Tagg: Grekland

Euroländerna lättar på Greklands skuld

Publicerat den 6 december 2016 kl. 09:33

Krisdrabbade Grekland ska få skuldlättnader i form av lägre räntor och längre löptid. Det beskrivs som betydande åtgärder som kan sänka skulden med motsvarande 20 procent av BNP. Samtidigt krävs fler åtgärder för att reformera landets ekonomi.

När euroländernas finansministrar träffades i går kväll gav de klartecken till att ge kortsiktiga skuldlättnader till Grekland vars statsskuld uppgår till närmare 180 procent av BNP. Det handlar bland annat om att förlänga löptider som i dag ligger på 28 år i snitt till uppåt 32 år och att jämna ut betalningarna för landets regeringen så att de inte blir så stora vid enskilda tillfällen. Man ska också öka säkerheten genom att lösa ut krediter med rörlig ränta med nya längre lån till fast ränta.

– De här åtgärderna är mycket mer ambitiösa än vad vi förväntade oss i maj (när man först pratade om skuldlättnader). De kommer hjälpa den grekiska ekonomin med omedelbar verkan, sa den grekiske finansministern, Euklidis Tsakalotos efter mötet.

Sänker skulden med 20 % av BNP

Åtgärderna, som ska börja implementeras de kommande veckorna, kommer enligt Klaus Regling, chefen för EU:s nödfond ESM, ha stor betydelse för landet och det kommer göra skuldbördan mer hållbar.

-När vi har implementerat alla dessa åtgärder då kan de sammantaget minska de grekiska skulderna med ungefär 20 procent av BNP fram till 2060, sa Regling.

Samtidigt konstaterade ESM-chefen att siffran är en uppskattning. Mycket kan hända på 44 år fram till 2060.

Enligt tidigare beslut kan ytterligare lättnader komma att diskuteras. Men först efter att Grekland har avslutat sitt nuvarande nödprogram, det tredje i ordningen, vilket i nuläget är planerat till andra halvan av 2018. Det kan dock bli senare.

Nödprogram försenas – igen

Eurogruppen kunde igår inte godkänna den andra översynen av nödprogrammet vilket innebär att man kontrollerar att den grekiska regeringen genomför de reformer som långivarna kräver för fortsatta utbetalningar av nödlån. Enligt långivarna i den så kallade trojkan krävs ytterligare några åtgärder, bland annat tuffare arbetsmarknadsreformer.

Representanter från långivarna ska snart åka tillbaka till Aten för fortsatta förhandlingar men enligt eurogruppens ordförande, Jeroen Dijsselbloem, kommer man knappast hinna komma överens innan årsskiftet som planerat.

Det innebär i sin tur att Internationella Valutafonden, IMF, inte kan fatta beslut om att medverka i programmet vilket också var tänkt att ske innan årsskiftet.

Det är ännu en missad deadline i de grekiska nödprogrammen.

Står fast vid budgetmål

Långivarna och Grekland har dock lyckats enas om budgetmålen för de kommande åren. Nästa år ska landet nå ett primäröverskott, före räntebetalningar på de stora lånen, på 1,75 procent av BNP. För 2018 ligger målet på 3,5 procent.

Tanken har också varit att Grekland ska bibehålla den nivån under medellång sikt, något som IMF har menat är orimligt.

Inom eurogruppen råder det olika meningar om hur länge Grekland bör upprätthålla ett primäröverskott på 3,5 procent. Medellång sikt är olika lång för olika ministrar.

– Vissa har argumenterat för tre år, några för fem, några för tio, sa Jeroen Dijsselbloem.

Eurogruppens ordförande menade dock att det inte hade så stor betydelse eftersom målen för de kommande åren nu är satta och att de oavsett kräver betydande reformer från den grekiska sidan.

Besked om skuldlättnader för Grekland dröjer

Publicerat den 8 november 2016 kl. 10:11

Krisdrabbade Grekland gör framsteg konstaterade eurogruppen igår. Men mer behövs innan den för landet så viktiga frågan om skuldlättnader kan tas upp. Förhoppningen är att detta ska diskuteras innan årsskiftet.

– Man gör framsteg och vi vill avsluta den andra översynen så snart som möjligt, sa Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem efter mötet på måndagskvällen.

EU-institutionerna (EU-Kommissionen, Europeiska Centralbanken och nödfonden ESM) gör just nu en andra översyn i det nuvarande åtgärdsprogrammet tillsammans med Internationella Valutafonden, IMF. Det innebär att de kontrollerar att Grekland genomför de reformåtgärder som långivarna kräver för fortsatta låneutbetalningar och det handlar om arbetsmarknadsreformer, åtgärder i socialförsäkringssystemet, liksom skatteintäkter och kommande årens budgetar.

Den andra översynen är viktigt eftersom man måste godkänna dessa reformer Innan man kan diskutera de skuldlättnader som Grekland har krävt under lång tid. Siktet är nu inställt på att godkänna de utförda reformerna vid nästa möte den 5e december och att EU:s nödfond ESM då också ska presentera åtgärder för att åtminstone kortsiktigt lätta på den grekiska skuldbördan som i dagsläget uppgår till nästan 200 procent av BNP.

EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici, som kommer åka till Aten i slutet av månaden, sa att han hoppades på en uppgörelse båda kring reformkontrollen och skulderna.

– Gör vi det skickar det en stark signal av stabilitet och förtroende inför nästa år då Grekland kommer återhämta sig och visa tillväxt, sa Pierre Moscovici.

IMF kommer med

Skuldlättnader har varit ett krav från IMF för att fonden ska gå med i det nuvarande nödlånet, det tredje i ordningen för Grekland. Samtidigt kräver flera euroländer, däribland Tyskland, att IMF deltar för att fortsätta stödja programmet.

IMF har varit med i de två tidigare nödprogrammen men har tvekat att delta i det tredje eftersom fonden inte tror på den kalkyl som Grekland och EU-institutionerna tagit fram. Framförallt tvivlar man på att landet ska kunna nå målet för primäröverskott, före lånebetalningar, på 3,5 procent.

På Eurogruppens möte igår kväll ska dock IMF ha bekräftat den ursprungliga planen att styrelsen ska fatta beslut om medverkan innan årsskiftet.

Tyskland tvivlar på leverans

Tyskland finansminister, Wolfgang Schäuble, var dock inte lika optimistisk när det gäller grekernas möjligheter att leverera de reformer som krävs i tid. Han tror inte att den andra översynen kommer bli klar innan nästa eurogruppsmöte i början av december.

– Vi är redan försenade, sa en pessimistisk Schäuble som dock konstaterade att detta var praxis i EU:s nödlånsprogram, så också de grekiska.

Eurogruppen godkänner grekiskt nödlån

Publicerat den 10 oktober 2016 kl. 23:01

Euroländernas finansministrar godkänner nästa utbetalning till Grekland på 2,8 miljarder euro. Därmed lyfter man blicken mot den andra kontrollen av åtgärder där fokus flyttas från lagstiftning till faktiskt implementering av ekonomiska reformer.

Grekland har uppfyllt alla de 15 krav som de internationella långivarna har krävt för att betala ut det planerade nödlånet på 2,8 miljarder euro, motsvarade 27 miljarder kronor. Det handlar bland annat om pensioner, energisektorn, bankernas styrning liksom etablering av en privatiseringsfond och en ny myndighet för skatteindrivning.

De 2,8 miljarderna kommer portioneras ut i en näst intill omedelbar utbetalning på 1,1 miljarder medan resterande 1,7 kommer betalas ut när data verifierat att alla kraven uppfyllts.

Enligt den grekiske finansministern Euklidis Tsakalotos innebär fördröjningen dock inga problem.

”Vi har inga stora utbetalningar till våra långivare innan dess. Så om vi får 1,1 miljarder först och sen 1,7 miljarder spelar inte så stor roll”, sa Tsakalotos efter eurogruppens möte i Luxemburg.

Trojkan kollar implementering

Därmed flyttas fokus till den andra översynen i det grekiska nödprogrammet. Det innebär att man går från att kontrollera att nya lagar stiftas till att kolla att de faktiskt implementeras i Grekland. EU:s ekonomikommissnär Pierre Moscovici sa att institutionerna i den så kallade trojkan ska återvända till den grekiska huvudstaden inom kort.

”Vi ska åka till Aten andra halvan av oktober för att påbörja det tekniska arbetet, sa Pierre Moscovici.

En andra översyn kan också öppna upp för IMF:s medverkan i programmet vilket i sin tur kan bana väg för skuldlättnader för Grekland. IMF:s styrelse har sagt att den ska fatta beslut om man ska vara med i programmet eller inte innan årsskiftet men efter att den andra översynen är klar. IMF vill dock se större skuldlättnader än euroländerna då man tvivlar på att EU:s kalkyler går ihop. Den Washingtonbaserade fonden uppges därför kunna få en mer passiv och rådgivande roll i Greklands nuvarande och tredje nödlån.

Transaktionsskatt – ”bon chance”

Vid sidan av eurogruppens möte träffades återigen de euroländer som jobbar på att införa en gemensam skatt på finansiella transaktioner. Det är en av EU:s längre långkörare som påbörjades redan 2011 när EU-kommissionen lade fram ett förslag på en finansiell transaktionsskatt. Idén ansågs kontroversiell och den gillades inte av flera medlemsländer, däribland Sverige.

Tio länder har dock försökt att gå vidare inom ett fördjupat samarbete i EU och Kommissionen och ekonomikommissionären Pierre Moscovici har varit pådrivande.

Motståndet mot skatten är dock alltjämt stor. En av dem som är tveksamma är eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem.

När han hörde av Pierre Moscovici att denne och några andra skulle diskutera transaktionsskatt efter det ordinarie mötet höjde han förvånat på ögonbrynen och sa sarkastiskt: ”bon chance” (lycka till).

IMF: Grekland behöver större skuldlättnader

Publicerat den 26 september 2016 kl. 12:25

Överskottsmålet i det grekiska nödprogrammet är inte realistiskt. Tuffare och snabbare reformer krävs och att euroländerna ger större skuldlättnader. Det skriver IMF i en ny rapport.

Även med fullt genomförande av det krävande åtgärdsprogrammet behöver Grekland omfattande skuldlättnader”, skriver Internationella Valutafonden (IMF) i sin senaste landsrapport över den grekiska ekonomin.

I våras vidtog euroländernas finansministrar åtgärder för minska bördan av de grekiska skulderna som uppgår till hisnande 175 procent av BNP. De kom då överens om att kortsiktigt ge lån till lägre räntor och längre löptid. På längre sikt skulle de också titta på att lösa ut dyra lån och införa en särskild mekanism som skulle se till att kostnaden för att bära skulderna inte skulle överstiga 20 procent av BNP.

Enligt IMF är detta inte tillräckligt och fonden sätter därmed press på de övriga euroländerna. Flera av dem vill hemskt gärna att IMF ska delta i det nuvarande nödlånet som förhandlades fram under några hektiska veckor förra sommaren.

Fonden har deltagit i de två tidigare programmen men har ännu inte fattat beslut om att vara med i det tredje värt 86 miljarder euro. Dess medverkan skulle ge programmet mer trovärdighet och det skulle sannolikt följa med större krav på reformer av den grekiska ekonomin. Tanken är att IMF ska fatta beslut om att delta eller inte i slutet av året.

Samtidigt är det svårt att övertyga euroländerna om ytterligare skuldlättnader. När de beslutade om lättnader i våras sa eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem att de redan då gick betydligt längre än vad han hade trott skulle vara möjligt.

Orealistiskt tillväxtmål

Men det är inte bara skuldbördan som oroar IMF. Fonden är också skeptisk till de tillväxtmål för Grekland som har satts upp i det nuvarande räddningsprogrammet. Enligt det ska landet nå ett primäröverskott (före betalning av räntor på lån) på 3,5 procent 2018. Orealistiskt menar IMF.

.. det säger att Grekland kan uppnå och bibehålla ett primäröverskott på 3,5 procent under flera årtionden trots tvåsiffrig arbetslöshet till mitten av århundradet…., man kan inte anta att Grekland kommer kunna växa sig ur sitt skuldproblem”, skriver IMF i sin rapport.

IMF har alltså en mer pessimistisk syn på den grekiska ekonomin och fonden vill därför se tuffare åtgärder, särskilt när det gäller att reformera det grekiska skatte- och pensionssystemet. I rapporten skriver till exempel IMF att över hälften av alla grekiska löntagare har rätt till undantag för inkomstskatt, att jämföra med snittet inom euroområdet på åtta procent.

När det gäller pensionssystemet välkomnar IMF regeringens mål att sänka pensionerna och därmed spara en procent av BNP. Men man konstaterar samtidigt att det är långt ifrån tillräckligt då underskottet i landets pensionssystem ligger kring elva procent av BNP. Också det mycket högre än eurosnittet.

Försenade reformer

IMF efterfrågar också snabbare reformer. Historiskt har den grekiska regeringen haft det väldigt svårt att leverera åtstramningar i den takt som man kommit överens om med sina internationella långivare. Det nuvarande programmet är inget undantag. Under sommaren var det tänkt att Grekland  skulle fatta beslut om 15 åtgärder vilket skulle öppna upp för delutbetalning av nödlån på 2,8 miljarder euro. Inte ens en tredjedel av reformerna har godkänts.

Ur magasinet
guntram wolff-bw

Den ekonomiska krisen i Grekland – varför tar den aldrig slut?

Publicerat den 31 maj 2016 kl. 12:51

Grekland har kämpat med åtstramningar och ekonomiska reformer i sex år.  Sedan våren 2010 har landet fått tre nödlån på sammanlagt 326 miljarder euro. Varför vänder det aldrig? 

De ekonomiska obalanserna som Grekland hade från början var enorma. Statsskulden var enorm. Underskottet var enormt. Löneökningarna som hade skett, särskilt inom offentlig sektor, var ovanligt stora jämfört med den underliggande produktiviteten.

Samtidigt var förmågan att utföra reformer extremt svag. Man lyckades genomföra fiskala justeringar men när det gäller strukturreformer, som handlar om att verkligen reformera ekonomin, gick det väldigt långsamt. Enkla saker, som ett fastighetsregister har de diskuterat i sex år nu och det är fortfarande inte operationellt.

Man skulle också ha skrivit av skulder i ett tidigare skede, det hade inte löst problemen helt men det skulle ha hjälpt till.

Andra krisande länder som Portugal och Irland har kommit på fötter och lyckats avsluta sina åtgärdsprogram. Irland är till och med det snabbast växande landet i EU. Vad skiljer Grekland från dem?

Man kan egentligen inte jämföra Grekland med Irland. Irland genomförde lika hårda besparingar men man hade en mer flexibel ekonomi och mycket bättre offentlig administration. Portugals situation liknande mer Greklands men i Portugal var regeringen mer engagerad och på något sätt lyckades de ta sig ur krisen även om landet fortfarande har problem.

Man hör ofta att den grekiska regeringen förhalar åtgärder och inte driver igenom tillräckliga reformer. Men samtidigt menar många att långivarna ställt för tuffa krav på landet och därmed fördjupat krisen. Har långivarna krävt för mycket?

Nej. På reformsidan så slarvade man bort de två första åren när man krävde alldeles för lite. Först nu vaknar man upp men det är för sent. Den långa krishanteringen har kraftigt minskat BNP. Arbetslösheten är hög. Alla är fullständigt frustrerade över hopplösheten i den svåra ekonomiska situationen och vi kommer få leva flera år till med ett väldigt svagt Grekland.

Så vad ska man göra?

Jag tycker vi borde vara mer generösa. Det finns inte en chans att landet kan stå på egna ben så som nödprogrammet är utformat. Målet att nå primäröverskott på 3,5 procent 2018 är inte realistiskt. Det behövs mindre åtstramningar och det kräver i sin tur att man lättar på skuldbördan. Inte att man skriver ner skulderna men att man skjuter fram betalningar. 

Skuldfrågan är ju något man diskuterar just nu och där är långivarna oense. Internationella Valutafonden, IMF, vill se större lättnader än EU. Med tanke på att Greklands statsskuld beräknas landa på 200 procent av BNP går det verkligen att undvika en nedskrivning på lång sikt? 

Det viktiga är inte om man skriver ner skulderna i nominella termer. Vad som är viktigt för Grekland är att veta hur mycket de måste betala de kommande 20-30 åren och det är i stora drag redan bestämt. Jag tror du kan lätta på det ytterligare genom att förlänga löptiderna 20-30 år till.  Och det ideala vore om IMF accepterade att bli återbetalda med 20 års förskjutning så som européerna har gjort. Då skulle skuldproblemet vara löst.

Men ska långivarna inte ställa krav på ekonomiska reformer när de lånar ut pengar?

Från ekonomisk synvinkel behöver vi ställa tuffa krav. Saker som ett landsregister är fundamentalt för en ekonomi och jag tycker att ett pensionssystem måste reformeras om det inte är hållbart. Frågan är om det kommer att ske om man ber om det utifrån. Vi är nära ett läge där vi borde sluta kräva saker, ge upp och helt enkelt låta Grekland vara Grekland. Vi borde säga till dem: ”ni ansvarar för ert eget öde. Ni måste göra er ekonomin till den som ni vill ha men räkna inte med att vi ska fortsätta subventionera den”.

Men skulle EU-institutionerna och övriga euroländer verkligen ge upp efter så många år och låta Grekland vara Grekland?

Inte i år eller nästa år. Men efter de franska och tyska valen 2017 så kommer det ett läge där man säger stopp till att åka ner till Aten och kalla till möte efter möte. Det kan inte pågå i all evighet.

Text: Andreas Liljeheden
Foto: Tankesmedjan Bruegel

EU och IMF eniga om grekiska skuldlättnader

Publicerat den 25 maj 2016 kl. 12:07

EU och IMF enades efter långa förhandlingar inatt om skuldlättnader för Grekland. Samtidigt öppnade euroländernas finansministrar upp för ny utbetalning av nödlån på över 10 miljarder euro till det krisdrabbade landet.

Skuldlättnaderna för Grekland kommer utföras i tre steg. Initialt ska man bland annat jobba med olika löptider för att landet ska få en mjukare återbetalningsplan och lägre räntor. Efter att nödprogrammet avslutats, i mitten av 2018, ska man också titta på möjligheten att lösa ut dyra lån för att minska finansieringskostnaderna. Man kan också ta vinster från tidigare nödlån för att lätta på skuldbördan liksom använda medel som inte behövts för rekapitalisering av de grekiska bankerna.

Förutsättningen är dock att Grekland avslutar nödprogrammet på ett ordnat sätt och att man genomför de reformer som långivarna kräver.

På längre sikt står euroländerna även redo att lätta ytterligare på skulden genom en särskild mekanism som ska säkerställa att den grekiska skulden är långsiktigt hållbar. Målet är att kostnaden för att bära skulden inte ska överstiga 20 procent av BNP.

Enligt eurogruppens ordförande, Jeroen Dijsselbloem, innebär detta stora eftergifter från den europeiska sidan.

– För en månad sedan kunde jag inte drömma om att finansministrarna skulle gå med på detta, sa Dijsselbloem på nattens presskonferens.

Samtidigt undviker man att sätta siffror på lättnaderna och de flesta ska också ske efter det att nödprogrammet avslutas. Som av en händelse ska detta ske efter de viktiga tyska och franska valen 2017.

IMF fick vika sig

Inför nattens möte hade IMF, som tvivlar på att den europeiska kalkylen för Grekland går ihop, föreslagit betydligt större lättnader. Fonden ville att Grekland helt skulle slippa betala av på nödlånen fram till 2040 och den ville sätta en fast ränta på lånen till 1,5 procent under 30-40 års tid.

Chefen för IMF:s Europaenhet, Poul Thomsen, medgav att fonden fått kompromissa. Samtidigt försökte han framhålla det positiva.

– Vi välkomnar att man erkänner att Grekland behöver skuldlättnader och att skulderna inte är hållbara”, sa Poul Thomsen.

Han poängterade även att EU lovat leverera de lättnader som IMF krävt om de skulle bli nödvändiga.

I och med uppgörelsen ska IMF under 2016 gå till sin styrelse för att be den godkänna fondens medverkan i det nuvarande grekiska nödlånet vilket man förhandlade fram förra sommaren.

IMF-medverkan ses som avgörande för hela programmet. Flera länder, däribland tunga Tyskland, vill absolut ha med IMF då fonden bidrar med expertis och trovärdighet.

”Vi kommer inte gå vidare utan IMF”, sa eurogruppsordföranden Jeroen Dijsselbloem.

Grekland får 10,3 miljarder

Samtidigt godkände finansministrarna i princip en ny utbetalning av nödlån på 10,3 miljarder euro.

Långivarna behöver göra en sista kontroll att de reformer som Grekland presenterat är tillräckliga. Mindre justeringar kan bli nödvändiga men man räknar med att kunna betala ut 7,5 miljarder euro i juni och ytterligare 2,8 miljarder i september.

Pengarna är en del av det större nödlån på 86 miljarder euro som Grekland förhandlade fram i somras. De kommer hålla landet flytande de kommande månaderna och man undviker därmed en kris liknande den förra året då Grekland var nära att lämna euron.

– Det är en viktigt stund för Grekland efter så lång tid. Det finns fog för optimism och att detta ska vara början till att vända Greklands onda cirkel med recession, åtgärder, recession, sa den grekiske finansministern Euklidis Tsakalotos.

Grekland behöver skuldlättnader

Publicerat den 9 maj 2016 kl. 21:44

Eurogruppen vill se hur man kan lätta på den enorma grekiska skuldbördan både på kort och lång sikt. Från EU-håll hoppas man att det, tillsammans med extra åtstramningar, ska blidka skeptiska IMF och att man inom några veckor kan betala ut nya nödlån till det krisdrabbade landet.

Efter påtryckningar från Internationella Valutafonden (IMF) hade euroområdets finansministrar ikväll en första diskussion om hur kan ska hantera den gigantiska grekiska statsskulden som i år väntas nå 200 procent av BNP. Valutafonden har krävt större skuldlättnader än de europeiska långivarna som tidigare har sagt att man bara ska prata om lättnader ”om det är nödvändigt”.

Ikväll sa eurogruppens ordförande, Jeroen Dijsselbloem, att skuldlättnader kommer behövas.

– Om man tittar framåt så kommer det finns problem med skuldernas hållbarhet som vi måste hantera. Hur stor problemet är, när och hur vi måste hantera det ska vi diskutera på nästa möte, sa Dijsselbloem på presskonferensen i Bryssel.

Inför nästa möte den 24e maj ska eurogruppens tjänstemän tillsammans med Kommissionen och IMF göra en hållbarhetsanalys. Den ska baseras på vad Grekland faktiskt behöver betala tillbaka varje år till skillnad från skuldnivå i förhållande till BNP som man tidigare fokuserat på. Utifrån det ska man föreslå lättnader i tre steg.

Skuldlättnader på kort och lång sikt

På kort sikt kan det handla om att lägga om lån till en längre fast ränta. Vid varje utbetalning kan man också laborera med olika löptider för att se till att det inte blir för stora återbetalningar ett enskilt år. Man kan också lösa ut dyra lån mot billigare.

– Vi vet att vissa långivare tar ut högre ränta än vi så man skulle kunna återbetala dem tidigare vilket skulle minska kostnaderna för lånen, sa Klaus Regling, chefen för EU:s nödfond ESM.

Regling syftade på de tidigare IMF-lånen som Grekland har tagit och som har högre ränta än de europeiska nödlånen. Det var en åtgärd som Irland också gjorde i sitt nödlånsprogram.

På medellång sikt kan man också kunna förlänga löptider och skjuta fram betalningar. Detta kan dock ske först i slutet på det grekiska besparingsprogrammet, alltså först 2018, och förutsatt att landet genomför de ekonomiska reformer som långivarna kräver. På längre sikt kan det bli aktuellt att titta på andra åtgärder. Vad dessa kan innebära ville inte eurogruppsordföranden Dijsselbloem specificera närmare men han poängterade att det inte i något läge handlar om att skriva av skulderna nominellt.

Klaus Regling lade till att lättnader i form av förlängda löptider och sänkta räntor kan betyda mycket. Enligt Regling sparar Grekland sammanlagt åtta miljarder euro om året, fyra procent av BNP, genom sådana lättnader som man beslutat om tidigare.

Den grekiske finansministern Euklidis Tsakalotos var nöjd efter mötet.

– Det är en stor lättnad att vi har haft den här diskussionen och att vi nu pratar om detaljer, sa Tsakalotos som också hoppades att Grekland snart kan vända blad efter många år av ekonomisk kris.

Kan få nya pengar utan skulduppgörelse

Frågan är dock om dessa skuldlättnader i tre steg räcker för att få med sig IMF i nödlånet vilket är ett krav från flera euroländer, däribland Tyskland. IMF har menat att de grekiska skulderna inte är hållbara på lång sikt och de omedelbara åtgärder som eurogruppen har diskuterat gäller bara kortsiktigt. Beslut om den långsiktiga hållbarheten skjuter man på framtiden.

Jeroen Dijsselbloem menade dock att IMF gillar idén om både kort- och långsiktiga lättnader. Och han sa också att beslut om utbetalning av nödlån kan ske även om man inte är helt klara med skulddiskussionen till nästa möte den 24e maj.

På så sätt skulle man lösa den akuta likviditetskrisen även om skuldfrågan drar ut på tiden. Grekland måste betala tillbaka på lån på flera miljarder euro i juli och saknar i dagsläget pengar för att klara det.

Har förbättrat extra besparingar

Förutom skuldlättnader har IMF också har krävt så kallade beredskapsbesparingar av Grekland eftersom man inte litar på att landets och EU:s ekonomiska kalkyler håller. Dijsselbloem sa efter mötet att man hade vässat det förslag som grekerna lagt fram. Besparingarna ska omfatta åtgärder både på utgiftssidan och intäktssidan. Vilka de exakta åtgärderna ska bli ska man besluta om längre fram tillsammans med långivarna i fall det blir aktuellt.

Enligt grekisk lag är det juridiskt omöjligt att på förhand lagstifta om specifika besparingar. Lösningen som presenterats är att man ska lagstifta om en beredskapsmekansim som ska triggas automatiskt om Grekland inte når överskottsmålet i nödprogrammet.

– På så sätt är det lagligt bestämt vad som händer när och vem som gör vad. Det kommer leverera ytterligare ett besparingspaket vid behov, sa Jeroen Dijsselbloem.

Strandade förhandlingar i Aten – Grekland ber om toppmöte

Publicerat den 27 april 2016 kl. 19:20

Det blir inget snabb uppgörelse mellan Grekland och långivarna. Torsdagens möte med eurogruppen ställs in sedan förhandlingar strandat i Aten. Samtidigt har Grekland bett att frågan tas upp på högsta politiska nivå men fått nobben även där.

Samtalen mellan den grekiska regeringen och de internationella långivarna avbröts på tisdagen sedan man inte kunnat komma överens om hur landet ska säkra nya så kallade beredskapsbesparingar. Därmed föll också planen om en snabb uppgörelse och beslut om delutbetalning av nödlån denna vecka.

Efter eurogruppens möte i Amsterdam i fredags var tanken att Grekland snabbt skulle ta fram alternativa besparingar att ha i beredskap i fall man skulle missa det framtida överskottsmålet. Det var ett krav från IMF som tvivlar på att de reformer som grekerna presenterat hittills räcker för att nå det övergripande målet i landets nödprogram – ett primäröverskott, före betalningar av räntor, på 3,5 procent år 2018.

Beredskapsåtgärder i kombination med kvicka samtal om landets skuldbörda skulle öppna för ett extrainkallat eurogruppsmöte imorgon torsdag där euroländernas finansministrar skulle besluta om nästa delutbetalning av nödlån i storleksordningen fem miljarder euro. På tisdag kväll meddelande dock talespersonen för eurogruppens ordförande att det inte blir något möte då förhandlarna behövde mer tid för att enas.

Extra besparingar på 3,6 miljarder

De extra besparingarna som IMF krävt för att delta i nödlånsprogrammet uppgår till två procent av BNP. Det motsvarar 3,6 miljarder euro. Detta ska läggas till de åtstramningar som Grekland redan beslutat om vilka uppgår till tre procent av BNP, eller 5,4 miljarder euro.

Efter det senaste eurogruppsmötet sa den grekiska finansministern Euklidis Tsakalotos att det är juridiskt omöjligt att beredskapslagstifta i Grekland men att han och regeringen ändå skulle hitta en lösning.

Tsakalotos har sedan dess varit inne på att de extra åtgärderna att ha i beredskap skulle ske genom allmänna besparingar i landets alla departement. IMF menar dock att detta inte är effektivt och fonden vill hellre se fortsatta besparingar inom pensionssystemet och slopade skatteundantag.

Tas upp på högsta nivå

Samtidigt har den grekiska premiärministern, Alexis Tsipras, svårt att acceptera att IMF överhuvudet taget kräver extra åtstramningar. Tsipras har sagt att han varken ska göra mer eller mindre än vad man kom överens om förra sommaren när man under kaotiska former förhandlade fram Greklands tredje nödlån. Kraven från IMF går enligt Tsipras längre än den överenskommelsen. Han har därför ringt upp rådets ordförande Donald Tusk och bett honom kalla till ett eurotoppmöte för att frågan tas upp på allra högsta politiska nivå.

Rådsordföranden såg dock ingen anledning till att ta upp frågan bland euroländernas stats- och regeringschefer.

– Jag är övertygad om att det finns mer arbete att göra för finansministrarna, sa Donald Tusk vid lunchtid idag efter att ha samrått med eurogruppens ordförande och Kommissionens dito.

Enligt en anonym EU-källa är läget inte så pass akut att det motiverar ett toppmöte om Grekland. Först i juli, då landet ska göra en större återbetalning av lån på 3,5 miljarder euro, måste man ha nått en uppgörelse.

– Det är inte omöjligt att vi kommer dit (till ett toppmöte) men det får i så fall bli om en månad eller två, säger källan.

Samtidigt uppmanade Tusk parterna att sätta upp en ny deadline i förhandlingarna och sätta ett nytt datum för ett extrainsatt eurogruppsmöte.

– Jag pratar inte om veckor utan dagar, sa rådsordföranden.

Tveksamt om IMF-krav på Grekland är lagliga

Publicerat den 22 april 2016 kl. 21:29

IMF tvivlar på att de grekiska kalkylerna går ihop och kräver ytterligare besparingar som ska triggas per automatik om landet missar sina överskottsmål. Euroländernas finansministrar välkomnar idén men det är oklart hur det egentligen ska gå till. Enligt den grekiska ministern är det juridiskt omöjligt.

Grekland och de internationella långivarna uppges vara väldigt nära en uppgörelse och därmed också en ny delutbetalning av nödlån. Det är bara några detaljer som återstår att reda ut. Problemet är att långivarna inom EU och IMF är oense om de reformer man har kommit överens om räcker för att Grekland ska nå det övergripande målet i nödprogrammet – ett primäröverskott före räntebetalningar, på 3,5 procent av BNP år 2018.

Den grekiska regeringen är övertygad om att målet kommer nås med de reformer som nu ligger på bordet vilka involverar såväl sänkt pension som höjd skatt. De europeiska långivarna i EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och nödfonden ESM, gör samma bedömning.

IMF är betydligt mer pessimistisk och menar att det primära överskottet snarare kommer landa kring 1,5 procent överskott.

Automatiska besparingar

När eurogruppen träffades i Amsterdam på fredagen nådde man dock en kompromiss. För att blidka IMF beslutade man att Grekland på förhand ska identifiera och lagstifta om ytterligare besparingar. Dessa ska uppgå till två procent av BNP, det vill säga skillnaden mellan EU:s och IMF:s prognoser, och de ska triggas mer eller mindre per automatik om Grekland missar överskottsmålet.

IMF-chefen Christine Lagarde som var med på mötet i Amsterdam välkomnade kompromissen.

Parallellt ska man också titta på den grekiska skuldbördan och hur den kan lättas. Hållbarheten i den grekiska skulden har varit en annan stötesten mellan långivarna EU och IMF och fonden har krävt större lättnader för att gå med i programmet.

Förhoppningen är att man snabbt ska kunna lösa skuldfrågan och att Grekland samtidigt ska kunna driva igenom beslut om framtida beredskapsbesparingar. Det kan i så fall bli ett extra eurogruppsmöte nästa torsdag för att besluta om nästa delutbetalning av landets nödlån.

Olaglig kompromiss?

Vad för typ av besparingar grekerna ska ha i beredskap är dock oklart. Idén är också juridiskt osäker. Enligt finansminister Euklidis Tsakalotos kan man i Grekland inte lagstifta om besparingar att ha i beredskap.

– Det betyder att du inte kan säga att man ska göra X om läget i världen, Y, råder 2018. Du kan inte göra detta i laglig form, sa han efter eurogruppens möte på fredagen samtidigt som han påpekade att samma problematik gäller i andra EU-länder, som Frankrike.

Trots det var den grekiske ministern övertygad om att regeringen kommer hitta en lösning som är trovärdig såväl för långivarna, investerare och för det grekiska folket.

– Vi har många idéer hur detta ska lösas. Syrizaregeringen är full av idéer, sa Euklidis Tsakalotos innan han avslutade sin presskonferens utan att ge mer detaljer.

Grekisk uppgörelse inom två veckor

Publicerat den 31 mars 2016 kl. 11:35

Grekland och långivarna närmar sig sakta varandra. Förhandlingar ska återupptas i Aten i helgen och man hoppas komma överens de kommande två veckorna. Men för att lyckas måste den grekiska regeringen blidka reformtuffa IMF liksom advokater på hemmaplan som har lamslagit landets juridiska processer i protest mot nya besparingar.

Enligt grekisk press har regeringen i Aten föreslagit nya besparingar på motsvarande 5,5 miljarder euro. Det ska finansieras genom ökad skatt på diesel, sänkt gräns för skattefri inkomst liksom sänkt pension vilket länge varit en av de tyngsta stötestenarna.

Åtgärderna ligger i linje med de krav som ställts av EU-institutionerna, det vill säga Kommissionen och europeiska centralbanken (ECB). Den tredje parten i långivartrojkan, internationella valutafonden (IMF), uppges dock insistera på hårdare besparingar.

IMF försvårar förhandlingarna

Grekiska regeringsföreträdare har öppet anklagat valutafonden för att försvåra de tidigare samtalen i Aten. Dels därför att fonden inte gett klara besked om den ska delta eller inte som långivare i det senaste nödlånet som Grekland förhandlade fram förra sommaren. Och dels genom att ställa tuffare krav än de europeiska långivarna.

IMF:s krav bottnar i att fonden gör en annan bedömning av läget i den grekiska ekonomin. Grekland och EU menar båda att landet nådde ett primäröverskott, det vill säga före räntebetalningar på lån, på 0,2 procent för 2015. Det skulle betyda att man med marginal slog målet som var ett underskott på 0,25 procent av BNP. IMF:s kalkyler visar dock på ett underskott på 0,6 procent.

Varje decimal är viktig då det påverkar hur mycket besparingar grekerna måste göra. Det har också betydelse för att nå det övergripande målet man kom överens om förra sommaren. Det säger att Grekland ska nå ett primäröverskott på 3,5 procent till 2018.

EU:s statistikbyrå, Eurostat, ska presentera officiell statistik för den grekiska ekonomin den 21 april, dagen innan euroländernas finansministrar träffas i Amsterdam.

IMF vill därmed att den grekiska regeringen skär mer i sina utgifter. Alternativt att man skriver av delar av landets skuldberg som bedöms uppgå till nära 200 procent av BNP. En skuldavskrivning är dock en icke-fråga för de flesta andra euroländer. Samtidigt är IMF-medverkan i nödlånet essentiell för flera av euroländerna, däribland Tyskland, som menar att IMF skulle ge större legitimitet till hela åtgärdsprogrammet.

Advokater protesterar

Samtidigt finns det ett fortsatt folkligt motstånd mot de föreslagna besparingarna och inte bara bland vanliga arbetare utan även inom landets advokatsamfund. Grekiska advokater har vägrat arbeta i protest mot åtgärder som skulle innebära att de får betala högre månatliga avgifter till pensionssystemet. Sedan mitten av januari har bara domstolsfall som bedömt som akuta avgjorts. Andra har ställts in vilket har skapat förseningar i tusentals domstolsfall. I går beslutade samfundet också att förlänga protesten till 15 april.

Vid det laget hoppas regeringen i Aten ha nått en uppgörelse med långivarna. Förhoppningen är också att landets parlament då ska kunna godkänna reformerna och att långivarna i en första översyn bedömt grekernas besparingar som tillräckliga innan eurogruppens möte den 22 april. Ett ok där skulle i sin tur öppna upp för delutbetalning av nödlån på närmare sex miljarder euro. Men än viktigare för grekerna är att det skulle bereda väg för samtal om skuldlättnader.

Det har varit frågan med stort F för Alexis Tsipras och hans regering och även om det inte handlar om att skriva av skulderna nominellt utan snarare om förlängda löptider och eventuellt sänkta räntor så är det en prestigefråga för regeringen. Förhoppningen är att samtal om att lätta på skuldbördan ska komma igång redan i april.