Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

18 finansanställda varnade av Swedsec i år

Under första halvåret 2022 har 18 anställda i finansbranschen varnats av Swedsecs disciplinnämnd. Tre har fått sina licenser återkallade.

Totalt har Swedsecs disciplinnämnd meddelat 29 beslut under årets första två kvartal. 18 anställda har fått en varning, sju har fått en erinran, tre har fått sina licenser återkallade och ett ärende har lagts ned utan påföljd.

Beslut 2022

Återkallelse: 3
Varning: 18
Erinran: 7
Ingen påföljd: 1

Källa: Swedsec

Kategorier av regelöverträdelser 2022

Olovliga slagningar: 11
Brister i kreditgivning/kreditprövning: 5
Bristande dokumentation: 5
Brister i kundkännedom/Id-kontroll: 3
Intressekonflikter: 7
Bisyssla: 3
Bristande information: 2
Sekretess: 2
Inte kontrollerat behörighet: 2
Inte utfört uppdrag: 1
Brott utanför tjänsten: 1
Anställdas egna affärer: 1

Källa: Swedsec

Flera av ärendena handlar om brister i dokumentation, kundkännedom eller kreditprövningar. Anställda som gjort otillåtna slagningar i företagens interna system är också vanligt bland besluten.

Finansliv har tidigare skrivit om att antalet ärenden och beslut i Swedsecs disciplinnämnd har ökat kraftigt de senaste åren. För tio år sedan, 2012, meddelade nämnden endast 9 beslut på hela året. Men de senaste fem åren har besluten legat på runt 50 per år, med undantag för en topp på 71 år 2020.

Den vanligaste påföljden är varningar (246 totalt), följt av återkallade licenser (123 totalt). Endast 10 ärenden har lämnats utan påföljd sedan starten 2001.