Gå direkt till textinnehållet
FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet. Foto: Alexander Donka

»Att avvara något kan vara mycket värdefullt«

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Finansförbundet och de flesta andra parter på arbetsmarknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion, skriver Finansförbundets presidium.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Vad ska jag tänka på inför mitt lönesamtal?« Många medlemmar ställer denna fråga nu när det råder tuffa ekonomiska tider i Sverige. En klok och rimlig fråga att ställa när inflationen och priserna är fortsatt höga. En annan rimlig fråga är varför en ska vara med i facket om facket inte kräver och får lönehöjningar i paritet med inflationen.

Vi har inte sett en så ostadig ekonomi på många år i Sverige.

En del av oss minns förvisso 90-talets åtstramningar och uppsägningar på grund av arbetsbrist i finanssektorn. Men i 30 år har hushållen hunnit vänja sig vid låga räntor och relativt stabila priser, med några hack för it- och finanskris. Hur de ekonomiska mönstren hänger ihop och vad det egentligen är som påverkar styrränta, kronkurs och löneutveckling är komplicerat och ekonomi är inte en exakt vetenskap.

Finansförbundet och de flesta andra parter på arbetsmarknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion. Därför har det tagits beslut om att inte begära eller betala full kompensation för inflationen. Anledningen till detta, minst sagt ovanliga, ställningstagande från fackförbunden handlar om att snabbt komma tillrätta med ränteläget och snabbt komma tillbaka till reallöneökningar.

Så, svaret på frågan om lönesamtalet blir att tänka precis som vanligt kring uppnådda mål och prestation. I goda tider liksom i dåliga ska kollektivavtalet och den svenska modellen leverera en stabil och ansvarsfull löneutveckling. Även om många får se sin köpkraft minska i år så sker det i en gemensam tro på att vi snart ska vara på banan igen.

Och frågan om medlemskapet då? Att gå samman i en förening innebär alltid att vi kan sätta kraft bakom våra krav. Till exempel ska inga arbetsgivare tillåtas hålla igen extra mycket och hänvisa till »dåliga tider«. När ekonomin vänder ska de känna de starka kraven på att snabbt ge rimlig kompensation igen. Dessutom innehåller ju medlemskapet så mycket mer än »bara« lön.

Slutligen några tankar inför stundande juletider. Då det kan bli svårare än vanligt i år, för många hushåll att få ihop det, vill vi gärna uppmuntra till att tänka som Karl-Bertil Jonsson: att avvara något som en inte själv behöver kan betyda så väldigt mycket för någon annan.

Nu, när vi också har kunnat läsa försiktigt ljusare prognoser på den ekonomiska horisonten, tar vi sikte på ett förhoppningsvis bättre 2024.

Ulrika Boëthius, Ordförande i Finansförbundet
Rikard Nyström, 1:e vice ordförande i Finansförbundet
Camilla Linder, 2:e vice ordförande i Finansförbundet

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord