ECB köper nya statspapper

Publicerat den 6 september 2012 kl. 16:06

ECB fattade idag det beslut som många väntat på – att öppna upp för nya stödköp av krisande länders statspapper. Och ordförande Draghi försäkrade på nytt att euron är oåterkallelig.

– Genom stödköpen kan vi hantera de allvarliga störningarna på obligationsmarknaden som som härstammar från ogrundad oro, sa Draghi nyss på presskonferensen i Frankfurt.

Ända sedan Mario Draghi i somras sa att ECB skulle göra allt för att bevara euron så har många väntat på nya stödköp av spanska och italienska statspapper för att få ner de farligt höga räntorna som länderna brottas med. Många hade hoppats på ett sådant besked tidigare men idag kom det tillslut, ECB öppnar upp för ett nytt uppköpsprogram där man ska kunna köpa papper med kortare löptid, på 1-3 år. Köpen ska ske på andrahandsmarknaden då ECB inte får handla obligationer direkt från regeringar. De kommer också följa med särskilda villkor och öppenheten i det nya programmet kommer vara större så att utomstående för större insyn i vad ECB köper på sig.

ECBs stödköpsstrategi får stöd från flera håll, bland annat från IMF och OECD där man liknar den europeiska centralbanken vid en bazooka. ”Det är ECB som har musklerna och kapaciteten att verkligen imponera på marknaden”, sa en av OECDs ekonomer i dagarna.

Beslutet var dock inte enhälligt, en ledamot röstade emot. Vem det var ville inte Draghi avslöja men Tyskland är inte någon särskild vild gissning. Den tyske ECB-ledamoten och chefen för tyska Bundesbank, Jens Weidmann, har tidigare öppet kritiserat nya stödköp. Weidmann tror det kan bli en beroendeframkallande drog för de krisande länderna som då bara vill ha mer och mer stöd vilket kan hota nödvändiga reformer i de länderna resonerar han.

Samtidigt innebär det att ECB köper på sig mer risk, särskilt som banken i det nya programmet inte kommer vara en prioriterad fordringsägare. Om länderna, vilkas statspapper man kommer köpa, inte kommer kunna betala tillbaka och man tvingas skriva av skulder, som i fallet med Grekland, så riskerar ECB en stor ekonomisk smäll.

Inom ECBs mandat

ECBs främsta uppgift är att hålla priserna stabila. Man har inte till uppgift att ge enskilda länder stöd genom att sätta på sedelpressen. Att ECB börjar röra sig i utkanterna av sitt mandat, vilket kritiker menat, tillbakavisar Draghi.

– Vi är strikt inom vårt mandat och vi agerar oberoende, försäkrade han på presskonferensen och sa också att villkor kommer att ställas på krisländer man ger stöd till. Det är något som Spanien tidigare ställt sig avvaktande till. Premiärminister Rajoy är orolig över att det ska ses som ett fullskaligt EU-stöd vilket kan sänka landets finansiella förtroende ytterligare. Men bollen ligger nu på den spanska planhalvan.

– Vi tar nu fram en väg. Nu ligger frågan i händerna på (den spanska) regeringen, sa Draghi.