Tagg: EU

Eurogruppen godkänner grekiskt nödlån

Publicerat den 10 oktober 2016 kl. 23:01

Euroländernas finansministrar godkänner nästa utbetalning till Grekland på 2,8 miljarder euro. Därmed lyfter man blicken mot den andra kontrollen av åtgärder där fokus flyttas från lagstiftning till faktiskt implementering av ekonomiska reformer.

Grekland har uppfyllt alla de 15 krav som de internationella långivarna har krävt för att betala ut det planerade nödlånet på 2,8 miljarder euro, motsvarade 27 miljarder kronor. Det handlar bland annat om pensioner, energisektorn, bankernas styrning liksom etablering av en privatiseringsfond och en ny myndighet för skatteindrivning.

De 2,8 miljarderna kommer portioneras ut i en näst intill omedelbar utbetalning på 1,1 miljarder medan resterande 1,7 kommer betalas ut när data verifierat att alla kraven uppfyllts.

Enligt den grekiske finansministern Euklidis Tsakalotos innebär fördröjningen dock inga problem.

”Vi har inga stora utbetalningar till våra långivare innan dess. Så om vi får 1,1 miljarder först och sen 1,7 miljarder spelar inte så stor roll”, sa Tsakalotos efter eurogruppens möte i Luxemburg.

Trojkan kollar implementering

Därmed flyttas fokus till den andra översynen i det grekiska nödprogrammet. Det innebär att man går från att kontrollera att nya lagar stiftas till att kolla att de faktiskt implementeras i Grekland. EU:s ekonomikommissnär Pierre Moscovici sa att institutionerna i den så kallade trojkan ska återvända till den grekiska huvudstaden inom kort.

”Vi ska åka till Aten andra halvan av oktober för att påbörja det tekniska arbetet, sa Pierre Moscovici.

En andra översyn kan också öppna upp för IMF:s medverkan i programmet vilket i sin tur kan bana väg för skuldlättnader för Grekland. IMF:s styrelse har sagt att den ska fatta beslut om man ska vara med i programmet eller inte innan årsskiftet men efter att den andra översynen är klar. IMF vill dock se större skuldlättnader än euroländerna då man tvivlar på att EU:s kalkyler går ihop. Den Washingtonbaserade fonden uppges därför kunna få en mer passiv och rådgivande roll i Greklands nuvarande och tredje nödlån.

Transaktionsskatt – ”bon chance”

Vid sidan av eurogruppens möte träffades återigen de euroländer som jobbar på att införa en gemensam skatt på finansiella transaktioner. Det är en av EU:s längre långkörare som påbörjades redan 2011 när EU-kommissionen lade fram ett förslag på en finansiell transaktionsskatt. Idén ansågs kontroversiell och den gillades inte av flera medlemsländer, däribland Sverige.

Tio länder har dock försökt att gå vidare inom ett fördjupat samarbete i EU och Kommissionen och ekonomikommissionären Pierre Moscovici har varit pådrivande.

Motståndet mot skatten är dock alltjämt stor. En av dem som är tveksamma är eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem.

När han hörde av Pierre Moscovici att denne och några andra skulle diskutera transaktionsskatt efter det ordinarie mötet höjde han förvånat på ögonbrynen och sa sarkastiskt: ”bon chance” (lycka till).

Affärer
Finanslivs snabbkurs med juristen Erik Lagerlöf förklarar hur Brexit ska gå till egentligen.

Snabbkurs: Vad händer nu med Brexit?

Publicerat den 5 oktober 2016 kl. 15:47

Ämne: Brexit – hur lämnar man EU?
Lärare: Dr Erik Lagerlöf, jurist på advokatfirman Vinge, har tidigare jobbat på EU-domstolen i Luxemburg.

Senast i mars 2017 inleds processen för att Storbritannien ska lämna EU. Men hur går ett utträde egentligen till?

– Formellt triggar man igång Artikel 50 i EU:s fördrag. Därefter har man två år på sig att förhandla fram ett skilsmässoavtal. Är man inte överens efter två år så lämnar Storbritannien utan att det finns ett avtal. Förhandlingsperioden kan förlängas men det förutsätter att alla övriga 27 medlemsstater också är överens om att göra så. Processen i artikel 50 är därför, åtminstone till synes, till fördel för EU och de länder som är kvar.

Vad är det som måste förhandlas? 

– Jag tror att man åtminstone måste förhandla fram två avtal. Ett exit-avtal som handlar om hur Storbritannien träder ur EU. Det kan ta upp hur man ska behandla britter som bor i ett annat EU-land och hur man ska behandla EU-medborgare nu boende i Storbritannien.
– Därtill behövs förmodligen ett mycket omfattande avtal som reglerar den framtida relationen mellan britterna och EU.

Är det verkligen möjligt att hinna med allt detta på två år? 

– Exit-avtalet kommer förmodligen att kunna förhandlas mellan EU som organisation och Storbritannien. Det framtida avtalet är däremot så pass brett att även medlemsstaterna själva kommer att vara inblandade i förhandlingarna vilket gör det mer komplicerat.
– Utöver det måste Europaparlamentet, som kan vara ganska nyckfullt, godkänna både exitavtalet och det eller de avtal som avgör Storbritanniens framtida relation med EU. Därtill har du också EU-domstolen dit parterna kan vända sig för att fråga om ett eventuellt avtal faktiskt är förenligt med EU:s fördrag och det är inte säkert att domstolen svarar ja på det.
– Så det finns många aspekter här som kan ta tid och generera problem. Grönland kunde först efter tre års förhandlingar lämna EEG 1985 och då var fiske som enda egentliga fråga som utträdet handlade om. Det finns givetvis många fler och betydligt mer kontroversiella frågor att komma överens om här och dessutom är aktörerna många fler. Utifrån det perspektivet tror jag inte att det är rimligt att Storbritannien kan lämna EU efter två år.

Hur lång tid tror du det tar? 

– Man ska aldrig gissa som jurist, men 5–10 år är inte orimligt. Vi får inte glömma att åtminstone avtalet som ska reglera framtida relationer också måste ratificeras även av de 27 kvarvarande medlemsstaterna. Sådant kan ta tid.

Britterna vill begränsa migration och samtidigt ha tillträde till EU:s inre marknad. EU-ledare har sagt att fri rörlighet är ett absolut krav för att få tillträde till den inre marknaden. Hur kan ett framtida avtal se ut? 

– Något EES-avtal som Norge har blir det inte. Det skulle innebära att Storbritannien får ta del av den inre marknaden men man är inte med och fattar beslut om vilka regler som gäller. Dessutom skulle man behöva fortsätta att betala en stor avgift till EU-budgeten och man får ingen lösning på migrationsfrågan. Det är inget alternativ.
– Fri rörlighet är en av EU:s grundpelare och det kan man nog inte rucka på, men frågan är vad fri rörlighet betyder. Den fria rörligheten av EU-medborgare är inte samma sak i dag som det var för 20-30 år sedan. Det kan finnas mer flexibilitet i de här frågorna än vad man faktiskt tror.

Vad betyder Brexit för Sverige? 

– Sverige är otroligt utsatt i det här läget. För det första, Storbritannien är en nära allierad och vi röstar lika i de allra flesta frågor inom EU. Utan Storbritannien blir Sveriges inflytande betydligt mindre och det blir svårare att driva på EU i den riktning som Sverige vill.
– För det andra, Sverige som icke-euroland får det svårt att hävda sig i dessa frågor. Utan Storbritannien har vi förmodligen bara Danmark att förlita oss på i detta avseende, eftersom de andra ickeeuroländerna alla tycks ha ambitionen att gå med i euron.

Än så länge har Brexit inte alls slagit så hårt mot ekonomin som många förutspådde. Var varningarna överdrivna? 

– Man påstår att allt är frid och fröjd. Det hände ju ingenting. Men att tänka så är livsfarligt. Processen har inte börjat än och det är en lång period där vi inte vet vad som kommer att hända. Det finns väldigt stora risker framöver.
– Men det är också värt att nämna att det inte finns något i Artikel 50 som hindrar Storbritannien att dra tillbaka sitt beslut. Processen är väldigt lång och vi vet inte vad som händer i nya val. Kanske hittar man en lösning trots allt. Jag är inte helt hundra på att Storbritannien går ur EU.

Text: Andreas Liljeheden
Foto: Istockphoto

May öppnar för hård Brexit

Publicerat den 3 oktober 2016 kl. 12:08

Storbritannien kommer lämna in skilsmässopapperna till EU senast i mars nästa år. Samtidigt säger premiärminister Theresa May att landet ska bli suveränt och ensamt kontrollera invandringen. Det betyder en hård Brexit utan tillträde till EU:s inre marknad.

Det var en tuff brittisk premiärminister som tog bladet från munnen på söndagen när hon la fram planerna på när och hur utträdet ur EU ska gå till. På en partikonferens i Birmingham sa Theresa May att Artikel 50 i EU:s fördrag, som är startskottet på utträdesförhandlingarna, ska aktiveras senaste i slutet av mars nästa år.

Hon sa också att fokus kommer ligga på att återfå brittisk suveränitet i migrationsfrågan.

– Vi ska göra vad självständiga länder gör. Vi ska själva bestämma hur vi kontrollerar invandring, sa May.

Därmed skulle Storbritannien göra en så kallad hård Brexit. Ett utträde där man inte accepterar EU:s överstatlighet men där man inte heller längre får tillträde till EU:s inre marknad.

Finanssektorn oroas

Priset som Storbritannien kommer få betala för den ökade invandringskontrollen är sannolikt ett betydligt mer begränsat tillträde till EU:s inre marknad. Från EU-håll har man sedan folkomröstningen 23 juni bedyrat att tillträde till marknaden med fri rörlighet av varor och tjänster (även de för Storbritannien så viktiga finansiella tjänsterna) följer med krav på fri rörlighet av EU-medborgare. Det vill säga, ska brittiska bolag kunna verka fritt inom EU måste landet svälja att EU-medborgare från till exempel Polen bor och jobbar i landet.

Och EU lär inte backa i den frågan. Artikel 50 kommer nu triggas mitt under de tyska och franska valkampanjerna. Att vara mjäkig och ge efter för ett land som lämnar EU lär inte locka väljare utan talar snarare för tuffa förhandlingar, åtminstone initialt.

Även om Theresa May sa att hon skulle försöka få till ett avtal med EU som var så bra som möjligt för brittiska företag så hade företagsorganisationer hoppats på en mjukare Brexit. Man befarar att en tuff strategi kommer slå mot ekonomin och jobben. En omedelbar effekt av Mays tal var att pundet backade på förmiddagen på måndagen och närmade sig den lägsta nivån mot dollarn på tre decennier.

Särskilt inom den brittiska finanssektorn har det spekulerats kring hur många jobb som kan flytta från City till andra flera europeiska städer om bolagen inte längre har samma tillträde till EU:s inre marknad för finansiella tjänster.

Frankfurt är det mest troliga alternativet men även i Paris lobbar man för att locka till sig delar av de brittiska finanshusen i spåren av Brexit. I den franska huvudstaden jobbar man på att förenkla registreringsprocessen för finansbolag och de stolta fransmännen har till och med utlovat att de ska acceptera registreringshandlingar skrivna på engelska.

Inga smygförhandlingar

Enligt EU:s fördrag ska man förhandla färdigt ett utträde inom två år från att Artikel 50 aktiveras. Men att komma överens om en ny framtida relation mellan EU och Bryssel kommer ta betydligt längre tid tror de allra flesta bedömare. Därför är det inte konstigt att Theresa May vill börja informella förhandlingar innan mars så att den brittiska regeringen får lite mer tid på sig. Än så länge har dock EU sagt nej till sådana diskussioner.

Europeiska Rådets ordförande, Donald Tusk, välkomnade igår beskedet från Storbritannien som han menar ger klarhet i skilsmässoprocessen. Däremot upprepade han att det inte kommer bli några informella förhandlingar innan Artikel 50 är aktiverad.

IMF: Grekland behöver större skuldlättnader

Publicerat den 26 september 2016 kl. 12:25

Överskottsmålet i det grekiska nödprogrammet är inte realistiskt. Tuffare och snabbare reformer krävs och att euroländerna ger större skuldlättnader. Det skriver IMF i en ny rapport.

Även med fullt genomförande av det krävande åtgärdsprogrammet behöver Grekland omfattande skuldlättnader”, skriver Internationella Valutafonden (IMF) i sin senaste landsrapport över den grekiska ekonomin.

I våras vidtog euroländernas finansministrar åtgärder för minska bördan av de grekiska skulderna som uppgår till hisnande 175 procent av BNP. De kom då överens om att kortsiktigt ge lån till lägre räntor och längre löptid. På längre sikt skulle de också titta på att lösa ut dyra lån och införa en särskild mekanism som skulle se till att kostnaden för att bära skulderna inte skulle överstiga 20 procent av BNP.

Enligt IMF är detta inte tillräckligt och fonden sätter därmed press på de övriga euroländerna. Flera av dem vill hemskt gärna att IMF ska delta i det nuvarande nödlånet som förhandlades fram under några hektiska veckor förra sommaren.

Fonden har deltagit i de två tidigare programmen men har ännu inte fattat beslut om att vara med i det tredje värt 86 miljarder euro. Dess medverkan skulle ge programmet mer trovärdighet och det skulle sannolikt följa med större krav på reformer av den grekiska ekonomin. Tanken är att IMF ska fatta beslut om att delta eller inte i slutet av året.

Samtidigt är det svårt att övertyga euroländerna om ytterligare skuldlättnader. När de beslutade om lättnader i våras sa eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem att de redan då gick betydligt längre än vad han hade trott skulle vara möjligt.

Orealistiskt tillväxtmål

Men det är inte bara skuldbördan som oroar IMF. Fonden är också skeptisk till de tillväxtmål för Grekland som har satts upp i det nuvarande räddningsprogrammet. Enligt det ska landet nå ett primäröverskott (före betalning av räntor på lån) på 3,5 procent 2018. Orealistiskt menar IMF.

.. det säger att Grekland kan uppnå och bibehålla ett primäröverskott på 3,5 procent under flera årtionden trots tvåsiffrig arbetslöshet till mitten av århundradet…., man kan inte anta att Grekland kommer kunna växa sig ur sitt skuldproblem”, skriver IMF i sin rapport.

IMF har alltså en mer pessimistisk syn på den grekiska ekonomin och fonden vill därför se tuffare åtgärder, särskilt när det gäller att reformera det grekiska skatte- och pensionssystemet. I rapporten skriver till exempel IMF att över hälften av alla grekiska löntagare har rätt till undantag för inkomstskatt, att jämföra med snittet inom euroområdet på åtta procent.

När det gäller pensionssystemet välkomnar IMF regeringens mål att sänka pensionerna och därmed spara en procent av BNP. Men man konstaterar samtidigt att det är långt ifrån tillräckligt då underskottet i landets pensionssystem ligger kring elva procent av BNP. Också det mycket högre än eurosnittet.

Försenade reformer

IMF efterfrågar också snabbare reformer. Historiskt har den grekiska regeringen haft det väldigt svårt att leverera åtstramningar i den takt som man kommit överens om med sina internationella långivare. Det nuvarande programmet är inget undantag. Under sommaren var det tänkt att Grekland  skulle fatta beslut om 15 åtgärder vilket skulle öppna upp för delutbetalning av nödlån på 2,8 miljarder euro. Inte ens en tredjedel av reformerna har godkänts.

Planen som ska rädda EU

Publicerat den 16 september 2016 kl. 22:36

I ett första toppmöte utan Storbritannien sedan Brexitomröstningen försökte EU:s övriga ledare visa enad front. De kom överens om en plan för hur de ska styra samarbetet framåt den närmsta tiden men de spelade med säkra kort och undvek de mest kontroversiella frågorna.

– Vi är alla överens om att EU inte är perfekt men det är det bästa vi har, sa Donald Tusk efter mötet i slovakiska Bratislava.

EU:s ordförande som har lett samtalen om hur man ska ta sig vidare i det europeiska samarbetet utan Storbritannien försäkrade att de kvarvarande 27 medlemsländerna står enade och att de kommer hålla samman.

Samtidigt konstaterade ledarna att unionen måste förändras. Många medborgare har tappat förtroendet för projektet och de oroas över flyktingkrisen, terrorhot och ekonomiska svårigheter. EU:s stats- och regeringschefer enades på mötet om en plan för att bemöta den oron.

Ökad gränskontroll

För att bemöta terrorhot ville ledarna se mer samarbete mellan säkerhetstjänster och ökade kontroller vid EU:s yttre gräns. Alla som korsar gräsen till EU, även de egna medborgarna, ska granskas och kollas mot diverse databaser så som SIS (Schengen Information System). På ett kommande möte i december ska man besluta om en mer konkret plan för EU:s säkerhet och försvar.

På det ekonomiska planet beslutade man att förlänga EU:s investeringsfond, den så kallade Junckerfonden, i syfte att stimulera tillväxt. Juncker själv, EU-kommissionens ordförande, sa i sitt linjetal häromdagen att han ville fördubbla fondens kapacitet till 630 miljarder euro till 2022.

När det gäller migration pratade man om att fortsätta att bygga vidare på avtalet med Turkiet samt ge stöd till västra Balkan och Afrika i syfte att ytterligare begränsa illegal invandring. Även detta handlar om bättre gränskontroll och flera medlemsländer gav löfte om att ge stöd till Bulgarien för att förbättra kontrollen vid landets gräns mot Turkiet.

– Alla var eniga om att vi måste skydda våra yttre gränser. Vårt mål måste vara att radikalt få ner antalet illegala migranter, sa Slovakiens premiärminister Robert Fico som stod värd för mötet.

Duckade för de svåraste frågorna

Brexit i sig diskuterades inte i detalj då Storbritannien alltjämt inte lämnat in skilsmässopappren och aktiverat Artikel 50 i EU:s fördrag. Inte heller tog man upp den kontroversiella och för Sverige viktiga frågan om fördelning av de flyktingar som lyckas ta sig igenom EU:s och närliggande länders gränskontroller.

Anledning till att man inte tog upp frågan var att den skulle visa på hur splittrade EU-länderna egentligen är. För det är en splittrad union som nu kämpar för att hålla samman.

Före mötet i Bratislava träffades EU:s grundarländer i Berlin för att snacka ihop sig. Polen samlade nya medlemsländer i Warszawa medan Medelhavsländerna träffades i Aten. Alla med olika agendor. Den ekonomiska krisen delar unionen i norr och söder. Migrationsfrågan delar länderna i öst och väst.

Problemen om skev fördelningen av asylsökande kommer därför inte lösas i närtid. Just nu handlar det om att de kvarvarande 27 EU-länderna ska hitta gemensamma nämnarna som de kan bygga vidare på. Det handlar om att visa upp en enad front. Det handlar om att visa att de kan leverera nytta till skeptiska medborgare. Tills dess sopas de verkligt svåra frågorna under mattan.

Fördubbling av EU:s investeringsfond

Publicerat den 14 september 2016 kl. 12:55

Mycket handlade om hur Europa ska få fart på den tröga ekonomin när Jean-Claude Juncker höll sitt årliga tal om läget i unionen. Kommissionsordföranden utlovade en fördubbling av EU:s investeringsfond till 6 biljoner kronor. Däremot kom inga klara besked om ökad flexibilitet i EU:s budgetregler.

– Nu går vi längre. Idag föreslår vi en fördubbling både av tidshorisonten och den finansiella kapaciteten i fonden, sa Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, när han höll sitt årliga linjetal om läget i unionen inför Europaparlamentet i Strasbourg.

En fördubbling skulle innebära att 630 miljarder euro, motsvarande 6 biljoner kronor (6 000 000 000 000) skulle mobiliseras för investeringar fram till år 2020.

Enligt den nuvarande planen ska 315 miljarder euro samlas ihop för att investeras i projekt fram till 2018. Enligt Kommission har man efter ett år fått in 116 miljarder euro som ska gå till fler än 200 000 småföretag i 26 medlemsländer vilket är betydligt mer än många skeptiker tidigare trott på.

Flexibla regler för underskott och skulder

Junker tog som väntat även upp stabilitets- och tillväxtpakten, reglerverket som i grova drag säger att EU-ländernas budgetunderskott inte får överstiga mer än tre procent av BNP och statsskulden ska ligga under 60 procent av BNP.

Flera krisande medlemsländer har krävt mer flexibilitet i dessa regler för att öppna upp för ökade offentliga satsningar i syfte att få fart på den tröga tillväxten i Europa. Man väntade sig att Juncker skulle presentera nya undantag så att till exempel kostnader för utbildning inte skulle räknas med när Kommissionen granskar att EU-ländernas budgetar håller måttet. De som efterfrågade den typen av flexibilitet blev dock besvikna.

– Vi vill inte se någon flexibilitetspakt. Vi behöver smart flexibilitet i implementeringen av pakten så att vi inte hindrar tillväxt, sa Juncker kortfattat.

På det ekonomiska planet slog Kommissionsordföranden också ett slag för frihandel och de avtal som EU förhandlar om som möter allt större motstånd runt om i Europa såväl folkligt som politiskt. Juncker sa att han står bakom CETA-avtalet med Kanada där man är i den absoluta slutfasen. Däremot nämnde han inte det betydligt större och mer kontroversiella TTIP, avtalet som EU förhandlar med USA. Där har Frankrikes president och även tyska vicekanslern flaggat för att man borde avbryta förhandlingarna.

Gemensam militär

Kommissionsordföranden föreslog också ökade satsningar inom digitalisering. Utbyggnad av 5G-nät och gratis wifi i de centrala delarna av alla EU:s huvudstäder år 2020 var några idéer som yppades.

På det stora planet konstaterade Juncker att EU inte mår särskilt bra. Unionen befinner sig i en existentiell kris där nationella intressen får för stort utrymme på bekostnad av EU:s bästa. Samtidigt försäkrade han att unionen inte står och faller med att Storbritannien lämnar klubben. Övriga 27 medlemsländer står enade och Juncker förespråkade ökat samarbete, som väntat inom säkerhetsområdet.

Frankrike och Tyskland har drivit på för ökat säkerhetspolitiskt samarbete då Storbritannien tidigare setts som en bromskloss.

Rent konkret föreslog Jean-Claude Juncker ett europeiskt högkvarter och en gemensam militär styrka som komplement till NATO samt en fond för säkerhetspolitiskt samarbete. Idéer som kommer diskuteras på toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer på fredag.

Växande motstånd mot frihandel

Publicerat den 29 augusti 2016 kl. 14:13

Tyskland Vice Förbundskansler, Sigmar Gabriel, konstaterar att frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA har misslyckats. Motståndet mot avtalet växer samtidigt som stödet från frihandelsvänner på båda sidor Atlanten blir allt mindre.

– Förhandlingarna med USA har de facto misslyckats eftersom vi européer inte ville gå med på de amerikanska kraven, men ingen vill egentligen erkänna det, sa Sigmar Gabriel i en intervju med tyska ZDF på söndagen.

Den tyska vice Förbundskanslern pekade på att parterna inte har lyckats enas om ett enda kapitel i frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) under tre års förhandlingar. Förhandlingar som leds av den svenska Kommissionären, Cecilia Malmström, på den europeiska sidan.

Gabriels uttalande går säkerligen hem hos många i Tyskland som hör till ett av dem mer frihandelsskeptiska länderna i Europa. Särskilt investerarskyddet inom avtalet, det så kallade ISDS, som är en tvistelösning mellan stater och bolag, har varit kontroversiellt. Demonstrationer mot TTIP-avtalet är planerade i Tyskland i mitten av september.

Även i andra tunga EU-länder är motståndet omfattande. I våras gick Frankrikes François Hollande ut och sa att han aldrig skulle acceptera avtalet i dess dåvarande form. Enligt den franske presidenten gynnade texten främst amerikanska bolag.

Förhandlingarna fortsätter

EU-Kommissionens talesperson, Margaritis Schinas, försäkrade dock på dagens presskonferens att förhandlingarna rullar på och att man alltjämt siktar på att sluta ett avtal kring årsskiftet.

– Även om handelsförhandlingar tar tid så är bollen i rullning och Kommissionen gör framsteg i dessa förhandlingar, sakta men säkert, sa Margaritis Schinas.

Han påminde också om att det är Kommissionen som förhandlar (inte Sigmar Gabriel) enligt det mandat som man fått av EU:s medlemsländer, inklusive Tyskland och Frankrike.

På det senaste toppmötet ska Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker också ha fått förnyat stöd för att fortsätta samtalen.

Men att man skulle kunna få till ett avtal till slutet av året är högst osannolikt. Missade deadlines har varit mer regel än undantag i förhandlingarna med USA som började sommaren 2013. Enligt den ursprungliga planen skulle man ha kommit överens om ett avtal i slutet av 2014. Därefter blev ambitionen före det amerikanska valet i november. Det allra senaste budet är alltså kring årsskiftet.

Med tanke på det växande motståndet och att stödet från frihandelsvänner har minskat är frågan snarare om avtalet blir av över huvud taget.

Minskat stöd

Storbritannien var, tillsammans med Sverige, en av de största förespråkarna för TTIP. När landet nu väljer att lämna EU efter Brexitomröstningen lär man inte fokusera på att få till ett bra avtal mellan USA och en union som man lämnar. Sverige får då dra ett tyngre frihandelsförespråkande lass men har inte lika mycket att säga till om som Storbritannien.

Samtidigt minskar stödet även på den amerikanska sidan där motståndet mot TTIP generellt varit betydligt mindre. Republikanernas kandidat, Donald Trump, har en väldigt protektionistisk retorik och baserat på vad han säger lär det bli svårt att få till stånd ett avtal om han blir vald till president.

Även Demokraternas Hillary Clinton har flörtat med frihandelsmotståndarna genom löften om att hon kommer tacka nej till alla avtal som sänker amerikanska löner eller hotar amerikanska jobb. Hon har visserligen inte nämnt TTIP specifikt i detta sammanhang utan snarare TTP, ett annat avtal med länder i Latinamerika, Asien och Oceanien.

Men med tanke på att även Hillary Clinton försöker locka frihandelsmotståndarna ter det sig allt svårare för kommissionär Cecilia Malmström och de andra förhandlarna att sy ihop ett frihandelsavtal med USA.

Affärer
– Det känns som om att alla EU-medborgare som bor här helt plötsligt har blivit påhoppade och ifrågasatta, säger fransmannen Julien Noiret, som jobbat i Londons finanskvarter i 11 år.

EU revoir – så drabbar Brexit Finanslondon

Publicerat den 26 augusti 2016 kl. 09:42

Julien Noizet sitter framåtlutad, med händerna knäppta på bordet. Utanför fönstret står finansfolk och dricker pints, röker och njuter av solskenet. Vi befinner oss på en fransk restaurang i Canary Wharf, ett område som ligger intill Themsen i östra London. Längre västerut längs floden tornar skyskraporna i the City, Europas finansiella mittpunkt. Canary Wharf ligger på halvön Isle of Dogs som länge utgjorde ett av stadens många hamnområden. Under Margaret Thatchers översyn omvandlades området under 1980-talet till ett finansdistrikt, en slags förlängning av the City.
– Canary Wharf är lite själlöst. The City är definitivt charmigare, säger Julien Noizet, en 32-årig finansanalytiker som jobbar på en internationell bank, och tar en klunk lemonad.

Julien Noizet har åtta års erfarenhet av att jobba i Londons finanssektor – både i the City och i Canary Wharf. Han kommer från Frankrike, Paris närmare bestämt, men har bott i London i elva år. Innan han började sitt nuvarande jobb hann han även med några år på ett kredtivärderingsinstitut. Till London kom han för att plugga men trodde inte att han skulle bli långvarig i staden.
– Jag trodde verkligen inte att jag skulle trivas, jag var säker på att jag skulle vilja åka hem till Paris varenda helg. Men jag gillade London från första stund. Det var så tillåtande, öppet och internationellt. Jag insåg att allt det där jag hade hört om Storbritannien under hela min uppväxt kanske inte var sant. Fransmän kan ha en lite, vad ska jag säga, negativ bild av Storbritannien ibland, säger han och småler.
Sedan folkomröstningen har han varit på dåligt humör, berättar han. Inte för att han är odelat positiv till EU, men han menar att det trots allt är bättre vara med än att vara utanför. Och, understryker han, så är han ju en fransk medborgare som bor och arbetar i ett annat EU-land.

Sir Roger Gifford är sedan år 2000 SEB:s chef i Storbritannien. Det som har hänt under den senaste månaden överträffar nästan allt han har varit med om under de 35 år han har arbetat i Londons bank- och finanssektor, säger han när jag når honom per telefon.
– Jag var i fullkomlig chock och det var hela City också. Utgången av omröstningen var så onödig. Att Brexit inte alls kommer att kunna uppnå det som utlovades från ”leave”-sidans håll råder det ingen tvekan om. Hur kunde det brittiska folket vara så dumma, hur kunde vi vara så dumma, frågar sig Sir Roger.
Han berättar att han har jobbat i stort sett dygnet runt de senaste veckorna och slänger ur sig ett klassiskt English understatement:
– Ja, det har varit lite mycket på sista tiden.
Den chock han beskriver drabbade London med full kraft dagen efter folkomröstningen då det stod klart att 52 procent av de röstande hade kryssat för ett brittiskt EU-utträde. I sociala medier rapporterade ”remainers” att de mådde fysiskt dåligt, inte längre ville bo kvar i landet och planerade att säga upp bekantskapen med vänner och släktingar som hade röstat för att lämna EU. De som var nöjda med valresultatet däremot – ”brexiteers” – berättade att de hade korkat upp champagnen, firade Storbritanniens nya självständighetsdag och att etablissemanget i storstäderna minsann hade fått vad de förtjänade.

Bank- och finansbranschen är en central del i den brittiska ekonomin och medlemskapet i EU har varit en bidragande faktor till att sektorn har växt till den storlek och styrka den besitter i dag. Plötsligt är läget osäkert.
– Det går inte att underskatta betydelsen av bank- och finanssektorn för Storbritanniens ekonomi som helhet. Osäkerheten som nu präglar sektorn är problematisk, säger Stephen Wright, professor i ekonomi på Birkbeck, University of London.
Av Storbritanniens totala statliga skatteintäkter kommer 11,5 procent från bank- och finanssektorn. Drygt 500 000 personer inom Londons finansbransch, i hela Storbritannien ligger siffran på strax över en miljon. Utöver det är EU den största marknaden för Storbritanniens export av finansiella tjänster. Vidare sker ungefär 70 procent av EU:s valutahandel och 40 procent av den globala handeln i euro i Storbritannien.
I dagsläget är det oklart vad för slags långsiktiga effekter Brexitomröstningen kommer att ha för Storbritanniens bank- och finansbransch, men att sektorn som helhet kommer att lida skada framstår med allt större tydlighet. Branschens inflytande inom dess viktigaste marknad kommer att minska och handeln kommer troligen att ta skada. Med tanke på bank- och finanssektorns storlek och betydelse är folkomröstningsresultatet en dålig nyhet, både vad gäller skatteintäkterna och för den brittiska ekonomin i stort.

Att återta kontrollen från Bryssel var ett återkommande budskap från ”leave”-kampanjen inför folkomröstningen om EU-medlemskapet. Drygt en månad efter omröstningen har premiärminister David Cameron lämnat in sin avskedsansökan och ersatts med Theresa May, i oppositionspartiet Labour tycks man upptagna med att utkämpa ett mindre inbördeskrig, börsen svajar, pundet har fallit och i Skottland och Nordirland studerar man möjligheterna att lämna Storbritannien. Än så länge är det inte mycket som talar för att förhoppningarna om ökad nationell kontroll har infriats.
Förutom att utgöra startpunkten för ett sällan skådat politiskt och ekonomiskt kaos i Storbritannien har folkomröstningsresultatet även lett till att både britter och EU-medborgare som bor i landet genomgår en smärre identitetskris. Britterna är stolta över sin tolerans, öppenhet och liberala internationalism. I och med Brexit har den här självbilden skakats i fogarna. Samtidigt har EU-medborgare från andra medlemsländer börjat undra om de är naiva som bor i ett land där de kanske inte längre är välkomna.
– De första veckorna efter folkomröstningen tänkte jag, när jag stötte på britter i mataffären eller på gatan ”är du en av dem som inte tycker att jag får vara här?” Faktiskt undrar jag än i dag, om i synnerhet äldre britter, kommer att vara vänliga mot mig eller inte. Visst röstade London i stort för att stanna i EU men det var ändå många, även här, som röstade för Brexit. Det har varit några svåra veckor efter Brexit, säger Julien Noizet.

Röstresultatet har visat på hur splittrat landet är. I grova drag röstade yngre högutbildade i större städer för att stanna i EU medan äldre lågutbildade på landsbygden röstade för att landet lämnar EU.
– När jag pratar med kompisar och kollegor som också kommer från andra EU-länder är alla överens om att de aldrig någonsin har känt sig så obekväma och osäkra i London som de gör nu. Det känns som om att alla EU-medborgare som bor här helt plötsligt har blivit påhoppade och ifrågasatta, säger Julien Noizet.
”Leave”-sidan vann med bara fyra procent, följaktligen finns det även en hel del britter som är mycket besvikna på valresultatet.
– På gymmet, dagen efter valet, kom en brittisk kompis fram till mig och frågade hur det blir nu, om jag skulle få stanna i landet. Jag sa att jag inte hade någon aning. Då gav han mig en kram och sa att han kunde adoptera mig om jag ville, men jag avböjde och sa att det nog inte var nödvändigt, säger Julien Noizet och skiner upp.

I Londons bank- och finanssektor var det ytterst få som hade hoppats på ett brittiskt utträde ur EU. TheCityUK, en lobbygrupp som företräder de flesta arbetsgivare inom bank, försäkring och kapitalförvaltning verksamma i London fann i en undersökning inför folkomröstningen att 84 procent av medlemmarna var för att stanna kvar i EU, medan endast fem procent stödde Brexit. Att folkomröstningen ens skulle äga rum ansågs i finanskretsar som ett dumdristigt drag från David Camerons konservativa regering. Man menade att Cameron spelade ett farligt spel till följd av att olika falanger inom det konservativa partiet har varit på kollisionskurs med varandra rörande EU-frågan sedan 1980-talet. Genom att hålla en folkomröstning hoppades Cameron kunna sätta punkt för de eviga grälen inom partiet och samtidigt rädda sitt eget politiska skinn. Men Cameron missbedömde situationen och led i stället en brakförlust.
– Om du vill att jag ska säga något om vad som kommer att hända så kan jag inte det. Lita inte på någon som med säkerhet uttalar sig om vad Brexit kommer att leda till, för ingen har en aning. Men det är solklart att den finansiella sektorn is where the action will happen, och om man säger så här – dåliga saker kommer att hända innan det händer något bra, konstaterar ekonomiprofessorn Stephen Wright.

Särskilt de icke-europeiska bankerna har nu anledning att se över sin verksamhet i London. Standardlösningen för majoriteten av de här bankerna har hittills varit att göra affärer i EU genom att inrätta sin verksamhet i London och använda sitt så kallade europapass för att nå EU:s övriga medlemsstater. Det är inte osannolikt att de icke-europeiska bankerna flyttar sitt huvudkontor – och med det många arbetstillfällen – till ett annat europeiskt finanscentrum i och med Brexit. Alternativet skulle vara att stanna i London och under flera år framöver följa de politiska förhandlingarna som mycket väl kan resultera i att Storbritannien inte längre befinner sig inom EU:s fria marknad. Därmed skulle landet och i förlängningen även finanssektorn förlora tillgången till det eftertraktade europapasset.
– Faktiskt ska jag börja på ett nytt jobb om några veckor, på en icke-europeisk bank som använder Storbritannien som bas. Men jag vet inte hur det blir nu, kanske blir tjänsten indragen innan jag ens har hunnit börja? Allt är så osäkert – om det verkar som att Storbritannien inte får rätt till europapasset kanske min nya arbetsgivare säger att visst, du får jobbet men du måste flytta till Bryssel eller Frankfurt, säger Julien Noizet och hänger med huvudet.

Den före detta finansministern George Osborne höjde en vecka före folkomröstningen ett varnade finger och sa att ett utträde ur EU kunde leda till att britterna satte i gång en do-it-yourself-recession. Bland annat är det mycket som tyder på att arbetslösheten kommer att öka överlag i Storbritannien i och med Brexit. Det brittiska finansministeriet varnade i en rapport inför folkomröstningen att antalet arbetslösa kunde komma att stiga med 520 000 personer under de närmsta två åren om landet lämnade EU.
– Det som oroar mig mest i nuläget är att det råder en allvarlig risk för att Storbritannien hamnar i en ekonomisk recession under de kommande åren. Frankfurt och Paris börjar uppvisa ett aggressivt beteende vad gäller europapass och företag drar sig för att investera i Storbritannien under rådande omständigheter. På sikt börjar sparare förlora pengar och pensionssektorn kommer att utsättas för svåra prövningar, säger Sir Roger på SEB.
Banker som HSBC och Morgan Stanley varnade redan innan folkomröstningen för att de sannolikt skulle flytta folk från London till Paris och Frankfurt om britterna röstade för att lämna EU. I juni meddelade rekryteringsföretaget Morgan McKinley att antalet jobb de har förmedlat i bank- och finanssektorn det senaste året har sjunkit med 8 procent. I en rapport publicerad inför folkomröstningen beräknade konsultföretaget PwC att så många som 100 000 jobb kunde försvinna från Londons finanssektor vid ett brittiskt utträde ur EU.
– Varje jobb inom finanssektorn i London leder till att två eller tre andra arbetstillfällen skapas. Föreställ dig hur många jobb som kan försvinna, bara inom något år. Det kommer att ha en förödande effekt för landet. Men jag är inte säker på att de som röstade för Brexit faktiskt förstår det, säger Julien Noizet.

Gary Campkin, ansvarig för policy och strategi på lobbygruppen TheCityUK, understryker att läget kanske inte är riktigt så illa som många befarar. Brexit behöver inte nödvändigtvis resultera i att London förlorar sin attraktionskraft och att jobb försvinner till Frankfurt och Paris, även om Storbritannien befinner sig utanför EU.
– London är ett viktigt globalt finansiellt centrum, på många sätt mer globalt än New York. Multinationella företag kommer fortfarande att komma hit. Jag kan inte se hur Londons ställning, internationellt sett, skulle komma att försämras inom en snar framtid på grund av Brexit.
Förutom situationen på arbetsmarknaden och nervositeten för bank- och finanssektorn har även färska siffror rörande läget på bostadsmarknaden börjat väcka oro. Storbritanniens största fastighetsmäklargrupp Countrywide, har utfärdat en varning om att i vissa delar av landet har fastighetsmarknaden försvagats nämnvärt till följd av folkomröstningen. Särskilt märkbar har nedgången varit vad gäller marknaden för affärslokaler samt på bostadsmarknaden i London. Antalet sålda bostäder i London föll med 29 procent i april till juni, jämfört med januari till mars. Samtidigt visar inköpschefsindex från Markit/CIPS att den brittiska byggindustrin krympt sedan landet röstade för att lämna EU. Senast byggtakten i Storbritannien slogs av så här mycket var under finanskrisen 2009.

Än är det för tidigt att med säkerhet fastslå att en hemmasnickrad recession är i antågande men nervositeten är påtaglig. Precis som så mycket annat Brexit-relaterat är diskussionerna om en potentiell recession baserade på rena spekulationer, blandat med en rejäl portion politik. Att instabiliteten som just nu präglar brittisk ekonomi och politik ska bli långvarig innebär i sig en osäkerhet vad gäller bank- och finanssektorns välbefinnande de kommande åren. Hur förhandlingarna – när eller om de sätter i gång – mellan EU och Storbritannien går är avgörande för finansbranschens framtid i London.
– Enligt min bedömning är en av de största riskerna att förhandlingarna blir riktigt svåra. Fokus måste ligga på att mejsla fram en så pass bra lösning som möjligt för Storbritannien, men även för EU, säger Gary Campkin på TheCityUK.
Förhoppningarna som ”leave”-kampanjen hyste inför folkomröstningen om att förhandlingarna inledningsvis kunde ske under vänskapliga och informella former är som bortblåsta. Både Angela Merkel och Jean-Claude Juncker har varit tydliga med att det är uteslutet att några samtal överhuvudtaget kan komma i fråga så länge Storbritannien inte har aktiverat Artikel 50. Rädslan i Bryssel för en dominoeffekt i andra länder vad gäller EU-medlemskapet är stor. I ett sådant läge skulle EU:s framtid se ännu dystrare ut och det är något som tungviktarna Juncker och Merkel vill undvika till varje pris. Följaktligen kan förhandlingarna bli komplicerade då man från EU:s håll vill visa att det ska göra ont att lämna unionen.
– Mina kollegor och jag har knappt orkat prata om det här sedan det hände, i runda slängar var 80 procent av Storbritanniens ekonomer emot Brexit. Så faktiskt har vi tillbringat den senaste månaden med att tjura. Men de illiberala krafterna får inte kidnappa hela den här förhandlingsprocessen som nu kommer. I stället måste vi nu snabbt anamma det som har hänt och motverka att protektionister och interventionister tar över. Vi måste försöka styra Brexitprocessen i en liberal riktning, säger ekonomiprofessorn Stephen Wright.

Den dryga månad som har förflutit sedan Brexit har varit fylld av kvalificerade gissningar rörande vad som kommer att hända härnäst. Hittills har responsen hos beslutfattare, befolkning och finanssektorn i stort präglats av känsla snarare än förnuft. Att britterna skulle reagera så känslomässigt på folkomröstningsresultatet överraskade alla, inte minst britterna själva.
– Efter folkomröstningen har reaktionerna överlag varit emotionella snarare än något annat. Vi måste agera rationellt nu, acceptera läget och gå vidare, muttrar Sir Roger på SEB.

Text: Pia Petersson
Foto: Rikard Österlund

EU-toppar sätter Brexitagendan

Publicerat den 22 augusti 2016 kl. 12:18

Ledarna för Tyskland, Frankrike och Italien träffas just nu för att prata om hur man ska lyckas hålla ihop EU efter Storbritanniens utträde. Det finns stor splittring bland medlemsländerna och de tre ledarna är också oense sinsemellan om hur unionen ska bemöta såväl Brexit som flyktingkris, terrorhot och ekonomiska problem.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president François Hollande träffar idag sin italienska motpart, Matteo Renzi, på den lilla ön Ventotene utanför Neapel. Det var där italienska intellektuella författade ett manifest för europeisk integration under andra världskriget. Syftet idag är att diskutera EU:s bräckliga framtid.

– Vi ska diskutera hur vi kan få till en nystart av Europa från grunden, det finns ett stort behov, sa Renzi igår kväll enligt Reuters.

Den italienska premiärministern tillade att frågan om EU:s pånyttfödelse ligger helt öppen och den måste tas på största allvar. Det finns farhågor om att unionens existentiella kris kan förvärras genom att fler tongivande länder kan folkomrösta om sin nationella framtid inom EU, till exempel Nederländerna som är en av grundarnationerna.

Trions möte i Italien är tänkt att lägga grund för toppmötet i Bratislava om tre veckor där samtliga EU:s stats- och regeringschefer, förutom Storbritanniens premiärminister Theresa May, ska diskutera EU post Brexit.

Vägen framåt osäker

De tre ledarna är dock inte eniga i hur man ska forma framtiden efter Storbritanniens utträde. Angela Merkel vill fokusera på att få till ”ett bättre EU” snarare än ökad integration. Matteo Renzi efterfrågar däremot mer samarbete, särskilt när det gäller säkerhets- och flyktingpolitiken. Italien har till exempel föreslagit ett Schengenliknande försvar, en multinationell styrka som skulle kunna sättas in för att bekämpa terrorism. Tyskland och Frankrike har ifrågasatt hur detta skulle finansieras.

Italien vill också ha mer stöd för att bekämpa människosmugglingen över Medelhavet via Libyen som är den främsta flyktingrutten efter Turkiet-Grekland-passagen. Frankrike och Tyskland har ställt sig tveksamma till att skjuta till ytterligare resurser.

Detta i ett läge där flyktingkrisen kan förvärras då det finns stora frågetecken kring avtalet med Turkiet efter statskuppsförsöket i somras och president Erdogans förföljelse av oppositionella.

Hur man ska få fart på Europas svaga ekonomier är en annan stötesten ledarna emellan.

François Hollande vill fördubbla EU:s investeringsplan som i dagsläget har som mål att få tillstånd investeringar på 315 miljarder euro, nästan 3 000 miljarder kronor.

Italien, som tampas med stora underskott och skulder, vill i sin tur se mer flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpakten som syftar till att hålla ordning i statsfinanserna, för att på så sätt öppna upp för ökad ekonomisk stimulans. Tyskland, som har dragit ett tungt lass under krisåren, vill hålla hårt på regelverket för att undvika nya ekonomiska kriser.

Stor splittring

Bland EU:s samtliga 27 medlemsländer (Storbritannien exkluderat) är meningsskiljaktigheterna än större. De så kallade Visegradländerna (Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) vill ”ta tillbaka makt från Bryssel” och under ledning av Polen ämnar ländernas ledare presentera en alternativ plan för mindre europeisk integration.

Ungern ska dessutom i början av oktober folkomrösta om landet ska ta emot några fler flyktingar som befinner sig i andra EU-länder, vilket skulle gå stick i stäv med unionens regler.

Angela Merkel ska inför toppmötet i Bratislava den 16 september hålla en rad möten med flera andra stats- och regeringschefer. Det lär behövas för vägen mot en gemensam politik efter Brexit ser lång och krokig ut.

EU och Kina oense om stålet

Publicerat den 13 juli 2016 kl. 18:45

Stålpriser har varit huvudfrågan de senaste dagarna när EU:s toppolitiker har träffat Kinas ledare i Peking. Kina har anklagats för att dumpa priserna i Europa och det väntas påverka Kommissionens kommande förslag om att ge landet lägre tullar och status som marknadsekonomi.

Spänningarna mellan EU och Kina har ökat i takt med att de europeiska stålbolagen får allt svårare att klara sig till följd av vad man i Europa ser som Kinas subventionerade överproduktion av stål. Minskad efterfrågan på den kinesiska marknaden har lett till en överproduktion som är två till tre gånger större än hela den samlade europeiska stålproduktionen. Följden har blivit kraftiga prisfall på 20-40 procent och att många europeiska stålbolag går på knäna.

Samtalen mellan parterna i Peking beskrevs som raka och öppna men det är tveksamt om det kommer medföra någon större förändring på marknaden.

– En global ordning med gemensamma regler ligger i bådas intresse men helt klart har vi olika syn när det gäller vad detta ska innebära i praktiken, sa Rådets ordförande Donald Tusk på en presskonferens efter det två dagar långa mötet.

Parterna enades dock om att bilda en gemensam arbetsgrupp för att hålla koll på överkapaciteten i stålsektorn.

– En slags stålplattform mellan Kina och EU som ska gå på djupet och titta på de möjligheter som finns för att lösa det här problemet, sa EU-Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Kina en marknadsekonomi?

Den kinesiska regeringen menar att den jobbar på att minska kapaciteten. Samtidigt vill landet ha ökat tillträde till den europeiska marknaden som just nu skyddas av tullar.

Enligt Kinas anslutningsavtal till WTO, som man skrev på för 15 år sedan, ska dessa skyddstullar tas bort vid årsskiftet då Kina ska betraktas som marknadsekonomi av andra medlemmar inom världshandelsorganisationen.

Den europeiska stålindustrin menar i sin tur att Kina inte alls är en marknadsekonomi och att den därför behöver fortsatt skydd mot det billiga stålet från landet där bolagen gynnas av statliga subventioner och där priserna inte alls sätts på marknadsmässiga grunder.

Förslag efter sommaren

EU-Kommissionen ska diskutera frågan om att ge Kina status som marknadsekonomi nästa vecka och ett förslag väntas någon gång efter sommaren. Kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker sa i samband med mötet i Peking att EU kommer stå fast vid sina internationella åtagande. Sen lade han till:

– Men frågan är komplicerad. Och för oss finns det en tydlig koppling mellan överkapaciteten och att ge Kina marknadsekonomisk status.

Det pratas om att Kommissionen kan komma att föreslå en slags kompromiss där Kina ges marknadsekonomisk status men med vissa förbehåll.

Samtidigt måste Kommissionens förslag godkännas av medlemsländerna som är oense i frågan. Även EU-parlamentet måste ge sitt godkännande och där finns det ett tydligt motstånd. Nyligen röstade parlamentet för en icke-bindande resolution där man sa att man inte ville ge Kina status som marknadsekonomi.