27 april 2012
Redaktionsbloggen

Lön huvudtema i nya numret av Finansliv

Här jäser lönemissnöjet

Mellan oktober 2010 och oktober 2011 ökade medellönen på bankområdet med 4,8 procent och på försäkringsområdet med 4,1 procent. De senaste fem åren har de årliga löneökningarna i snitt för hela bankområdet legat mellan 3,8 och 5,5 procent och för försäkringsområdet mellan 3,1 och 5,1 procent. Men bakom en snittsiffra ligger det som regel stora skillnader mellan olika grupper. Inom tre olika områden diskuteras orättvisa löner extra mycket just nu: Specialister inom backoffice, trotjänare inom IT och anställda på telefonbanker. Läs mer

 

Så fångas företagskunden:

Forskaren Sabine Gebert Persson har tillsammans med Nicolaus Lundahl från KTH djupintervjuat sju representanter för banker och försäkringsbolag samt elva småföretagare i Sundsvall. Resultaten visar att företagen tycker att kommunikation är avgörande för relationen.

– Rådgivaren måste förstå vad som händer i bolaget och hur företagaren ser på framtiden. Dessutom måste han eller hon kunna förklara för kunden på ett tydligt sätt. Det gäller inte minst för försäkringar, som ofta är komplexa. Läs mer

 

Kändisarnas spotify-listor:

I varje nummer av Finansliv låter vi en branschprofil presentera sin egen Spotifylista. Hittills har vi fått listor från Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, Magnus Holm, Ålandsbankens VD och Kerstin Hermansson, VD på Fondhandlarföreningen. Vem lyssnar på Oskar Linnros, vem en har Aerosmith på sin lista och vem gillar Pitbull? Kolla här: http://www.finansliv.se/spotify

 

Jobbar du inom pension? Välkommen på gratis nätverksträff

Pensionsåldern har varit en fråga som diskuterats flitigt under lång tid, särskilt mot bakgrund av att vi lever allt längre och att andelen äldre ökar i förhållande till antalet förvärvsaktiva. Ingemar Eriksson är ansvarig för Pensionsåldersutredningen och han är i full färd med att analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna. I hans uppdrag ingår också att ta fram förslag på hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras. Gratis nätverksträff i samarbete med Pensionsnyheterna.

Dag: 10 maj

Tid: 16-18

Plats: meddelas när du anmält dig till info@pensionsnyheterna.se

 

Vilket är ditt bästa träningsminne?

Berätta ett härligt träningsminne och ha chansen att vinna en gratis biljett till Finansloppet den 6 september. Var beredd på att vi kan publicera extra bra bidrag. Mejla ditt träningsminne till redaktion@finansliv.se

 

Till sist…

Marie Ehrling, vice ordförande i Nordea gav många tips när hon talade på Finanslivs Lunch för Chefer den 19 april. Läs mer om vad hon sa och se alla bilderna från evenemanget här.

 

 

 

 

 

Fler inlägg om:
ad
23 april 2014
EU-val

EU-val: Vem tycker du har framtidsreceptet för finansbranschen?

Fler, färre eller andra regler än idag? Vi har frågat de svenska partierna i EU-parlamentet om vad som krävs för att ha en stabil, hållbar finanssektor.

Text: Åsa Berner

 

Vänsterpartiet:

Vi menar att det krävs strukturella reformer av bankerna för att göra det finansiella systemet säkrare och mer rättvist. Vi föreslår därför en bankdelningslag som separerar bankernas traditionella verksamhet från deras finansiella spekulationer. Kommissionens förslag i denna del är ett steg i rätt riktning. Vad gäller bankernas kapital vill vi öka deras kapitaltäckningskrav (till 18-22 procent av de riskvägda tillgångarna), och vi anser att de bör vara progressiva, det vill säga ju större bank, desto högre kapitaltäckningskrav. På så sätt ges bankerna incitament att inte bli ”too big to fail”. 

Socialdemokraterna:

Stabiliteten på finansmarknaden är avhängig av att de finansiella aktörerna har lämpliga buffertar för att klara de risker de möter, och att de risker som aktörerna tagit på sig redovisas på ett transparent sätt. Regelverket behöver ständigt utvecklas, men fler regler har inget egenvärde.

Miljöpartiet:

Mycket har gjorts under denna mandatperiod för att reglera finansmarknaden som ett svar på den ekonomiska krisen. Men det finns fortfarande områden där vi behöver strama upp reglerna, till exempel för de verksamheter som man kallar skuggbanker. Idag omfattar deras tillgångar nästan en tredjedel av det globala finanssystemet och problem i denna sektor kan sprida sig som svallvågor till den reglerade finanssektorn. Marknaden för finansprodukter utvecklas ständigt och därför behöver också lagstiftningen hänga med för att garantera stabilitet för näringslivsidkare, låntagare, bankkunder och anställda.

Centern:

Nya gemensamma regelverk är nödvändiga för att stärka den finanspolitiska disciplinen och övervakningen. Sverige har drivit på för tuffa regler. Bland annat ställt striktare kapitalkrav på systemviktiga svenska banker. 

Folkpartiet:

Under de senaste fem åren har en mängd lagstiftning och riktlinjer lagts fram både på nationell, europeisk och global nivå. EU-kommissionen har under mandatperioden lagt fram över 30 förslag till ändringar i befintliga EU-direktiv och förordningar för den finansiella sektorn. Flera av dessa har lagts fram för att EU ska kunna leva upp till sina åtaganden inom G20 och Basel. Vi ser nu att dessa lagändringar håller på att implementeras. Effekterna av dessa förändringar av direktiv och förordningar kommer vi se först i slutet av nästa mandatperiod, det vill säga 2018-2019. Dessutom har EU tagit fram ett nytt regelverk för tillsyn av finansmarknaderna genom skapandet av bankunionen – med ECB som tillsynsmyndighet för de 130 största bankerna – och de tre gemensamma EU-myndigheterna för tillsyn. Dessa förändringar kommer på sikt vara otroligt viktiga för stabiliteten på en alltmer integrerad europeisk bankmarknad. Det är olyckligt att Sverige än så länge har valt att stå utanför och Folkpartiet anser att Sverige bör gå med i bankunionen.

Moderaterna:

Sverige, som är en liten, öppen ekonomi, är extra utsatt när det stormar på de internationella marknaderna. Att värna den finansiella stabiliteten är därför en central politisk utmaning. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka motståndskraften i svensk ekonomi. Det handlar bland annat om ökade resurser till den finansiella tillsynen, ett mer ändamålsenligt regelverk för att kunna hantera banker i kris, samt högre kapital- och likviditetskrav. Detta har varit viktigt för stärka den finansiella stabiliteten och vi kommer arbeta för att stärka den ytterligare.

Kristdemokraterna:

Det krävs till en början att de regler och direktiv som existerar fullt ut implementeras och får genomslag innan man kan utvärdera behovet av ytterligare åtgärder. Den övergripande ambitionen bör vara att ha ett enhetligt, transparent och förutsägbart regelverk med återkommande uppföljning och utvärdering. Regler är trots allt i sig inget värda om man inte kan förmå människor att följa dem.

Piratpartiet:

Vi väljer att inte ta ställning i frågor som faller utanför vår principdeklaration. Inom partiet ryms många åsikter, eftersom vi har medlemmar från flera olika politiska sammanhang. I stället för en bred politik så väljer vi att lägga våra olikheter åt sidan för att gemensamt kunna kämpa med de frågor som vi tillsammans brinner för.

 

Fler inlägg om: , ,
4 april 2014

En typisk redaktion – eller?

Min första vecka på en arbetsplats utan vare sig mamma eller pappa (!) har jag upplevt hos Finansliv.

Innan jag kom hit hade jag en bild av hur en typisk tidningsredaktion ska se ut med telefoner som ringer och papper som frustrerade journalister knycklat ihop till små bollar. Nu i efterhand inser jag att jag lyckades pricka in tio fel av tio möjliga. Den här redaktionen är som en lugn oas fylld med ljudet av knapprande tangenter och doften av nybryggt kaffe. Observera att jag skrev ”doften”. Jag gillar nämligen inte ens kaffe men här luktar det så förbaskat gott.

I övrigt har jag och datorn blivit riktiga polare- vi känner varandra utantill. Jag trodde aldrig att jag skulle skriva det men efter en dag på ett kontorsjobb så är jag faktiskt rätt ”mätt” på datorer. Det blir alltså fokus på annat när jag kommer hem.

Under veckan har jag letat febrilt på internet efter människor inom branschen att intervjua. Det är inte helt enkelt att ställa frågor till människor vars arbete jag begriper lika lite av som det arabiska språket- men visst går det!

Dessutom har jag fått skriva korta notiser, om pryltips inför resan och annat smått och gott. Resultatet av mina texter kommer att publiceras i femte numret av tidningen.

Värt att nämna är också frukosteventet där jag prickade av gästerna som anlände. De flesta smet dock förbi mig för att prickas av hos någon av de vuxna. Jag förstår dem, det syns trots allt att jag inte jobbar här på heltid! ;)

Det har varit roligt att få vara här och se hur det faktiskt går till när man gör en tidning och jag är nästintill säker på att det här är någonting jag kommer att minnas länge.

Om några år sitter jag förhoppningsvis och skriver någon spännande artikel, men vad det blir för tidning får framtiden utvisa!

/praktikant Isabelle Boij

På eventet Finanslivsstil i onsdags

På eventet Finanslivsstil i onsdags

2 april 2014
finanslivsstil

Vilket ben tar du först i byxan när du klär dig?

-Våra tankar skapar vår framtid, så tänk på era tankar. Se till att de hjälper er och inte stjälper er. Lyssna inåt och visualisera det du vill uppleva.

Så sa Håkan Berggren denna tidiga morgon på Wallmans salonger i Stockholm när Finanslivsstil hade sitt andra möte där temat var mental träning. Frukostmenyn var nu kompletterad med tanke på första mötets föreläsare som propagerade starkt för gröt på morgonen. Nu fanns både gröt, grovt bröd och frukt på plats när de 120 deltagarna tog för sig av frukostbuffén. Förutom ägg och bacon, smoothies och kaffe förstås.

Håkan Berggren är killen som arbetade inom telekom med data och programmering ända tills han fick en ny arbetsgivare, då han skulle hålla ett möte och svimmade. Nästa gång samma sak – han försökte att tänka på att han inte skulle svimma när han skulle prata på ett möte, med resultat att han svimmade på nästa möte med. Samma sak nästa gång igen.

-Läkaren sa att problemet satt i huvudet. Det var min väg in i det här med mental träning. För några år sedan fanns inte på kartan att jag ens skulle prata inför fem människor, nu står jag här inför er och jag älskar det, sa Håkan Berggren som upptäckte att det var roligare att programmera om människor än datorer.

Hur skapar man då förändring? Svaret är disciplin och fokus. Och repetition. För vilket ben stoppar du först i byxan varje morgon när du klär på dig? Varför tar du just det benet?

-Förmodligen för att din mamma tog just det benet först när hon klädde på dig när du var liten. Och varför tog hon just det benet först? För att hennes mamma gjorde det i sin tur. Tills vi är fem år sker all inlärning direkt till vårt undermedvetna, medan inlärningen går via vårt medvetande senare. Det gör det trögare att lära om, men det är inte kört, sa Håkan Berggren.

Till exempel skulle de flesta göra allt de kunde för att nå målet att ta det andra benet först i byxan varje morgon, om de fick en miljon om de lyckades med det i en månad. Och har man klarat det i 30 dagar – ja, då har man skapat en ny vana.

Förmodligen är det inte så enkelt, för att klä på sig gör man ju automatiskt. Men om målet är en miljon, ja nog skulle jag anstränga mig rejält. Sätta klockan på extra tidig ringning, gömma byxorna på nya ställen, ställa en bunke vatten i vägen, be någon ha koll varje gång man klär på sig…

Nästa Finanslivsstil den 30 april handlar om stress och mindfulness. Samma tid och plats. Samma arrangörer: Finansliv och Inner. Förhoppningsvis samma toppklass på föreläsaren.

/Redaktör BrittMari Lantto02april-001

02april-002

02april-004

02april-006

02april-007

Fler inlägg om:
27 mars 2014
affärsmodeller

Ytan på mobilen tillräcklig för SEB:s Annika Falkengren

Digitala utmaningar i appar och på sajter stod i centrum när Business Model Finance genomfördes på Nalen i Stockholm på onsdagseftermiddagen. Bland många intressanta talare började SEB:s Annika Falkengren med att säga att kunderna har en helt annan inställning till bankens uppdrag nu mot för bara åtta tio år sedan. Ny teknik måste vara användarvänlig och att förstå kundens behov är essentiellt – för kunden anser att det är upp till banken att presentera bra tekniska lösningar.

-Vi ska finnas där kunden finns, och därför måste vi vara starka digitalt. Ungdomar kollar sitt konto 50 gånger på en dag på mobilen, i väntan på pengarna från mamma. Varje gång måste vara en säker inloggning, sa Annika Falkengren.

Finanslivs chefredaktör Unn Edberg frågade om inte det lilla formatet på de smarta telefonerna ställer till problem, hur ska banken få rum med allt på den lilla ytan?

-Vi får nog erkänna att i vår ålder räknas vi som digitala dinosaurier. Unga tycker inte ytan är något problem utan förstorar bara efter behov. De funktioner som används mest fungerar bra, svarade Annika Falkengren.

Nya kanaler ökar samtidigt som de gamla behövs. SEB:s satsning på små- och medelstora företag har inneburit att det nu finns 600 ansällda i den dygnet-runt-öppna telefonbanken. Klockan 22:05 loggar småföretagarna på, och därför måste SEB ha fler företagsrådgivare på plats som kan svara på deras frågor då. Telefonbanken har ökat kraftigare än banken trott.

Business Model Finance gick för andra gången och intresset växer för att diskutera affärsmodellerna för bank, finans och försäkring. 170 deltagare från branschen minglade i pauserna mellan spännande talare. Det är tidningen Finansliv och affärsutvecklingsföretaget Cordial som står bakom evenemanget som gavs för andra gången.

/Redaktör BrittMari Lantto

 

Foto: Johan Jeppsson


model_business_finance-12

model_business_finance-13

model_business_finance-14

model_business_finance-15

model_business_finance-16

model_business_finance-17

model_business_finance-18

model_business_finance-19

model_business_finance-20

model_business_finance-21

model_business_finance-22

model_business_finance-23

model_business_finance-24

model_business_finance-25

model_business_finance-26

model_business_finance-27

model_business_finance-28

model_business_finance-29

model_business_finance-30

model_business_finance-31

model_business_finance-32

model_business_finance-33

model_business_finance-34

model_business_finance-35

model_business_finance-36

model_business_finance-37

model_business_finance-38

model_business_finance-39

model_business_finance-40

model_business_finance-41

model_business_finance-42

model_business_finance-43

model_business_finance-44

model_business_finance-45

model_business_finance-46

model_business_finance-47

model_business_finance-48

model_business_finance-49

model_business_finance-50

model_business_finance-51

model_business_finance-52

model_business_finance-53

model_business_finance-54

model_business_finance-55

model_business_finance-56

model_business_finance-57

model_business_finance-58

model_business_finance-59

model_business_finance-60

model_business_finance-61

model_business_finance-62

model_business_finance-63

model_business_finance-64

model_business_finance-65

model_business_finance-66

model_business_finance-67

model_business_finance-68

model_business_finance-69

model_business_finance-70

model_business_finance-71

model_business_finance-72

model_business_finance-73

model_business_finance-74

model_business_finance-75

model_business_finance-76

model_business_finance-77

model_business_finance-78

model_business_finance-79

model_business_finance-80

model_business_finance-81

model_business_finance-82

model_business_finance-83

model_business_finance-84

model_business_finance-85

model_business_finance-86

model_business_finance-90

19 mars 2014

Lyxfrukost utan smågrus på Wallmans

Är du en sån som säger och tänker om dig själv att du omöjligt kan äta frukost? Att det känns som att tugga smågrus om du ens försöker? Men hur är det när du är på semesterresa, kan du äta hotellfrukost då?

Genast tänker man på ägg och bacon, gott bröd, skivad frukt och blåbärssmoothie och kaffe eller te med varm mjölk. Mmm, en helt annan sak. Tänk hur snabbt tanken ställer om sig med rätt inställning.

Att lära sig tänk om, eftersom frukosten är dagens viktigaste mål,  så börjar den mentala tränaren Björn Eklöf sin presentation denna onsdagsmorgon på Wallmans Salonger i Stockholm. I snabb takt hann han med att introducera alla de ämnen som kommer att tas upp på följande fyra Finanslivsstilsträffar i vår: mental balans, kost och motion. Han pekade på hur man med små steg och förändringar kan påverka sin egen hälsa och prestation. Finanslivs chefredaktör Unn Edberg, som är noga med att hålla tiden så att alla deltagare vet att de kommer att hinna till jobbet i tid trots lyxig frukost med föredrag, klockade honom på 54 innehållsrika minuter i stället för sina tilldelade 52.

Bland annat lyckades han få de runt 120 deltagarna att dra på munnen av igenkänning när han slog hål på de vanligaste undanflykterna till att inte ta tag i den där motionen alla vet att man ska ägna sig åt. Har inte tid? Hur du än räknar finns runt 30 timmar kvar varje vecka efter alla måsten i vardagen – för du sitter väl inte och tittar på tvättmaskinen när den kör? Jobbat hårt, för trött? Blir du piggare av att slöa framför tv:n?

Numera äter Björn Eklöf grötfrukost varje morgon, förstärkt med ett ägg vid behov. Och hans mamma har handgripligen ritat ett kors i taket hemma, för vad var det inte just den viktiga frukosten hon tjatat om i alla år?

Gröt eller grovt bröd, som finskt surdegsbröd, kickar igång kroppens system på ett bra sätt som ger effekt ända tills du ska somna på kvällen, sa Björn Eklöf. Okej pustar jag ut, i alla fall en sak som jag gör rätt. Nej, inte gröten! Men det finska seghårda surdegsbrödet som jag numera alltid packar ner på resor.

/Redaktör BrittMari Lantto

000

01