Merkel mot Hollande i en första rond i Bryssel

Publicerat den 23 maj 2012 kl. 21:19

Kvällens toppmöte i Bryssel kommer att handla om tillväxt. Alla är överens om målet men det råder stor oenighet kring vilka metoder man ska använda för att nå dit, den största stötestenen är euroobligationer. Det kommer därför bli svårt att få fram konkreta åtgärder under nattens drabbning och brist på sådana kan ge negativa marknadsreaktioner.

Allt fler har de senaste veckorna efterfrågat mer av åtgärder för tillväxt och mindre av åtstramningspolitik för att komma tillrätta med eurokrisen. Den nye franske presidenten, François Hollande, är en av de störste tillväxtförespråkarna. Han har också fått oväntat stöd de senaste dagarna av mäktiga IMF och OECD liksom av Obama på det senaste G8-mötet. Frågan är dock vilka verktyg man ska använda för att bygga upp tillväxtekonomier i Europa igen och där är man oense. Hollande förespråkar euroobligationer, ett system där euroländerna gemensamt garanterar varandras skulder. Tysklands förbundskansler är en tung motståndare till den idén.

– Alla förslag för tillväxt måste upp på bordet, ett sådant förslag är euroobligationer, sa Hollande på väg in till kvällens toppmöte i Bryssel.

– Euroobligationer är inget bidrag för tillväxt, kontrade Merkel när hon anlände.

Euroobligationer är den stora stötestenen. För Angela Merkel skulle det kunna bli en dyr historia som kostar mer än det smakar. Merkel är också rädd att det skulle minska trycket på slarviga ekonomier som Grekland att komma tillrätta med sina enorma obalanser.

En rad andra verktyg kommer också tas upp för diskussion så som kapitaltillskott till Europeiska Investeringsbanken, EIB, finansiell transaktionsskatt, projektobligationer för investeringar i transport, energi, IT och infrastruktur, m.m. Kring de flesta förslagen råder oenighet och Sverige är ett av länderna som ställer sig negativ till såväl mer medel till EIB som transaktionsskatt. Finansminister Anders Borg, som också är på plats i Bryssel, tycker dock inte Sverige agerar bromskloss i EUs ambitioner att nå tillväxt. Tvärtom.

– Det är de länder som haft ordning på sina ekonomier som bidrar med tillväxt, länder som Sverige, Tyskland, och de nordiska länderna. Sverige är ett av de ledande tillväxtländerna i Europa och det är snarast de skuldsatta länderna som bromsar, menar Borg.

Kvällens möte kommer främst bli en förberedande diskussion, inga officiella beslut kommer fattas. Det handlar snarare om att se om man kan hitta vägar för att enas vid nästa toppmöte i slutet på juni och för Hollande och Merkel att känna på varandra innan det är dags att fatta konkreta beslut. Marknaden lär dock inte hålla sig till tåls i en månad utan aktörerna där kommer lyssna efter gemensamma tillväxtåtgärder. Risken är stor att konkreta budskap uteblir och marknaden blir besviken. Det vet vi dock först sent i natt. Som sista punkt på mötesagendan står Grekland. Det lär bli en sen kväll för EUs ledare.