Gå direkt till textinnehållet
Anders Johansson gillar inte ordet karriär. Foto: Alexander Donka

»Jag är aldrig bättre än min senaste insats«

Det fackliga engagemanget ledde honom in i försäkringsbranschen. Nu har FTF:s ordförande Anders Johansson förenat de båda intressena.

Anders Johanssons karriär

1979– 1985: Sjukvårdsbiträde inom äldrevården samt förtroendevald i fackförbundet Kommunal

1986–1989: Kommunal i Stockholm

1989- Folksam

2007: Ordförande för FTF på Folksam Stockholm, ledamot i FTF:s förbundsstyrelse

2012: Vice ordförande FTF

2013- Ordförande FTF

Anders Johansson gillar inte ordet »karriär«. Han tror inte på att söka jobb som kan leda uppåt i hierarkin, utan tycker att det är viktigare att leta efter roliga arbetsuppgifter.

– Då får man olika erfarenheter, och är man öppen för vart de kan ta en blir det sammantaget en »karriär«.

Själv har han en krokig yrkes­bana bakom sig. Han läste elteknik i gymnasiet, men kom under studietiden på att elektriker nog inte var ett jobb för honom. Han ville jobba med människor. Efter studenten tog han vad som var tänkt som ett tillfälligt jobb inom äldrevården. Kort därefter fick han sin första fackliga roll som kontaktombud för fackförbundet Kommunal. Han var 19 år, och visste inte var ett kontaktombud var för något.

– Det fanns en undersköterska på sjukhuset där jag jobbade som jag hade stor respekt för, eller var rädd för snarare. När hon föreslog att jag skulle bli kontaktombud svarade jag ja.

Anders Johansson skickades på facklig ungdomskurs och fick lära sig om las (lagen om anställningsskydd), mbl (medbestämmandelagen) och semesterlagen, som då var relativt nya. Han märkte snabbt att han hade fallenhet för det fackliga arbetet, och blev efter ett tag klubbordförande för Kommunal på sjukhuset.

Därifrån gick han vidare till att arbeta på Kommunal centralt. Ett av Anders Johanssons arbetsområden var förbundets medlemsförsäkringar. Ju djupare han satte sig in i försäkringsfrågorna desto mer intressanta tyckte han att de var. Han bestämde sig för att lämna Kommunal och prova på försäkringsbranschen.

– Jag fick kontakt med Folksam och sökte mig dit, säger Anders Johansson.

Han började som produkt­utvecklare, men det fackliga intresset fanns kvar. Anders Johansson blev snabbt engagerad i FTF i början av 1990-talet.

Sedan fick han barn och kände att han inte hade tillräckligt med tid för både familj, jobb och FTF. Han lade det fackliga arbetet åt sidan tillsvidare men jobbade kvar på Folksam.

På mitten av 2000-talet började Anders Johansson tänka över sin framtid, och vad han ville göra under resten av sitt yrkesliv.

– Det var ett nytt läge i livet. Barnen var större och jag hade åtminstone 20 år kvar att jobba. Jag funderade på att börja läsa matematik, det tycker jag är spännande.

Men kollegerna på Folksam ville att han skulle engagera sig fackligt igen. Han bestämde sig för att ge det ett år och se om han fortfarande tyckte det var kul.

Det har gått elva år sedan dess.

– Jag har varje år gjort en egen avstämning och kollat om jag fortfarande tycker att det är roligt, om jag är hungrig, om jag känner glädje. Och det gör jag.

Sedan 2013 är Anders Johansson ordförande i FTF. Det roligaste med jobbet tycker han är samspelet mellan människor. Den svenska partsmodellen är fantastisk på det sättet, anser han.

– En förhandling är bara lyckad om båda parter är nöjda. Det svåra är att komma till det läget.

Ibland kan det vara svårt att leva upp till alla förväntningar. Medlemmarna väntar sig en hög kompetens.

– Det är svåra frågor och kan vara tungt, men med tid och erfarenhet har man också lärt sig hantera de situationerna.

Han upplever att medlemmarna generellt sett är nöjda med FTF. Det är ett av få fackförbund som har växt de senaste åren och har nu drygt 13 000 medlemmar. FTF har som mål att nå 16 000 medlemmar år 2020.

Anders Johansson sitter som ordförande i FTF tills dess. Han hoppas jobba kvar i förbundet även efter 2020. Men man får inte glömma att det är ett förtroendeuppdrag, påpekar han.

– Man är aldrig bättre än sin senaste insats.

Han råder alla som är nyfikna på att jobba fackligt att testa. Det behöver inte bli lika långvarigt som hans eget engagemang. Och trots att han ogillar ordet är han är övertygad om att det är till nytta även för karriären.

– Man lär sig mycket, och man visar att man är intresserad.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord