljöteknik i Kina. Uppdelningen ser ut som följer:

Air Pollution Control: 10 företag
Water Treatment: 9 företag
District Heating & Cooling: 7 företag
Energy Efficient Buildings: 7 företag
Sustainable Transport: 7 företag
New & Renewable Energy: 4 företag
Waste Management: 2 företag
Other: 2 företag

Enligt rapporten är privata företag den största kunden, följt av byggföretag och lokala myndigheter. Trots att ingen har affärer högre upp – exempelvis provinsmyndigheter eller på statlig nivå – så ses relationen till de lokala myndigheterna som särskilt viktig. De avgör nämligen markpriser och kan genom regelverk och beslut helt ändra spelplanen inom en viss sektor.

De svenska företagens största konkurrenter är utländska företag, då de inhemska aktörerna inom miljöteknik oftast konkurrerar i en lägre prisklass och främst säljer till myndigheter som de har bra relation till.

De flesta företagen upplever att man har en bra tillgång till marknaden och känner sig inte diskriminerade på annat vis än då det gäller budgivning med inhemska aktörer gentemot myndigheter.

Över 90 procent av de svenska företagen här ser Kina som en mycket viktig marknad. Vissa har Kina som andra största marknad efter Sverige, medan andra gör över hälften av alla sina affärer i Kina.

Då det gäller privata kunder är de största affärsområdena luftrening, vattenrening och inomhusklimat. Lokala myndigheter är främst intresserade av vattenrening, avfallshantering samt ett område som i rapporten kallas ”Sustainable Urbanization & Smart City”. Detta hänger ihop med Kinas stora satsning på ekostäder.

I rapporten talas det om att Kinas mindre städer – så kallade ”second tier” och ”third tier” – håller på att utveckla ekostäder i en allt snabbare takt, och suktar efter västerländska erfarenheter.

Detta bekräftades då jag i nyligen talade med marknadsansvarige från Envac, ett svenskt företag som sysslar med sopsug och nu har över 100 anställda vid sex kontor i Kina och Hongkong.

För Envac har den ny femårsplanen och satsningarna på ekostäder inneburit många affärsmöjligheter; bland annat har man jobbat med världens största ekostad som heter Sino-Singapore Tianjin Eco-city. Där kommer Envacs lösningar hantera cirka 100 000 personers avfall.

Samme person är även ordförande för Sweden-China Greentech Alliance, där svenska företag samarbetar och koordinerar för att kunna verka i Kina på bästa vis. Exempelvis finns det inom organisationen ett samarbete mellan Scania, Envac, IVL och Malmberg Water, där företagen tillsammans erbjuder lösningar för vatten, gas och bränsle till bussar enligt en modell som påminner om delar av Stockholm och Linköping.

Det är nämligen viktigt att kunna erbjuda kineserna helhetslösningar som är utformade efter kinesiska behov. En svensk professor i industriell ekologi som är verksam vid ett universitet i östra Kina sade till mig förra veckan att det är svårt att bara sälja en enskild tjänst eller vara, liksom det är helt omöjligt att rakt av kopiera Hammarby Sjöstad.

Man måste tänka på att lösningarna ska vara utformade för kinesiska förhållanden, vilket kan ske genom utbyte och ökat samarbete inom forskningen. Men främst är det alltså på ett första stadium viktigt att svenska företag samverkar för att kunna erbjuda mer kompletta lösningar.

Professorn ser potentialen för miljöteknik i Kina som allra störst då det gäller systemlösning för avfall, fjärrvärme och alternativt bränsle. Även vatten- och avloppsrening prioriteras högt på lokal nivå.

I exemplet med Envac så innebär ju företagets underjordiska avfallshantering mindre öppen lagring för sopor, samtidigt som bilköer och utsläpp reduceras tack vare minskade transporter på vägarna. Samtidigt är det också värdefullt om avfallshanteringen kan resultera i alternativt bränsle för landets fjärrvärme som i dag produceras nästan uteslutande av kol.

Hur sker då denna samverkan rent konkret? Jo, förutom redan nämnda Sweden-China Greentech Alliance, så finns också en grupp som kallas för ”Team Sweden”. Det är Business Sweden som tillsammans med svenska ambassaden i Peking, generalkonsulaten i Shanghai och Hongkong, Tillväxtanalys och Internationella Miljöteknikkontoret (IMT) tagit initiativet i syfte att samordna och marknadsföra svenska energi- och miljöteknikföretag i Kina.

Dessutom har statliga Svensk Exportkredit tillsammans med Bank of China startat en fond på 100 miljoner euro för svensk miljöteknik i Kina. Med hjälp av denna fond kan svenska företag nu förutom produkter och tjänster även erbjuda sina kunder en förmånlig finansiering.

Ordförande vid Sweden-China Greentech Alliance avslöjade vidare för mig att gruppen har en liknande fond på gång tillsammans med mäktiga China Development Bank.

Sammanfattningsvis så är potentialen för svenska företag inom energi och miljöteknik enorm i Kina. Landet kommer satsa allt mer på detta, och Sverige har en fördel genom sitt ”goda rykte” samt att man ligger i framkant inom denna industri. Det aktörer som redan finns på plats i Kina har ett stort försprång.

Det gäller nu att de svenska företagen ser varandra som samarbetspartners snarare än konkurrenter, så att man tillsammans och till fullo kan utnyttja finansieringsmöjligheterna och den ökande kinesiska efterfrågan på systemlösningar.

23 januari 2015
Afrika

Världens viktigaste relationer

Nämn några av de viktigaste internationella relationerna för världens framtida geopolitiska utveckling och du tänker säkert på USA-Kina, Europa-Ryssland och förmodligen också Kina-Europa. Men finns även relationen Kina-Afrika på listan?

Det borde den göra, för det är en av världens största och snabbast växande relationer vad gäller handel och utbyte av olika slag. Kina är nu Afrikas i särklass största handelspartner; på ett drygt årtionde har handelsutbytet tjugofaldigats och översteg i fjol 1 500 miljarder kronor.

Den ökade handeln har också fört med sig en våg av migration, då en miljon kineser nu beräknas vara bosatta i Afrika. Etableringen har skett något i skymundan medan USA varit upptaget med krig i Afghanistan och Irak, samtidigt som väst gått genom sin värsta finanskris sedan mellankrigstiden.

Afrikanska stater som välkomnar Kina har all anledning att känna sig överkörda och ignorerade av väst, vars hänsynslösa kolonialism följdes av en misslyckad biståndspolitik.

Ledare från Europa eller USA besöker dessutom sällan den afrikanska kontinenten – i kontrast besökte Kinas president Xi Jinping tre afrikanska länder på sin första utlandsresa, medan högt uppsatta kinesiska tjänstemän regelbundet åker på rundresor i Afrika.

Relationen Kina-Afrika är dock höljd i mystik. Såväl Kina som en majoritet av de afrikanska nationerna erbjuder föga transparens på myndighetsnivå. I den mån fakta och statistik alls är tillgänglig är den ofta objektiv eller på något vis vinklad, samtidigt som media i regel är hårt kontrollerad.

Västerländska bedömare var till en början mycket skeptiska mot Kinas aktivitet i Afrika, och kallade den ofta för ”nykolonialism”. Detta berodde dock knappast på information och forskning, utan snarare än frustration över misslyckandet med västs biståndspolitik.

Deborah Brautigam, en av få auktoriteter på ämnet, släppte sedan 2009 en bok med namn ”The Dragon’s Gift: The Real Story About China in Africa” vars uttalade syfte var att slå hål på de negativa myter hon ansåg hade uppstått om Kinas inblandning i Afrika.

Brautigam menade tvärtom att Kina har lyckats modernisera och utveckla Afrika på ett vis som väst aldrig varit i närheten av. Överallt syns väldiga kinesiska bygg- eller infrastrukturprojekt som skapar välbehövliga arbetstillfällen och överför teknisk expertis till afrikanerna.

I sin bok menade Brautigam därmed att relationen är en ”win-win situation” där Kina byter infrastruktur, arbeten och tillväxt mot de naturresurser och råvaror som kineserna själva behöver för att hålla igång sin egen ekonomiska tillväxt.

Givet det knappa forskningsläget så fick Brautigams bok stort genomslag, och används ännu i dag vid universitet eller som referens i olika slags debatter och forum.

Men de senaste åren har flera anledningar uppkommit att ifrågasätta denna världsbild. Kinesisk rasism och miljöförstöring är exempelvis två ämnen som Brautigam problematiserar mycket lite i sin bok, men som sägs skapa allt större spänningar i Afrika.

Detta blev tydligt i nya boken ”China’s Second Continent: How a Million Migrants Are Building a New Empire in Africa” av Howard French. Det är som sagt svårt att skriva i detta ämne – men French har varit byråchef för New York Times i såväl Kina som Afrika. Han talar flytande kinesiska och spenderade delar av sin uppväxt på den afrikanska kontinenten.

I arbetet med boken åker han runt i dussintals afrikanska länder och talar med såväl kinesiska migranter som afrikanska politiker och västerländska NGO:s. Han dokumenterar hur urskog som tidigare varit tät som broccoli på många ställen huggits ner och skeppats till Kina, trots att det enligt lokala lagar inte är tillåtet att skövla dessa skogar.

Ingen återplantering sker av de kinesiska aktörerna, som rent ut säger att de inte bryr sig för att det inte är deras hemland. Vid gruvor och andra platser där råvaror utvinns så hälls kvicksilver och andra kemikalier rakt ner i den öppna marken.

Medräknat demografiska faktorer blir problemen ännu större: Afrikas befolkning beräknas dubblas inom 40 år, vilket är ungefär samtidigt som många av kontinentens naturresurser tar slut om utvinningen pågår i dagens takt. Då blir en befolkning på två miljarder lämnade utan råvaror men med stora miljöproblem.

Och så rasismen, som är djupt rotad på alla nivåer bland de kinesiska migranterna och tjänstemännen i Afrika. Till och med Kinas ambassadör i Mozambique säger till French att ”många svarta människor inte förstår hur man gör någonting alls”. Det var inte ett misstag eller en groda, utan ett uttalande under en intervju som ambassadören själv bjudit in French till.

Att svarta människor är lata, tjuvaktiga, smutsiga, dumma och saknar visioner är något snart sagt alla kineser som French träffar på ger uttryck för. Priset tas vid ett hotell i Liberia där French ber den kinesiska ägaren om en handduk. Då han till slut lyckats leta rätt på en så säger han i förbifarten att de flesta av hotellets nästan uteslutande kinesiska gäster har med sig egna handdukar, eftersom de “inte vill riskera att torka sig med samma handduk som en svart person tidigare kan ha använt”.

Tyvärr är ju rasism, miljöförstöring och exploatering av råvaror något som Afrika upplevt tidigare. Vi får förstås inte glömma våra egna övergrepp under kolonialtiden, då rasism ju var upphöjt till norm och afrikanerna inte fick någonting alls i utbyte för sina råvaror.

Att rättfärdiga dagens kinesiska övertramp med argumentet att européerna var värre för något sekel sedan tycker jag dock är ett mycket märkligt argument. Det påminner om den officiella retoriken för att försvara kommunistpartiets maktmonopol i Kina; att det trots bristen på mänskliga rättigheter nu är bättre än tidigare. Men om man alltid ska använda gångna tider som måttstock så kan ingenting någonsin utvecklas till det bättre.

Dessutom är ju argumentet att ”kineserna är bättre än de europeiska kolonisatörerna” helt förkastligt mot unga afrikaner ur moralisk synpunkt. De har själva inget att göra med kolonialtiden och kommer aldrig acceptera att bli överkörda med historiska argument.

Mycket riktigt märks också i French bok en frustration bland den afrikanska allmänheten. De enda som tycks vara lyriska över Kinas närvaro verkar vara den elit som kan berika sig själva på de naturresurser som lämnar Afrika i en allt snabbare takt.

Den afrikanska allmänheten förknippar istället kinesernas närvaro med rasism, korruption, miljöförstöring, hot, ignorans mot lokala lagar, samverkan med lokala regimer samt långa arbetsdagar och låga löner för farliga arbeten.

Paradoxalt nog så är det just dessa problem som fått en stor del av den miljon kineser i Afrika att lämna Kina. För tvärtom vad man kan tro, så kommer majoriteten av de kinesiska migranterna inte från statliga företag utan är privata entreprenörer.

Bakgrunden till Kinas expansion i Afrika är en utomordentlig timing. 1978 införde Kina som bekant en rad marknadsliberala ekonomiska reformer som tillsammans med en ny utrikespolitik lade grunder för en exportindustri. På 1990-talet lanserade myndigheterna sedan en så kallad ”go-out-policy” där de stora statliga företagen uppmanades leta affärsmöjligheter i omvärlden.

Afrika var en naturlig marknad, dels eftersom den blivit ignorerad av väst och dels eftersom flera länder där själva just genomgått en rad reformer som gjorde det möjligt med direktinvesteringar och handel. Samtidigt kunde Kinas etablering ske relativt ostört, eftersom den västerländska närvaron var på tillbakagång och den första globaliseringsvågen som helhet höll på att avstanna.

Många av dagens kinesiska migranter valde helt enkelt att stanna kvar i Afrika efter att deras kontrakt med den statliga arbetsgivaren gått ut. Andra har hört om denna möjligheternas kontinent via vänner eller på internet.

Den växande afrikanska medelklassen blev också en perfekt målgrupp för kinesiska konsumtionsvaror. Statistik från Internationella valutafonden visar att en betydande del av den kinesiska exporten till Afrika är textiler, plast och elektroniska varor. Den afrikanska exporten till Kina består nästan uteslutande av mineraler, metaller och trä.

Förutom infrastruktur så för Kinas närvaro alltså även med sig konsumtionsvaror, som i många fall konkurrerar ut de lokala tillverkarna. Afrikas tillverkningssektor är ännu relativt outvecklad och har ingen möjlighet att tävla med stora och ofta subventionerade kinesiska fabriker som spottar ur sig textiler och plast.

French erfar i många fall hur kinesiska textilfabriker kopierat designen av traditionella afrikanska klädesplagg som sedan tillverkas i Kina och säljs för en bråkdel av priset i Afrika, vilket givetvis spär på irritationen bland lokala entreprenörer.

Inom tillverkningssektorn berövar kineserna snarare afrikanerna på jobb – och tyvärr ser det ofta likadant ut inom de stora bygg- och infrastrukturprojekt som Brautigam talar som gott om.

Även om det är kinesiska pengar som ser till att det byggs som aldrig förr i Afrika så finner French under sina resor att det ofta går till så här: Kina lånar ut pengar till en afrikansk nation till ett byggprojekt. Ett kinesiskt företag vinner budgivningen, antingen via ”kontakter” eller genom att lägga sig lägre i pris jämfört med de lokala aktörerna.

De kinesiska byggföretagen tar sedan dit egen personal och egna maskiner för att slutföra arbetet. De kinesiska byggföretagen beräknas i dag få en tredjedel av sina inkomster från projekt i Afrika. Men den lokala arbetskraften erbjuds i regel bara de mest slitsamma och lågbetalda jobben – varför tekniköverföringen också nästan helt uteblir.

I realiteten lånar alltså Kina ut pengar till sig självt, och får rättigheter att utvinna kontinentens råvaror i utbyte. Många av de billiga kontraktörerna för också med sig den okända dåliga kinesiska byggkvalitén, med tak som rasar in på teatrar och vägar som går sönder i ena änden innan andra änden ens är färdig.

Kina är också noggrant med att förhandla direkt med respektive lands president eller myndighet, utan allmänna debatter eller respekt för demokratiska principer och civilsamhälle. Detta för med sig ett frikort då det gäller arbetsrätt och behandlingen av lokalanställda.

French besöker exempelvis en stadion med plats för 60 000 åskådare i Zambia, som är en kinesisk ”gåva” till landets myndigheter. Arbetare där talar om låga löner och hot om våld eller avsked, samt outredda arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.

I ett särskilt fall dog ett afrikanska målare efter att en kinesisk förman knäppt en cigarett mot dem så att några tunnor med kemikalier exploderade. Ingen myndighet, organisation eller domstol kunde ta emot en anmälan om detta eftersom det handlade om ett viktigt samarbete mellan de båda staterna.

Mönstret går igen i Zambias gruvindustri, då landet är världens största utvinner av den för Kina så viktiga metallen koppar. Human Rights Watch pekade 2011 ut kinesiska företag som de största förbrytarna inom landets kopparindustri. Kinesiska chefer har flera gånger öppnat eld mot zambiska gruvarbetare med dödlig utgång som följd, och vid en enda explosion dog nästan 50 arbetare – efter att de kinesiska förmännen först flytt fältet utan en enda varning.

Återigen – västerländska kolonisatörer har gjort sig skyldiga till långt värre övergrepp, men bland dagens afrikaner är det icke desto mindre kineser som förknippas med dessa handlingar, helt enkelt eftersom det oftast är kineser som står för denna mentalitet och dessa illdåd i dag.

Hur ska man då Kinas närvaro i Afrika, och vad kan man eventuellt spå om relationens framtida utveckling?

French vill inte benämna de kinesiska handlingarna som ”nykolonialism”, utan talar snarare om början på ett nytt imperium. Också Nigerias tidigare centralbankschef kallade Kinas aktivitet i Afrika för ”en ny sorts imperialism” i senaste numret av The Economist, me anledning av att Kina tar afrikanska naturtillgångar och säljer sina egentillverkade varor utan att överföra några tekniska kunskaper.

Artikeln talar också om en ”backlash” mot kinesiska aktörer på grund av deras beteende:

Yet Africans are increasingly suspicious of Chinese firms, worrying about unfair deals and environmental damage. Opposition is fuelled by Africa’s thriving civil society, which demands more transparency and an accounting for human rights. This can be an unfamiliar challenge for authoritarian China, whose foreign policy is heavily based on state-to-state relations, with little appreciation of the gulf between African rulers and their people.

Också Kina har uppmärksammat problemen, och landets premiärminister Li Keqiang talade i fjol öppet om ”ökade spänningar” i relationen med Afrika.

Detta talar alltså emot Brautigams sex år gamla tes om Kinas välgärningar i Afrika, men The Economist talar även emot French. För medan French menar att det är Kina som kommer avgöra den afrikanska kontinentens framtid, så pekar The Economist på att andra länder nu ökar sitt utbyte med Afrika i en ännu snabbare takt.

Kinas ekonomiska vinster från Afrika har nämligen visat att det nu är möjligt att ha ett givande utbyte med kontinenten. Det har många tagit vara på, inte minst flera icke-anglosaxiska länder. Indiens handel med Afrika ökar snabbare än den kinesiska, och beräknas snart passera landets handel med USA. Också länder som Japan, Brasilien och Turkiet handlar nu mer med Afrika än vad majoriteten av länderna i EU gör.

I korthet kan man slå fast att om det tidigare stod helt klart att Kina skulle dominera handeln med afrikanska råvaror, så har dess problematiska attityd ställt till problem som nu också får många kinesiska migranter att tänka en extra gång. Exempelvis fick Namibias handelsminister nyligen vädja till sitt folk att inte attackera kineser på landets gator.

Kinas inblandning i Afrika kommer dock fortsätta öka – i framtiden kanske större fokus dock kommer ligga på att tillskansa sig jordbruksmark, då efterfrågan på högkvalitativa jordbruksprodukter blir allt större hos den kinesiska medelklassen.

Men till skillnad från tidigare så kommer flera andra aktörer i framtiden att utmana Kinas dominans i Afrika. Då kan vinsterna potentiellt spridas jämnare bland befolkningen, vilket torde båda mycket gott för den afrikanska befolkningen och hela kontinentens utveckling!