Gå direkt till textinnehållet

Är lunchen med en kund jobb eller lunch?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Om man har haft en kundlunch, har man då rätt att kräva att man ska få gå hem cirka en timme tidigare den dagen som kompensation för att man inte fick sin lunchrast? Eller kan man säga att man får ta 30 min lunchrast direkt efter kundlunchen? Man har fått sin lunch betald av arbetsgivaren.

Henrik Cronier svarar:

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

Lunchrast är ett längre uppehåll i arbetet normalt sett är den 30–60 minuter. Under lunchrasten finns det inte några krav på att vara på arbetsplatsen eller stå till arbetsgivarens förfogande. Lunchrasten räknas inte in i arbetstiden och du får inte någon lön.

En arbetslunch är att betrakta som betald arbetstid och inte rast. Kompensation kan ske genom att arbeta motsvarande tid kortare, samma eller någon annan dag. Det spelar ingen roll att arbetsgivaren betalar för lunchen.

På vissa arbetsplatser förkommer att man har måltidsuppehåll på cirka 30 minuter istället för måltidsrast. Då har man till skillnad från måltidsrast inte rätt att lämna arbetsplatsen, man står till arbetsgivarens förfogande och måltidsuppehållet är att betrakta som betald arbetstid.

Läs mer om raster, pauser med mera på Finansförbundets webbplats.

Svaret gavs i januari 2023.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord