Anna Felländer, vad vill du åstadkomma i kommissionen?

Anna Felländer, vad vill du åstadkomma i kommissionen?

Hallå där!Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank som utsetts till expert till Digitaliseringskommissionen.


Vad innebär uppdraget och hur känner du inför starten?

     – Uppdraget handlar om att ge råd till Digitaliseringskommissionen, som verkar för att det nationella IT-politiska målet uppnås – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
     – Jag känner mig hedrad inför utnämningen, detta är ett både viktigt och spännande uppdrag. Digitaliseringen skapar enorm potential för nya jobb, produktivitet och tillväxt, men utmanar samtidigt befintliga samhällsstrukturer. Svensk ekonomi ligger i framkant och har därför enorma möjligheter att gynnas av utvecklingen. Politikens utformning i detta teknologiska paradigmskifte är av central betydelse för svensk konkurrenskraft.

Hur ofta kommer ni att träffas?

     – Vi kommer att ha fyra till fem halvdagsmöten under året.

Under hur lång tid sträcker sig uppdraget?

     – Till och med december 2015.

Vilka områden kan du redan nu se som viktiga för digitaliseringspolitiken?

     – Centrala områden som arbetsmarknad, utbildning och innovation. Digitaliseringen påverkar ekonomin i grunden. Den möjliggör individualisering, accelererar globalisering, driver på urbanisering och ökar inkomstklyftor. Den pressar ned inflationen genom nya prismekanismer och skapar enorma produktivitetsvinster som inte dyker upp i den offentliga statistiken.
     – Samtidigt som till exempel delningsekonomin skapar nya arbetstillfällen behöver regelverket anpassas vad gäller bland annat konsumentskydd och anställningstrygghet. När de traditionella jobben försvinner behöver de – liksom i varje teknologiskt paradigmskifte – ersättas med innovation. Här spelar den förda politiken en viktig roll.

Text: Åsa Berner

publicerad
17 april 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram