Gå direkt till textinnehållet
Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Foto: Tor Johnsson

Arbetsmiljöverket granskar arbetsmiljön på Klarna

Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion av arbetsmiljön på Klarna, visar handlingar från myndigheten. Orsaken är de stora arbetsmiljöproblem på banken som ett skyddsombud larmat om under våren.

Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion på Klarna. Det framgår av handlingar från Arbetsmiljöverket som Finansliv tagit del av. Bakgrunden till det handlar om de stora arbetsmiljöproblem som ett skyddsombud på Klarna slagit larm om tidigare i år.

»Syftet med inspektionen är att skapa ett underlag för beslut i ärendet. Beslut fattas först efter den genomförda inspektionen«, skriver Arbetsmiljöverket i föranmälan.

Skyddsombudet har gjort två så kallade 6:6a anmälningar till Arbetsmiljöverket, där man begär ingripande av myndigheten. Den första anmälan gjordes den 22 mars. Där skriver skyddsombudet att anställda på Klarna känner sig överarbetade, stressade, utmattade och i vissa fall även särbehandlade jämfört med andra arbetstagare i sina respektive team.

»Detta är stora problem som är utspridda över hela Klarna och systematiska inom företaget« skriver skyddsombudet i anmälan.

Skyddsombudet pekar bland annat på att det kommit in och fortsätter komma många meddelanden från anställda gällande hög arbetsbelastning, stress, och oförstående ledare som inte verkar ha kunskap att kunna reglera arbetsmiljön och arbetsbelastningen.

Klarna har svarat på den första anmälan med flera förslag på åtgärder, bland annat att analysera statistiken för sjukskrivningar, se över teamens målsättningar och prioriteringar, effektivisera och förenkla arbetet med hjälp av AI, erbjuda chefer ett frågeformulär om mental hälsa och stress som de kan ställa till sina anställda, samt införa riktlinjer för hur chefer ska stötta anställda som är stressade.

Men bankens svar är inte tillräckliga, enligt skyddsombudet, som därför gjort en till 6:6a anmälan. Arbetsmiljöverkets inspektion på Klarna görs den 10:e maj.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord