Aktiva ägare skapar fler jobb

Aktiva ägare skapar fler jobb

Bolag som har aktiva ägare skapar fler arbetstillfällen. Det visar en rapport från SVCA, Svenska  Riskkapitalföreningen. 

55 procent av allt riskkapital i Sverige 2014 gick till hi-tech och 29 procent till life science. Sju år tidigare var relationen den omvända med 41 procent till life science och 31 procent till high-tech. Ingen annan bransch kommer över 3 procent 2014. Det visar rapporten som SCB och McKinsey gjort på uppdrag av SVCA.

Av kapitalet i svenska bolag står privatpersoner för 16 procent, utländska ägare 50 procent, svenska institutioner för 22 procent och svensk offentlig förvaltning för 12 procent. Privatpersoner kan vara affärsänglar, entreprenörer och privatpersoners ägande via börsen. De allra minsta bolagen har av naturliga skäl oftare enskilda som ägare men redan vid tio anställda så står entreprenörer för hälften av ägarna medan affärsänglar, investmentbolag, utländska bolag och privat utvecklingskapital står för hälften. I takt med att bolagen blir större så minskar enskilda personers ägande och övriga kategorier blir större.

– Det är självklart så att små företag har stor del aktivt kapital och att små bolag växer snabbare. Men det som förvånade mig mycket var att bolag redan i storleks kategorin 50-250 anställda tappade i tillväxt och så stor del fick passivt ägande, säger Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen.

Hälften av allt kapital har vad Svenska Riskkapitalföreningen räknar som aktivt ägande. I det aktiva ägandet är en knapp fjärdedel investerat via utländska bolag och en dryg fjärdedel är aktiva svenska ägare. Det inkluderar entreprenörerna själva som utgör 12 procent, investmentbolag (exempelvis Industrivärden och Investor) utgör 6 procent, ägarfamiljer (exempelvis Bonnier och Rune Andersson) 4 procent. Privat utvecklingskapital utgör 2,5 procent.

Rapporten visar att företag med stor andel aktivt ägande skapar fler jobb än andra företag i samma storleksklass.

– Studien visar styrkan och potentialen i det aktiva ägandet både i form av högre tillväxt och fler nya jobb. Viktigast nu är att skapa en tydlig agenda för mer aktivt ägande i Sverige så att fler företag ska kunna växa och utvecklas i Sverige, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Hur skulle andelen aktiva ägare kunna öka?

– Genom att fler institutionella placerar väljer olika former av aktiva ägare som investerare. Fortfarande så kategoriseras placeringar ganska grovt i termer av noterade bolag, räntepapper och alternativa investeringar. Alternativa investeringar är både infrastruktur och investeringar i tillväxtbolag med aktiv ägarstyrning. Jag upplever att många, framförallt företagare, är mycket intresserade av att deras institutionella kapital ska investeras i det senare.

Elisabeth Thand Ringqvist betonar vikten av ett aktivt styrelsearbete.

– Efter att ha jobba i både privat näringsliv och den statliga bolagsportföljen så ser jag en mycket stor skillnad mellan aktiv förvaltning och aktiv styrning. Det är viktigt att alla som sitter i styrelse med aktiva ägare har mandat att jobba för företagets värdeskapande.

Hur ser du att banker i sin utlåning kan bli mer stöttande och aktiva gentemot bolagen? 

– Företagsrådgivare i hela landet vet att det har blivit svårare att bedöma företags tillväxt och potential. Företag som blir globala från dag ett passar kanske inte helt in i mallarna. Jag vet också att den personliga relationen med banken är otroligt viktig samtidigt som företagare vill vara helt digital i hantering av allt praktiskt. Den bank som klarar av den mixen kommer att blir de framtida företagens bästa vän!

 Unn Edberg

publicerad
21 december 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram