Tagg: bank

” Du finner inte passion i en steril miljö…”

Publicerat den 18 juli 2016 kl. 13:23

Jag ser det överallt. Kontrasterna. När kvartalsrapport blir viktigare än visionen. När dokumentationen blir viktigare än den faktiska hjälpen. När siffror blir viktigare än glädje. När maskiner blir viktigare än människor. Tragiskt – och så oekonomiskt på sikt…

En hel människa kan laga en trasig maskin – men ingen maskin i hela världen kan laga en trasig människa. Därför är den största och viktigaste investeringen just resursen bestående av kött och blod – Människan. Rätt satsning på Personen, det skapar varaktig framgång. En välmående människa fungerar bättre, presterar bättre, bidrar bättre, levererar bättre, är friskare, gladare och mer produktiv.  De vet de flesta – ändå går så många i motsatt riktning när det gäller att ta hand om personal och medmänniskor i allmänhet…

Vi bygger arbetsplatser där inget utrymme för personlighet finns. Det blir en steril miljö – och då blir inga barn gjorda. Passionen släcks. Vi bakbinder oss i ”regelvärk” och en feg policy. Vi drar in på glädjeämnen i form av engagerade fortbildningar i trevlig miljö, kick-off, belöningsresor, fester, familjetillställningar, julklappar och annat som lyfter vardagen. Vi låter inte andra blomstra i sin frihet. Vi tillåter inte eget ansvar och utrymme för egna beslut. Vi räds fel och läraktiga misstag. Vi må bygga flotta kontor – men de vandrande själarna på dess insida kedjas fast i smala burar av inskränkt rörelsefrihet – och då dör själen…

De som går mot strömmen, de som vågar låta bli att tillverka robotar gjutna ur samma mall, de som vågar ge individen ansvar och handlingsutrymme – de vinner på sikt. Frågan blir bara – fattar vi detta innan det är försent..?

”När solen går ner, lyser stjärnorna…”

Publicerat den 11 juli 2016 kl. 12:44

Jag är mycket. Bland annat Mental tränare. Diplomerad Rövkickare. Ett psykologiskt bollplank. Jag brinner för det. Hur våra tillstånd kan påverka våra resultat – på gott och ont. Detta utmärker sig överallt i våra liv. I relationer. På jobbet. Fritidssysslor. Idrotten är ett perfekt exempel på detta faktum, då den är så mätbar.

Igår var det final i fotbolls-EM. För män. Hemmanationen Frankrike mot Portugal. Redan i matchinledningen skadas Ronaldo, Portugals absolut största fixstjärna. Han är solen på en stjärnrik himmel. Då händer det psykologiskt häftiga – kollektivet växer. Tvingas ta större ansvar. Lyser upp mer. Det är coolt. Tycker jag. När solen slocknar – lyser övriga stjärnor fram mer.

Häftig effekt. Speciellt med tanke på att de hela tiden faktiskt haft den ”bättre” förmågan inom sig, rent kvalitetsmässigt, fysiskt och tekniskt. Kapaciteten är lika hos spelarna under hela matchen – men den mentala biten agerar olika – gas eller broms. Detta märks även under spelet, mellan lagen. Stundtals dominerar ena laget, strax därpå det andra. Portugals ledningsmål i slutet fick effekten att Frankrike la på en mäktig forcering, men det räckte inte ända fram denna gång. Spelet böljade, och allt beroende på den växelvis mentala styrkan och svagheten.

Om nu vi kan både tänka oss både kraftfulla och svagsinta, om vi nu kan skapa bättre och sämre versioner av oss – vad säger det oss? Hur påverkar mina tankegångar mitt agerande, mitt resultat? Vad måste jag tycka, tro och göra för att peaka i min prestation? Vad gör jag när jag är som ”bäst”, och när jag är som ”sämst”? Vilka av mina egenskaper får mest utrymme i de olika tillstånden? Fundera på det – och agera därefter. Med en slak inställning – blir det inte mycket ligga. Var solen som gör dagen – och var stjärnan som tar vid när solen går ner…

”Skulle du anställa dig själv?”

Publicerat den 4 juli 2016 kl. 12:35

Handen på hjärtat – skulle du anställa dig själv? Är du så ofantligt värdefull och bra och plikttrogen så du skulle rekommendera dig till bolaget Jag AB?  Ger du verkligen hundra procent, är en stark bidragande kraft till resultatet, en glädjespridare, en positiv ådra, energin i gänget, personen som verkligen VILL och söker lösningar i allt? Är du den som vågar testa utan att skrämmas av nederlagen? Är du den som aldrig ger upp? Är du den som gör precis ALLT för att lyckas? Vänder du på varje sten, kikar bakom nästa hörn och tar till varje halmstrå till hjälp när din egen stack ebbat ut? Stämmer beskrivningen in på dig till fullo? Om JA – så grattis, din lögnare. Om NEJ – vad tänker du göra åt det?

De som vågar rannsaka sig själva, verkligen se sig med objektiva glasögon, kommer ofta på den fasansfulla insikten att de kan mycket mycket mer. De fattar att de ibland, eller rent av ofta, själva äger kroppsdelen som gör krokbenet på dem. De blir medvetna om sin egen (passiva och destruktiva) del i resultatet, eller snarare avsaknaden av det möjliga resultatet. De jobbar på – men skulle kunna nå så mycket högre och bättre – med rätt inställning…

Ibland måste man få detta intryckt i sig. Nerstoppat i halsen. Svart på vitt. In your face! Ett ultimatum – ”Skärp dig – eller stick!” Vi måste utsättas för det yttersta alternativet, för att inse vikten av att ta fram vårt bästa jag. Ibland är piskan en mycket bättre morot än grönsaken. Med rätt ”motivation” kan vi skapa underverk – och ”desperationens” drivkraft och kreativitet ska aldrig underskattas. När vi inte längre har något val, blir valen lättare att göra.

Jag har en kompis som håller på med idrott. De talar om ”röda dörren”, eller om den nu var blå, skit samma. Den betyder att i klubben så gäller vissa värdegrunder och riktlinjer. De ska följas. Visst kan avsteg ske i dialog som medför förbättringar, men i det stora hela är dessa grundbultarna i föreningens ideologi. Den genomsyrar allt de gör. ”Ge hundra procent när du är här!” Inte mesa runt med 80 procent av sin kapacitet, inte vara motsträviga bara för motsträvighetens skull. Ge allt – eller stick. Den här vägen har de valt, och passar inte det så är dörren där! Jag gillar sånt. Raka puckar. Inget tjafs. Inget gnäll. Acceptera och Optimera. Älska det du gör, lär dig älska det du måste göra – eller lämna platsen åt andra som väljer att brinna passionerat för den utstakade vägen. Jag blir överlycklig när jag ser denna intensitet av driv hos folk – och jag gråter en skvätt när jag ser det motsatta…

Så handen på hjärtat, se dig i ögonen och svara ärligt (annars ljuger du bara för dig själv och din potential) – skulle du anställa dig själv? Om JA – varför? Om inte – vad måste hända för att du med rent samvete skulle vilja anställa dig själv? Vilka fiktiva ”faror” behöver du måla upp för att använda moroten som piska – få röva ur vagnen? Vad måste ske, som du kan kontrollera, för att du ska bli den bästa versionen av dig själv? Klura ut det – och gör sen det – eller stanna kvar som en gnällig och oproduktiv fegis…

Kinas ofattbara skuldkris, del 2

Publicerat den 26 maj 2016 kl. 13:21

Förra veckan skrev jag här på Finansliv om hur ofattbart hög Kinas skuldnivå har blivit och hur den har kommit till. I dag kommer jag förklara vad Kina kan göra för att lösa denna kris vad konsekvenserna kan bli om man inte vidtar nödvändiga åtgärder.

Kinas har nu alltså en skuldnivå på omkring 280 procent av landets BNP. Historiskt sett har inget land kunnat ligga på sådana nivåer utan grava konsekvenser för ekonomin och det finansiella systemet.

Ett tillvägagångssätt för att få skuldnivån att minska – eller i alla fall växa långsammare – vore att bankerna minskade sin utlåning. Medan detta kanske skulle fungera i Europa så är det inte möjligt i Kina, där alla banker är statliga och får direktiv av myndigheterna om hur mycket de ska låna ut i syfte att hålla igång tillväxten.

Ytterligare en skillnad mot väst är att Kinas skuldkris främst är en inhemsk affär. Statsskulden är låg eftersom landet är en nettoutlånare; den stora faran ligger i den växande bördan av dåliga lån som landets banker har gett till företag och lokala myndigheter.

En ny rapport från The Economist menar att Kina i stort sett har tre olika alternativ för att hantera bankernas dåliga lån.

Det första alternativet – som är det lättaste och mest lockande – är att gömma och förneka problemet. Detta är den mest skadliga metoden i det långa loppet, men icke desto mindre det vanligaste alternativet under de senaste fem åren.

Under dessa år har landets banker nämligen regelbundet använt sig av metoder som att klassificera dåliga lån som ”investeringar”, eller skjuta på lånen i all oändlighet genom att ge dem status som ”försenade” snarare än dåliga lån. Det är också vanligt att bankerna ånyo finansierar dåliga lån i hopp om att låntagarens verksamhet ska förbättras – något som bara gör saken värre då detta ofta inte sker.

Det andra alternativet vore att myndigheterna går in och rensar upp bland de dåliga lånen, vilket Kina redan gjort en gång:

In the late 1990s two-fifths of loans in China had gone bad and banks were technically bust. The finance ministry pumped fresh capital into the banks, which carved off large chunks of their dud loans and sold them at par to “bad banks”. The effect was salubrious, freeing the banks to resume lending and preparing them for stockmarket listings.

Det finns tecken på att Kina försöker med något liknande nu. De senaste två åren har licenser beviljats till över 20 nya regionala ”dåliga banker”, samtidigt som tusentals miljarder kronor i dåliga lån har bytts mot säkra obligationer mellan olika banker.

Men, påpekar The Economist, att lösa ut bankerna på detta vis är mer problematiskt nu än för femton år sedan. Då belades hushåll med extra skatter som sedan gick in i bankerna – men samtidigt ökade lönerna fort i och med en snabb tillväxt som dessutom minskade de dåliga lånens relativa storlek.

I dag växer ekonomin långsammare samtidigt som Kina försöker ställa om sin ekonomi till att bygga mer på inhemsk konsumtion och service. Men att införa extra skatter skulle drabba konsumtionen, och det handlar i dag om större reella summor än tidigare.

Det tredje alternativet vore att bankerna själva inser och tar itu med sina dåliga lån på egen hand. Detta skulle vara en smärtsam process till att börja med, men samtidigt förmodligen bäst i det långa loppet.

Detta har också redan börjat ske i liten skala; The Economist ger exempel på ett stålföretag som förklarats bankrupt och fått sina tillgångar sålda via auktion av banken som varit utlånare. Vissa banker har även börjat bunta ihop flera dåliga lån till nya värdepapper för att snabba på deras utgång.

Kinas banker är dock inte under lika stor press som sina kollegor i väst, eftersom staten förser dem med pengar att låna ut. Detta är givetvis fördelaktigt för de kinesiska bankerna, men betyder samtidigt inte att Kinas system på något vis är immunt mot problem.

Oavsett om lånebubblan spricker eller pyser så kommer såväl värdet på tillgångar som ekonomins tillväxt att drabbas. Många drar jämförelser med Japan, där dåliga lån och klumpiga investeringar ledde till en två årtionden lång deflationsspiral som ännu består. Men The Economist tror att Kinas kris kam bli mer plötsligt än så:

Some worry that China will look like Japan in the 1990s, slowly grinding towards stagnation. But its financial system is more chaotic, with more pressure for capital outflows, than was Japan’s; a Chinese crisis is likely to be sharper and more sudden than Japan’s chronic malaise.

Fitch Ratings varnade också nyligen för att Kinas tillväxt kan bli så låg som 2,3 procent under de kommande tre åren och att inkommande investeringar från utlandet kan sjunka med 40 procent.

Hur illa det egentligen kan gå råder det delade meningar om. Vissa investmentbanker som uppskattar att de dåliga lånen i värsta fall ”bara” utgör 1 500 miljarder dollar, samt att den höga nationella sparkvoten på nästan 50 procent ger bankerna gott om kapital och tid att tanter situationen.

Bland olyckskorparna finns Kyle Bass, grundare av hedgefonden Hayman Capital, som uppskattar att Kina behöver skjuta till cirka 10 000 miljarder dollar till sina banker för att lösa skuldkrisen. Det är ungefär 100 procent av landets BNP. Det finn också uppskattningar som gör gällande att hälften av bankernas alla lån är dåliga lån, vilket de facto var fallet i Kina på 1990-talet.

Och även fast Kinas skuldkris alltså mestadels är en inhemsk affär så kommer konsekvenserna även att kännas i omvärlden. Kina är som bekant världens andra största ekonomi och har även världens största banksektor – världens fyra största banker är nu kinesiska, medan endast två av världens tio största banker är amerikanska.

Trots fjolårets turbulens så är Kinas börsmarknad näst störst i världen efter USA i värde. Obligationsmarknaden är världens tredje största och bland de snabbast växande.

Kinas ringa storlek ledde till breda nedgångar på börserna världen över då landet nyligen devalverade sin valuta med bara två procent mot dollarn – tänk då vad en större kris kan innebära! Och då har vi inte ens börjat tala om alla utländska företag som säljer råvaror till eller på annat vis är beroende av Kinas tillväxt..

Det finns en allmän uppfattning om att Kinas myndigheter på något magiskt vis för alltid kommer kunna lösa ut sina stora banker, låntagare och insättare. Men detta är inte nödvändigtvis fallet. På senare år har faktiskt de statliga jättebankerna utsatts för en växande konkurrens.

För bara ett årtionde sedan utgjorde Kinas ”fyra stora” banker 54 procent av alla tillgångar i banksektorn. I dag är deras andel mindre än 40 procent.

Istället har mindre banker och lokala alternativ utökat sin andel genom att helt enkelt bli mer attraktiva. Samtidigt har även internetföretag som Tencent och Alibaba tillåtits lansera egna sparalternativ och utfärda mikrolån.

I fjol påbörjades en viss liberalisering av låneränta vilket kommer att göra det svårare för de stora statliga bankerna att behålla samma vinstmarginaler som tidigare. En bra början, men problemen inom Kinas finansiella sektor är inte begränsade till själva bankerna.

Landets hela finansiella system är i behov av modiga marknadsmässiga reformer. På kort sikt skulle detta innebära ett stort antal konkurser – särskilt bland statliga företag – samt större förluster för bankerna och en stor oro inom skuggbankssektorn.

Men om man inte jämför vidlyftiga reformer så kommer ekonomin på lång sikt oundvikligen att förlora momentum, eftersom all ineffektivitet måste sugas upp av subventioner och andra sorters statligt stöd. Myndigheterna har flera gånger visat reformvilja, men så fort problem uppstått har de klivit in med nya regleringar och utökad kontroll.

Även om Xi Jinping ofta och gärna talar om ekonomiska reformer så har de stora statliga företagen kunna stärka sin position under den nya presidenten. Som jag skriver i min nya bok (publiceras september 2016) så ligger en del av förklaringen i Xi Jinpings ideologi.

Tvärtemot den ekonomiskt reformsinnade premiärministern Li Keqiang, så anser Xi Jinping att kommunistpartiet förutom militären även måste kontrollera en betydande del av landets ekonomi för att slå vakt om sitt maktmonopol. Xi litar helt enkelt inte på privata aktörer inom nyckelområden som finans, transport, telekommunikation eller infrastruktur. Därför får subventionerade statliga företag fortsätta kontrollera dessa industrier med hjälp av generösa lån.

De reformer som Xi Jinping satsar på att genomföra är snarare av sådan art att de inte hotar kommunistpartiets kontroll över ekonomin, som att göra börserna mer tillgängliga för utländska investerare och trycka på för att internationalisera Kinas valuta.

En sak är dock säker: Ju längre Kina skjuter upp problemen med sin skuldkris och förhalar viktiga finansiella reformer, desto allvarligare kommer konsekvenserna att bli.

USA ilskna över EU-länder i Kinas nya världsbank

Publicerat den 18 mars 2015 kl. 08:45

Jag har tidigare här på Finansliv skrivit om Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), som är en slags alternativ världsbank med Kina som viktigaste aktör och finansiär. I oktober i fjol skrev flera asiatiska länder under ett avtal angående grundandet av denna bank, vilket innefattade lokala stormakter som Indien, Malaysia och Vietnam.

Kineserna bistod då med cirka 300 miljarder kronor till bankens dispositionsfond, vilket var mer än alla andra medlemsländer tillsammans. Bankens primära syfte kommer vara att låna ut pengar till olika infrastrukturprojekt i Asien.

USA och även Japan har ock dvarit måttligt entusiastiska till AIIB. De skulle hellre se att aktiviteten sker genom redan etablerade institutioner som Världsbanken eller Asia Development Bank, där de båda länderna historiskt har väldigt stort inflytande.

I Världsbanken har USA 15,8 procent av rösterna och Japan 6,8 procent. Det kan jämföras med Kinas andel på blott 4,2 procent – trots att Kinas BNP nu är dubbelt så stor som Japans, och befolkningen tio gånger så stor.

Även i Asian Development Bank har Japan där mer än dubbelt så många röster som Kina, och banken har sedan starten alltid haft en japansk chef.

AIIB å sin sida kommer ha sitt huvudkontor i Peking och ledas av en kinesisk tjänsteman vid namn Jin Liqun. Om man vidare ser till den stora summa pengar som kineserna satsat i projektet så är det är det självklart att Kina kommer vara dess mest inflytelserika medlem.

Detta bekymrar USA, som oroar sig för att Kina kan använda banken som ett instrument för att med morot och piska få länder i regionen att anpassa sig efter Pekings politiska vilja. Redan från början rådde amerikanerna därför sina allierade i regionen – som Australien och Sydkorea – att hålla sig utanför banken.

Men den senaste veckans utvecklingen i frågan har varit inget mindre en ett knytnävsslag i ansiktet på USA, som även kommer ge amerikanarna en långvarig diplomatiskt huvudvärk. I slutet av förra veckan meddelade nämligen Storbritannien att de kommer ansöka om medlemskap i AIIB, och denna vecka följde samma uttalande från Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Dessutom väntas nu även Australien och Sydkorea – delvis som ett resultat av de fyra europeiska ny medlemsländerna – omvärdera sin inställning till AIIB och ansöka om medlemskap innan 31 mars, vilket är deadline för ansökningar från de länder som vill ha status som ”founding members”.

USA har alltså misslyckats inte bara med att hålla sina regionala allierade utanför AIIB, utan tvingas nu också se sina viktigaste europeiska samarbetspartners bli en del av vad som ofta kallas ”Kinas världsbank”.

Amerikanerna har också svarat i hårda ordalag. Förra veckan fördömde man öppet britternas beslut och anklagade dem för att böja sig inför kinesiska direktiv. Enligt före detta rådgivare till president George Bush som BBC talat med, så är det ”mycket ovanligt” att USA skäller ut Storbritannien offentligt på detta vis.

Detta torde visa hur känslig frågan egentligen är. Under gårdagen (tisdag) uppmanade USA vidare även de övriga europeiska länderna att ”tänka efter en andra gång” innan de går med i AIIB:

Washington insists it has not actively discouraged countries from joining the new bank, but it has questioned whether the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) will have sufficient standards of governance and environmental and social safeguards.

”I hope before the final commitments are made anyone who lends their name to this organization will make sure that the governance is appropriate,” Treasury Secretary Jack Lew told U.S. lawmakers.

Samtidigt är en av de främsta anledningarna till utvecklingen att många länder länge varit irriterade över sitt begränsade inflytande i de globala institutioner som amerikanerna dominerar, exempelvis Världsbanken vars orättvisa röstandelar jag gav exempel på ovan.

USA:s kongress har också bromsat en reform som skulle givit Kina och andra utvecklingsländer större inflytande i Internationella valutafonden. Jack Lew uppmanar nu den av republikanerna dominerade kongressen att godkänna dessa reformer, men det är knappast troligt att så kommer ske.

Istället kommer AIIB att växa sig starkare än ens kineserna från en början hade kunnat hoppats på. Kinas finansminster Lou Jiwei sade i veckan att 27 länder hittills ansökt om att vara med och etablera den nya banken.

Förutom att Australien och Sydkorea kan komma att ansöka så spekuleras det även om schweiziskt medlemskap. Det är knappast troligt att Japan kommer bli medlem, men Takehiko Nakao, chef för Asian Development Bank, uttryckte i veckan sitt hopp om de båda bankernas nära framtida samarbete.

Enligt bland annat The Diplomat finns det nu ingen riktigt bra metod för USA att hantera detta diplomatiska bakslag på:

There are no good options left for Washington at this point. If it continues to refuse to join, it will look like a stubborn outlier that refuses on principle to take part in Chinese-led initiatives – even when the regional consensus is clearly that the AIIB is a positive development. If Washington joins on, its lateness will make it clear that the U.S. only changed its policy once it proved unable to sway friendly nations to join its boycott.

(…)

The lesson from the AIIB is clear: Washington cannot expect its partners to join it in boycotting China’s projects, particularly when they see benefits to be had by joining in. The U.S. has legitimate concerns over these initiatives and what they mean for expanded China influence, but it needs to find a better solution for voicing its objections than exerting diplomatic pressure on its friends.

Håll alltså ögonen öppna den 31 mars för att se vilka länder som blir en del av Asian Infrastructure Investment Bank; Kinas ”nya världsbank”.

IT-trenderna som kommer driva bankernas utveckling under 2015

Publicerat den 22 december 2014 kl. 09:00

I mitt dagliga arbete med globala storbanker så märker jag att det inte bara är jag själv som med spänning ser på framtiden. Det är framförallt utvecklingen inom sex områden som kommer att fortsätta att förändra banksektorn under 2015. De här områdena är: digitalisering, mobila betalningar, regelefterlevnad, förenklad IT-infrastruktur, cybersäkerhet och big data.

Bankernas digitalisering fortsätter
Att förbättra kundupplevelsen kommer även nästa år att vara ett av bankernas fokusområden och därför kommer vi se fortsatt växande investeringar i webb- och mobila kanaler. Faktum är att mobila banklösningar kommer att vara högsta investeringsprioritet och banker förväntas spendera 2,3 miljarder dollar, enligt analysföretagets rapport Mobile Banking Solutions.

Mobila betalningar slår igenom
Teknik för mobila betalningar är på god väg att bli nästa stora vändpunkt och de mobila tjänsterna är redan en central del vår hyperuppkopplade värld. Enligt en rapport från Juniper Research så kommer den globala marknaden för digitala betalningar att växa till 4,7 biljoner dollar 2019, vilket är nästan en fördubbling från 2,5 biljoner dollar i år.

Fokus på risk, regelefterlevnad och krav
Med ett par stora regelverk på gång, inklusive Basel III och EU General Data Protection Regulation (GDPR), så kommer garanti för regelefterlevnad bli ett stort investeringsområde för banker under 2015. Jag skrev tidigare om den press som nya regler kring kapitalkrav och säkerhet sätter på bankerna. Att kunna hantera de växande regulatoriska bördorna kommer kräva en mer proaktiv hållning och ett verksamhetsbrett tillvägagångssätt från bankerna. Exempelvis så fokuserar banker nu på att utveckla automatiserade rapporteringsprocesser som reducerar kostnaden och riskerna associerade med nya regelkrav.

Förenkling av IT-arkitektur och förnyelse av kärnapplikationer i molnet
Nästa år kommer vi att få se flera banker se över hur de kan förenkla sina verksamhetsövergripande IT-system och förnya kärnapplikationer, som till exempel genom att reducera antalet elektroniska betalsystem och datalager. Banker kommer också göra investeringar som att introducera gemensamma dataplattformar för analys och rapportering. Många kommer även att fortsätta att gå mot en bredare tillämpning av molntjänster. Små och medelstora banker kommer att gå mot att implementera kompletta molnbaserade plattformar för banktjänster medan större banker kommer molnmigrera icke-centrala delar av verksamheten såsom HR. Inom fem år kommer hälften av alla nya banktjänster vara molnbaserade applikationer, enligt analysföretaget IDC.

Förbättra cybersäkerhet i realtid
Att skydda kundernas tillgångar genom hantering av kunddata, autentisering och enhetssäkerhet blir allt viktigare när banktjänster går mot att nästan uteslutande mobila. För att förbättra cybersäkerheten konsoliderar banker befintliga lösningar för att upptäcka bedrägerier och väljer big data-plattformar där dataanalys i realtid snabbt kan upptäcka oegentligheter. Med en övervakningskapacitet som nästan verkar i realtid kan banker upptäcka och förhindra kort- och nätbanksbedrägerier. Genom att förhindra förluster och samtidigt möta krav på att betaltransaktioner verifieras i realtid drar banken full nytta av värdet i big data.

Ny viktig roll i bankledningen
Under 2015 kommer fler banker att börja se big data som en viktig strategisk tillväxtmöjlighet och anpassa sig därefter genom att skapa en ny affärsroll i form av en Chief Data Officer (CDO). Som ansvarig och möjliggörare av Data Mining ligger Chief Data Officerns fokus på strategier som välkomnar digitalisering, utvecklar bankens big data-analyskapacitet och möter nya regulatoriska utmaningar.

Sverige är en mogen bankmarknad och vi ser därför här redan tecken på dessa trender. Svenska bankkunder förväntar sig redan att deras banker använder kunddata för att förbättra service och tjänster. Därför kommer svenska bankkunder under 2015 kunna glädjas åt att fokus på digitalisering, regelefterlevnad, förenkling av IT-infrastruktur och förbättrad cybersäkerhet i slutändan förbättrar deras bankupplevelser.

Ungdomar dömer ut de traditionella bankerna

Publicerat den 10 september 2014 kl. 14:20

För ett tag sedan läste jag en artikel att amerikanska ungdomar är negativa till traditionella banker (Svenska Dagbladet 3 april 2014), men detta är inte bara en amerikansk företeelse kan jag intyga. När vi har pratat med bankkunder så tycker även de svenska ungdomarna att de traditionella storbankerna är omoderna och inte alls förstår deras behov. Bankernas framtid står på spel om de traditionella bankerna inte börjar lyssna på ungdomarna.

Ungdomar vill ha ekonomisk översikt och hjälp med vardagsbehov. De vill snabbt och lätt förstå sin privatekonomi och konsekvenserna vid olika val. Få hjälp att hantera sin vardagsekonomi så som påminnelser när det är dags att betala räkningar, eller om de går över sin budget. Idag erbjuder många banker kundmöten när man fyller 18 år. Detta tycker många ungdomar är positivt. Att prata med en livs levande person som förklarar hur det fungerar uppskattas mycket av ungdomarna, även om relationen därefter är helt digital.

För att vi enkelt ska förstå ungdomars behov har jag sammanfattat behoven i tre punkter:

1)   Ungdomar vill ha översikt över sin ekonomi. Hur mycket har spenderats, och på vad.

2)   Ungdomar vill kunna förstå vad som är normalt och jämföra sig med det.

3)   Ungdomar vill kunna se avvikelser, både om de följer sin budget eller om de blivit lurade och exempelvis en avgift har dragits två gånger.

Behoven kan se enkla ut, men än så länge är det ingen storbank som lyckats tillgodose alla behoven. Dock finns det företag som faktiskt har lyckats sätta fingret på behoven, och ett av företagen är Tink. Tink hjälper människor att få koll på sin ekonomi genom att sammanställa inkomster och utgifter samt visualisera vad pengarna har spenderats på. Genom ekonomisk översikt kan du snabbt och tydligt se avvikelser i din ekonomi.

Tiden då ordet bank associeras till en byggnad är passerat. Förr i tiden stod de pampiga storbankerna för säkerhet. Idag är det annorlunda. Säkerhet är fortfarande en viktig fråga men i en elektronisk värld handlar säkerheten inte om tjocka ståldörrar utan snarare smart och smidig teknik. Dagens ungdomar vill inte betala för att bankerna ska husera på fina adresser och på flotta kontor. Endast företag som kan lösa deras behov är de beredda att ge sina pengar till.

Därför är det viktigt att de traditionella gammelbankerna förstår, att när de blundar för ungdomarnas behov gör de sig själva en otjänst. För om storbankerna inte möter ungdomarnas behov finns det andra företag som är beredda att göra det. Och det kanske är lättare för ett trovärdigt företag, som redan finns i ungdomarnas liv att starta bank, än för att en bank att bli trovärdig. Bankbranschen ligger i topp bland branscher som kommer att omstörtas av de unga kunderna.

Kundresan är vägen till en bättre kundupplevelse

Publicerat den 12 mars 2014 kl. 17:02

I en intervju i Dagens industri för några månader sedan belyste Swedbanks vd Michael Wolf vikten av att skapa rätt kundupplevelse inom finansbranschen. Och den dag då Peter Norman omöjliggör det för bankerna att utöva begränsande kundinlåsning kommer kundupplevelsen bli den absolut avgörande konkurrensfaktorn!

Att kundupplevelsen har blivit en av branschens absolut viktigaste frågor kan inte ha undgått någon. När allt annat är lika är det kundupplevelsen som avgör. Men hur skapar man rätt kundupplevelse?

Idag prats det mycket om omnikanal. Att kunna integrera kanalerna för att kunna leverera samma kundupplevelse oavsett kanal, när kunderna hoppar mellan kanalerna. Kunden kan sitta med ett utskick framför sig, vänta i telefonkö och samtidigt leta efter svar på webben. Rätt kundupplevelse kräver att kunden möter samma företag, varumärke och kundupplevelse oavsett kanal. För att lyckas krävs det samarbete mellan kanalerna och att du förstår kundens resa genom tjänsten.

Vill du på allvar förbättra kundupplevelsen måste du utgå ifrån kundens perspektiv, och kundupplevelse-proffs använder ofta ett verktyg som heter kundresekarta, också kallad Customer Journey Mapping (blanda inte ihop kundresekarta med en analys av touchpoints). En kundresekarta beskriver kundens aktiviteter under resan genom en tjänst. Den ser ofta ut som en tillplattad tunnelbanekarta med den första aktiviteten till vänster och den sista till höger, och varje station representerar en aktivitet, t.ex. att vänta på ett besked eller att försöka förstå vad som gäller för mig. En kundresa börjar oftast långt innan själva köpet och slutar långt efter. För att nå en ökad kundupplevelse måste du förstå alla steg i kundresan. Om du inte förstår kundresan blir det nästan omöjligt att koordinera kanalerna för att möta kunden på rätt sätt och skapa rätt kundupplevelse.

När kunden hoppar mellan kanaler krävs det samarbete tvärs igenom organisationen. Därför måste vi sluta skyffla missnöjda kunder mellan olika kanaler och istället ta tag i rotorsaken till problemet. Varför är kunden missnöjd och vad orsakade missnöjet? Nyckeln för att lösa kundupplevelseproblem handlar om att förstå rotorsaken till ett problem och eliminera grundproblemet. Något som kundresan hjälper dig med. För genom en visualisering av kundresan förstår du vad som orsakade problemet  och du kan därmed lösa rotorsaken. Den som inte förstår sitt pensionsbesked ringer kanske kundtjänst, men grundproblemet att kunden inte förstår beskedet, går inte att lösa i kundtjänst. Men detta kanske du inte förstår utan kundresan. Därför är kundresan central och det är i kundresan du hittar svaret till vad du ska göra, och i vilka kanaler.

Om några år kommer kundresekartor att vara ryggraden i en organisations kund- och kanalstrategi. När alla inser att kunden inte lever i kanaler kommer kanalspecifika strategier att skrotas. För alla kunder använder en mix av olika kanaler, och den enda vägen för att förstå hur kunden vill bli bemött i denna mix av kanaler är kundresan.

 

Därför gillar vi nischbanker jämfört med de traditionella

Publicerat den 8 november 2013 kl. 09:33

Enligt Svenskt kvalitetsindexs rapport rasar bankerna i förtroende. Den 7 oktober 2013 skrev Svenska dagbladet att kunderna har gett bankerna det sämsta betyget på tio år. Alla banker förutom nischbankerna Ica-banken och Skandiabanken har fått sämre betyg än förra året. Vi har jobbat mycket med bankbranschen och har därför pratat med hundratals bankkunder kring pengar, sparande och hur våra banker fungerar. Att nischbanker har högre kundnöjdhet än de traditionella bankerna är inte konstigt enligt oss. Deras erbjudande är mer tydligt och kunderna får rätt förväntningar från början.

En stor anledning till det låga förtroendet är den upplevda dåliga servicen. Idag är det nästan bara gammelbanker som har kontor. Problemet är att kunden inte är välkommen till kontoren med ett olönsamt ärende. Besöket kostar för mycket pengar och därför är det bättre om kunden sköter sitt ärende själv över nätet. Här är nischbankerna mycket tydligare. Många nischbanker har inte ens kontor, något de tydligt berättar. Kunden sköter allt själv och vill man ha hjälp så ringer man eller mejlar. Detta är anledningen till de låga kostnaderna. Kunden upplever inte detta som dålig service, utan snarare att företaget är transparent och förväntningarna sätts rätt från början.

Många kunder känner sig inlåsta hos de traditionella bankerna. Idag är gammelbankerna bolånebanker. Många kunder går till dessa banker när de ska köpa bostad. Trots artiklar i diverse medier som pekar på att rörligt bolån är billigast så vill de flesta bankerna ändå gärna binda kundernas bolån. Många kunder upplever detta som att banken vill låsa in dem. Om banken inte uppfyller deras förväntningar så uppstår missnöje, men kunden kan inget göra för de är fastlåsta med dyra avgifter för att flytta lånet. Nischbankskunder känner sig inte lika inlåsta. Om de är missnöjda byter de bank och att ha det valet, även om man inte gör något med det, skapar kundnöjdhet.

Men den mest avgörande anledningen till att nischbankernas kunder är nöjda är att de har gjort ett medvetet val. De är medvetna kunder. Efter noggrann research har de bestämt att just den här banken passar mig bäst. De förstår vad banken erbjuder, inte erbjuder och hur banken tjänar pengar. Detta gör att de upplever en transparens. De förstår hur banken är uppbyggd och har rätt förväntningar från början. En medveten kund är sällan missnöjd, att vara missnöjd är som att kritisera sitt eget val.

Detta är en stor skillnad jämfört med gammelbanken som många kunder har ärvt. Banken har gått i nedstigande led i generationer och många vet inte varför de har just den banken. De traditionella bankerna har därför väldigt många omedvetna kunder. En omedveten kund har ofta dåligt samvete. Denna kundtyp vet att hen egentligen borde sätta sig in i sina bankärenden mycket mer för att kunna göra medvetna val. Detta dåliga samvete avspeglas på banken och kunden blir lättare missnöjd.

 

Mötet som ska förändra hela Kinas ekonomi

Publicerat den 3 november 2013 kl. 16:03

Till helgen, på ett av militärens hotell här i Peking, tar ett politiskt möte med det anonyma namnet ”den 18:e centralkommitténs tredje plenum” sin början.

Mötet är så hemligt av sin natur att datumen (9-12 november) offentliggjordes först nu i veckan. Men ändå är det här som stora delar av Kinas framtida ekonomiska utveckling kommer avgöras.

Först lite semantik: I dagens Kina består centralkommittén av drygt 360 medlemmar som är ”valda” på ett mandat om fem år. Den nya centralkommittén – med president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang i spetsen – bildades i november i fjol, och har sedan dess hållit två sammanträden, så kallade plenum, varför detta kommande blir det tredje plenumet i ordningen.

Och det är just under det tredje plenumet som tidigare centralkommittéer tagit viktiga beslut som stakat ut landets ekonomiska framtid. En förklaring är att en ny kommitté under de två första plenumen vanligtvis är upptagna med att konsolidera sina politiska maktpositioner, och först till det tredje plenumet har händerna fria att ägna sig åt mer makroekonomisk styrning.

Tidigare exempel talar för sig själva: Det var vid tredje plenumet som den 11:e centralkommittén under Deng Xiaoping 1978 tog de beslut som öppnade Kinas ekonomi – för första gången sedan 1949 sattes välstånd över klasskamp och resten är historia.

Det var också under det tredje plenumet 1993 som dåvarande presidenten Jiang Zemin såg till att skrota eller slå samman tusentals av Kinas statliga och tungt subventionerade företag; heliga kor från Mao Zedongs tid vars ineffektivitet drabbade hela Kinas tillväxt. Vid detta plenum togs beslut som innebar att cirka 40 miljoner människor fick leta sig om efter nya arbetsgivare.

Under de två stycken tredje plenum som hållits under förre presidenten Hu Jintao och Wen Jiabao, har man valt den ”enkla vägen ut” och skapat tillväxt genom enorma stimulanspaket som östs in i statliga företag, med en hop av problem som följd.

Det är nu det nya ledarskapets otacksamma uppgift att ta tag i detta under det kommande tredje plenumet. Och redan på förhand har en 10 000 ord lång rapport från den statliga tankesmedjan Development Centre of the State Council (DCSC) läckt ut i kinesisk media, som ger en god fingervisning om vilka omdaningar Kina nu står inför.

Eftersom alla omfattande ekonomisk-politiska planer i Kina måste ha tuffa och minnesvärda namn, så kallas denna rapport från DSCS för ”383”. Detta eftersom tankesmedjan särskilt pekar ut tre reformprinciper, åtta områden för reform och tre generella strategier för att säkerställa landets tillväxt.

Medan de tre reformprinciperna mest är pampiga slogans, så är de åtta områdena för reform desto mer specifika, nämligen: finans, skattepolitik, markfrågor, statliga tillgångar, social välfärd, innovation, utländska investeringar och effektivare myndighetsutövning.

Bland det viktigaste blir den fortsatta hanteringen av landets mäktiga statliga företag. Efter att ha slaktats av Jiang Zemin, har dessa under det senaste årtiondet till viss del återuppstått. I dag är det statliga företag som anställer ungefär 20 procent av landets arbetsstyrka – en lika stor andel som 2008 – och innehar dessutom 50 procent av hela Kinas tillgångar.

Att dessa företag är hårt subventionerade och i det närmaste har monopolställning inom vissa affärsområden, utgör stora hinder för privata företag, entreprenörer och hämmar dessutom innovationen. Ingen kan tävla med subventionerade jättar – samtidigt saknar de subventionerade jättarna den drivkraft och de förutsättningar som krävs för att skapa ett företag som exempelvis Apple.

Men många mäktiga intressen motsäger sig idén om att de statliga företagen bör skalas ner. De ofta djupt korrupta företagsledningarna åtnjuter mycket förmåner och har dessutom höga politiska poster; de högsta cheferna för företag som Sinopec och China Mobile har högre status och mer befogenheter än många av landets viceministrar.

Så en idé från DCSC är att ta bort dessa chefers politiska befattningar, vilket på samma gång skulle göra de statliga företagen mer marknadsorienterade och mindre knutna till den politiska världen. Det är inte tal om att avveckla dessa statliga företag helt och hållet – de är för djupt involverade i Kinas ekonomi för det – men snarare kommer man ställa högre krav på deras effektivitet och balansräkning.

Det har pratats om detta länge, men det kan nu alltså komma att ske på riktigt, eller som South China Morning Post uttrycker det:

After years of empty talk, Xi’s government is expected to release concrete measures to allow private investment in sectors such as banking, energy, infrastructure and telecommunications.

I stort råder rapporten att starkt minska statens inflytande i ekonomin. Det rör allt från subventioner av olönsamma företag, till att slipa den tungrodda byråkrati som i dag innebär att såväl centralregering och lokala myndigheter måste godkänna tusentals ekonomiska projekt som bara ligger och väntar på utredningar. Att minska framför allt de lokala myndigheternas makt i denna fråga, skulle såväl snabba på det ekonomiska arbetet som minska korruptionen.

Det kan också vara slut på de lokala myndigheternas sötebrödsdagar vad gäller möjligheten att helt ignorera sina ekonomiska befogenheter. Särskilt sedan stimulanspaketet 2008, har de lokala myndigheternas skulder skjutit i höjden, eftersom de fått billiga lån från landets statliga banker. DSCS föreslår nu en skattereform, som på samma gång möjliggör och tvingar de lokala myndigheterna att själva samla in de skattepengar som behövs till nödvändiga utgifter.

Andra viktiga funderingar från DSCS innefattar ambitionen att göra Kinas valuta fullt konvertibel inom 10 år, samt att rucka på bankernas fasta räntor åt ett mer marknadsekonomiskt håll, något som jag uppmärksammat här på Finansliv har pågått i Kina under årets gång.

Den sista trean i termen ”383” utgör alltså tre stycken nyckelområden för att snabba på och effektivisera de ekonomiska reformera. Dessa är att öka tillgängligheten till marknaden genom att lätta på statlig kontroll, att etablera ett grundläggande välfärdssystem samt att tillåta handel med mark på landsbygden som nu ägs kollektivt.

Ökad tillgängligheten till marknaden rör såväl inhemska företag (i och med att avveckla statliga monopol, förenkla byråkratin och ställa högre krav på statliga företag) som utländska företag (i och med lättare regelverk och eventuell en utökning av den frihandelszon som nyligen öppnades i Shanghai).

Vad gäller det grundläggande välfärdssystemet, så föreslår DSCS att alla Kinas invånare ska tilldelas ett socialförsäkringskort, som innebär små men rättvist fördelade pensioner, sjukförsäkringar och utbildningssubventioner till varje medborgare. Syftet är givetvis – förutom att höja livskvalitén – att stimulera den inhemska konsumtionen genom att folk ska behöva spara mindre pengar.

Vad gäller den föreslagna markreformen, så är det kanske en av de största förändringarna som DSCS:s rapport föreslår. Sedan kommunistpartiet under sina tidiga år införde folkkommuner och ”kollektivt ägande”, har landets bönder inte kunnat äga sin egen mark utan arrenderar den i dag från lokala myndigheter.

Som bekant har detta lett till otaliga dispyter mellan bönder och myndigheter, som ofta lösts med våld och inte sällan med dödsoffer som följd. Att inventera och dela upp marken till landets bönder är givetvis ett projekt av gigantiska mått, men skulle tjäna flera syften. Förutom att eliminera ren och skär orättvisa, skulle man även kunna minska korruptionen och göra slut på lokala myndigheters ohållbara tillväxtmodell baserad på försäljning av konfiskerad mark.

Förslagen på förbättringar med andra ord många, och lösningarna kommer inte bli lätta att inför. Liksom de statliga företagens ledningsgrupper, är även lokala politiker ovilliga att ge upp sina fördelar, sin makt samt möjligheten att dra över sin budget.

Som vanligt i kinesiska politik kommer en omfattande kohandel att äga rum under och efter detta plenum. Många förändringar kanske inte går genom förrän om flera år, eller rinner ut i sanden helt.

Men vad talar för stora förändringar under plenumet då? Jo, framför allt en anledning som bland annat The Economist framhåller: Kina behöver ta itu med sin balans- och struktureringsproblem, och ju längre man väntar, ju svårare kommer det att bli.