Sänkning av kreditbetyg hotar EUs stödfond

Publicerat den 16 januari 2012 kl. 11:52

Spanien och Italien hade just krängt oväntat mycket statspapper till en oväntat låg (eller kanske mindre hög) ränta. Den positiva stämningen skulle dock bli kortvarig. Det var fredagen den 13e och en amerikansk kreditgivare skulle ge EU en käftsmäll.

Standard and Poor’s (S&P) sänkte kreditbetyget för nio euroländer på ett bräde. Frankrike och Österrike förlorade sina AAA-betyg och Italien, Spanien, Cypern, Slovakien, Slovenien, Portugal och Malta fick också se sina betyg sänkas om än från lägre nivåer. S&P tror inte att de åtgärder som EU har presenterat hittills är tillräckliga för att komma tillrätta med krisen.

Sänkningen en masse kan tolkas som att S&P vill sätta press på EU som just nu sitter och förhandlar om den finanspakt man beslutade om på toppmötet innan jul. Pakten är tänkt att mynna ut i nya tuffare regler vad gäller ordning i offentliga finanser men diskussionerna har dragit ut på tiden. Sänkningen av kreditbetygen pressar EUs ledare att komma överens då den hotar att sätta unionens tillfälliga stödfond, EFSF, ur spel. Fonden lånar upp pengar med garantier från euroländerna i ryggen. Får dessa euroländer sänkta betyg blir garantierna mindre värda och lånen kan bli för dyra.

Finns tillräckligt med medel

Eurogruppens ledare, Jean-Claude Juncker, menar dock att EFSF har tillräckligt med medel för att fortsätta stödja Irland och Portugal, de två länder som hittills har fått hjälp ur fonden. Landet med den allra djupaste krisen, Grekland, har fått lån från annat håll. Men EFSF är ändå tänkt att spela en roll i ett andra stödpaket till Grekland vilket nu blir osäkert. En annan beståndsdel i paket nummer två är att Grekland lyckas förmå privata långivare att gå med på nedskrivningar av skulderna. Det krävs nedskrivningar på 50% för att landet ska nå statsskuldsmålet 120% av BNP till 2020. Förhandlingarna går dåligt och de avbröts i fredags utan framgång.

Men den grekiska premiärministern Lucas Papademos säger idag till amerikanska CNBC att han är säker på att han kommer att komma överens med bankerna.

– Det är en liten paus i diskussionerna. Men jag är sker på att de kommer att fortsätta och att vi kommer att nå en överenskommelse i tid, sa Papademos till CNBC.

Ju längre tiden går desto närmare kommer Grekland en betalningsinställelse. Det skulle vara väldigt allvarligt. Enligt SEBs statistik skulle det vara första gången på 60 år som en utvecklad ekonomi ställer in sina betalningar.

/ Andreas Liljeheden