Orkanen Isaac´s skadekostnad: 1,2 miljarder dollar

Publicerat den 4 september 2012 kl. 21:41

Enligt en artikel ur Insurance Journal uppskattas de totala skadekostnaderna till följd av den senaste orkanen i USA uppgå till hela 1,2 miljarder dollar. Det bygger på preliminära uppskattningar från AIR Wordwide, ett institut som analyserar de tänkbara skadekostnaderna för försäkringsbolagen.

Med ökade klimatförändringar, där översvämningar och andra katastrofer genererar sådana stora skadekostnader, kanske det är dags för försäkringsbranschen att engagera sig ytterligare i kampen för en hållbar miljö?

Det marknadsledande brittiska försäkringsbolaget RSA lyfter de här frågorna i rapporten: ”The future of flood insurance” där man tar upp vilket ansvar försäkringsbranschen har vid översvämningar. Vidare ger man även rekommendationer till hur staten kan bidra till att minska skaderiskerna.

Det är många företag i Sverige som sätter CSR högt upp på agendan idag. Vi har kommit långt i arbetet mot ett hållbart samhälle. Konsumenterna och andra intressenter kräver det här engagemanget. Jag tror att försäkringsbranschen har en stor roll att spela i hur vi möter de här globala utmaningarna.

Ökade skadekostnader borde vara ytterligare ett incitament för att göra skillnad.

 

Hur kan vi bli ännu bättre?

/Anton

 

 • Magnus

  Anton,
  Du drar en lite väl endimensionell (och vanlig) slutsats av försäkringskostnaderna vid naturkatastrofer.
  Låt oss börja med att konstatera att människans kamp mot naturen inte är något nytt. Civilisationen uppkom med att vi började bygga hus, broar, murar, vallar, med mera. Det är dessutom en ”kamp” som människan vinner då antal döda pga extremväder minskat med drygt 95% senaste 100 åren.
  För det andra behöver inte en ökad kostnad mena fler eller värre stormar (det kan betyda det men det är inte den enda slutsatsen man kan dra). Den ökade kostnaden kan likväl motsvara ett ökat antal värdefulla byggnader. Med tanke på att Florida under 90- och 00-talet var fastighetsbranschens Klondyke är det ett sannolikt skäl för den höga kostnaden.
  En tredje utmaning vi har kan kallas ”globaliseringssjukan” där varenda stad ska ha t.ex. glasfasader på hotell och kontor. Skitsnyggt i New York. Sjukt opraktiskt i orkankorridoren i Florida, Louisiana, Mexico med mera där hela fönster panelen trycks in av vinden och därmed gör större (läs dyrare) skada.

 • Anton

  Tack för din kommentar Magnus. Jag delar din åsikt om att naturkatastrofer ofta driver utvecklingen framåt. Vi kan hela tiden lära oss av erfarenheter och förbättra processer för att på så vis möta framtidens utmaningar på effektivare sätt.