Tagg: davos

Blogg

Davos goes Hollywood…

Publicerat den 2 februari 2012 kl. 04:27

Tiden då världens främsta politiker, företagsledare och ekonomer träffades i Davos för en produktiv och konstruktiv diskussion om det globala ekonomiska tillståndet och åtgärder för förbättringar tycks vara förbi. Även om det dagligen skrivs om dagarna i Davos här i New York, handlar det mest om vad folk har på sig, festerna och antalet megadollarmiljardärer som kom till Davos. Tydligen runt 70. Kanske är det en återspegling av dagens ytliga realitet, där det seriösa överskuggat av vem som har mest pengar i kombination med massmediala meningslösheter med främsta syfte att höras och synas. Davos är fjärran från ursprungens ideal och syfte med The World Economic Forum.

Fyra dagar i det vackra Davos i Schweiz. Det startades redan 1971 och har under årets lopp genomgått en transformation som kanske kan beskrivas som en avspegling av den krassa ekonomiska realiteten och de värderingar som numera gäller. De forna dammiga debattörerna, mestadels nationalekonomer, har numera bytts ut mot en skara som kanske skulle kunna beskrivas som den globala eliten, som i princip belägrar Davos för att synas och marknadsföra sig själva. De har en skara trogna vapendragare och följeslagare, som med all kraft och med alla medel också försöker synas. Skulle kanske de kunna beskrivas som den globala elitens groupies.

Visst förekommer även en del workshops och debatter av mer eller mindre seriös karaktär bland de runt 2500 delegaterna. Det förekom också en diskussion om ett mer eller mindre federalt system i Europa mellan Merkel och Cameron. En starkt enat Europa, som styrs från Bryssel med euron som bas, i princip ett Europa styrt av Tyskland, där deras exportinriktade ekonomi subventioneras, eller ett mer decentraliserat Europa utan en gemensam valuta. Inte direkt nyheter på hög nivå, snarare politik. Kanske är det inte längre möjligt att ha konkreta diskussioner om globala ekonomiska frågor som global warming, svält i Afrika, arbetslösheten som blir allt värre globalt, och andra mer strukturella ekonomiska globala frågor. Skidåkningen går före, den inhemska politika agendan kommer först, det verkar vara viktigare att bli sedd på TV eller kanske till och med bli intervjuad av Maria Bartiromo.

Finns det då ingenting som kan vara givande under dessa fyra dagar? Om jag vore där skulle letandet efter intressanta personer i Davos gå vidare. I ett hörn skulle jag nog finna en hel skara glada män med röda Hermes slipsar. Bankirerna. Kan förvisso undra hur det kommer sig att de ser så nöjda ut, inte minst med tanke på deras kraftigt reducerade bonusar. Kanske kan det ha att göra med ECB beslutet att i princip ge 500 miljarder euro till bankerna. Detta innebär nya möjligheter att låna ut, nya feta förtjänster på horisonten, billiga pengar att tjäna penga med, cash infusion, precis som här i USA. Vinster för de som redan har mycket pengar. Bådar sålunda gott för marknaden igen. Precis som här dock ingen lösning på de globala ekonomiska problemen, utan snarare än artificiell hjälp åt bankerna och marknaden, som med största sannolikhet kommer fortsätta uppåt under 2012.

Därtill fortsätter en våg av effektiviseringsåtgärder inom bankerna, vilket i klarhet betyder färre anställda och mer satsning och investeringar på teknologi. Bra för de som har jobb, konsulter, teknologiföretag och bra i alla fall kortsiktigt för placerarna. Vinsterna kommer med största sannolikhet reduceras, men marginalerna har faktiskt goda utsikter att förbättras under 2012. Det sägs att jobben är det viktigaste på agendan, men alla åtgärder innebär i princip just det motsatta. Ingen har riktigt lyckats lösa den ekvationen, men faktum är och förblir att ju mer bankerna och de andra finansiella institutionerna fortsätter med sina effektiviseringsåtgärder, desto färre jobb kommer finnas kvar.

Mycket annat finns det inte att rapportera från det glamorösa Davos. Det verkar mest handla om att synas i vimmlet, nästan lite som en Oscarsgala, och det handlar givetvis om pengar. Vad var det Andy Warhol sa… ”In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.” Det sa han 1968. Davos i ett nötskal. Dessutom sammanföll evenemanget i år med det kinesiska nyåret, så det fanns i princip inga representanter från Kina. Ungefär som att lägga en viktig politisk debatt samtidigt som Superbowl. Inte vidare smart. Hur som helst debatterades staten och kapitalet och det är ju alltid intressant, kapitalet vann även i år, även om inget nytt egentligen sades, och det var en ovanligt urvattnad tillställning. Kanske handlar det mer och mer om att synas, att finnas med i rubrikerna, på Twitter eller på Facebook, och att om möjligt kunna öka sitt egna markandsvärde. En enda stor reality show…The Jersey Shore i Davos…

Kinas banker ”avslöjar global plan”

Publicerat den 29 januari 2011 kl. 11:03

Sedan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), världens största bank sett till börsvärde, under förra veckan investerade över en miljard kronor för att bli majoritetsägare av Bank of East Asia, har intresset för Kinas banker varit stort vid World Economic Forum i schweiziska Davos.

Affären gör nämligen Bank of East Asia till den första kinesiska finansiella institutionen med bankkontor i USA.

På plats i Davos lyckades Wall Street Journal intervjua ICBC:s ordförande Jiang Jianqing om kinesiska bankers globala ambitioner.

”Den närmaste framtiden kommer vi fokusera främst på tillväxtmarknader, vars möjligheter för ekonomisk tillväxt är god. Vi kommer gå mer varsamt fram då det gäller den amerikanska marknaden”.

I Davos satt Jiang under torsdagen – tillsammans med företrädare för andra europeiska och asiatiska banker – i möte med USA:s finansminister Timothy Geithner. Då ska Jiang ha sagt till Geithner att det finns en önskan hos kinesiska företag att investera i USA, och att regelverket för detta bör förenklas.

Kinesiska ICBC är världens största bank

ICBC ägs till 70 procent av kinesiska staten, och har depositioner värda över 10 biljoner kronor bara i Kina.

Så även om affären med Bank of East Asia i sammanhanget kan framstå som liten, menar Wall Street Journal att det är ytterligare ett tecken på Kinas globala ambitioner.

Särskilt tillsammans med senaste tidens internationalisering av Kinas finansiella system och dess valuta yuan.

Liberaliseringen av Kinas valuta är en ”oåterkallelig process” enligt Jiang, som sade att yuan så småningom kan komma att bli en global valuta och även vara en del av andra länders valutareserver.

”Om yuan blir en viktig valuta i regionen eller världen för det med sig en rad möjligheter”, säger Jiang, och fortsätter med att säga att ”vi förväntar undersöker möjligheten för att se om det går att göra affärer med yuan i USA”.

De globala ambitionerna är tydliga, och ska enligt Jiang ske ”sakta men säkert” under en längre tidsperiod.

Just nu prioriterar Kinas banker Afrika, och Jiang är övertygad om att ”Afrik blir en viktig faktorer i framtidens globala tillväxt”. 2008 köpte ICBC en del av sydafrikanska Standard Bank Group.

Wall Street Journal skriver samtidigt i dag att en annan statlig kinesisk bank, China Development Bank, vill köpa en stor del av tyska banken WestLB AG.

China Development Bank är en av fyra kvarstående intressenter som bjuder på banken, i en affär som kan komma att bli värd omkring 100 miljarder kronor.

Affären ”understryker Kinas aptit för expansion i väst”, heter det i Wall Street Journal.

Och pengar finns hos de kinesiska bankerna. Det totala överskottet hos landets banker gällande handel med utländska valutor i fjol, steg med 51 procent från 2009, och uppgick till 2,5 biljoner kronor.