Gå direkt till textinnehållet
På jobbet

Bolånelicensieringen halvvägs i branschen

Just nu pluggar många i branschen på inför sitt bolånetest. Även många medarbetare som inte jobbar direkt med kundkontakt har utbildat sig.

Finansbranschen är tillbaka i skolbänken. Senast 1 januari 2020 behöver alla som jobbar med bolån ha licens för att sälja, hantera och ge råd. Anledningen är hårdare regelkrav från EU och sammanlagt berörs 15 000 anställda. Nu har branschen kommit halvvägs. Hittills har över 10 000 tester genomförts och runt 8 100 anställda har tagit licens.

Aktörerna har varit duktiga på att sluta upp bakom den gemensamma licensieringen.

Katarina Lidén är vd i Swedsec som ligger bakom den nya bolånelicensen och tror att testet kommer leda till ett stort kunskapslyft i branschen. Hon tycker att samarbetet med bolagen har fungerat jättebra, alla har varit med och bidragit på ett positivt sätt.

– Aktörerna har varit duktiga på att sluta upp bakom den gemensamma licensieringen. De har ställt upp med expertkunskap när vi tog fram kunskapskraven till testerna, de satsar också på att utbilda sin personal vilket återspeglas i goda resultat på testerna, säger hon.

Det går att skriva bolånetestet på 13 olika orter. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö anordnas tester varje eller varannan vecka medan det i mellanstora städer som Jönköping, Karlstad och Luleå anordnas testtillfällen en gång i månaden.

På SBAB i Karlstad ska sammanlagt 476 anställda ta bolånelicensen och Pia Karlsson är ansvarig för att samordna utbildningarna. Arbetet innebär en del administrativt jobb med att boka in medarbetare på test, hålla koll på statistik och säkerställa att utbildningsrutinen fungerar, men även att stötta och peppa personalen. För att förbereda de anställda inför det riktiga Swedsectestet har SBAB köpt in e-utbildningar och studielitteratur. Bolaget anordnar också informationsmöten och går igenom alla praktiska detaljer med möjlighet att ställa frågor.

– Jag tycker e-utbildningen har fungerat bra och är väl anpassad både för de med ingående kunskaper och de som behöver börja från grunden, säger Pia Karlsson.

Hittills har alla som arbetar med licenspliktiga arbetsuppgifter tagit bolånelicensen, men även många medarbetare som inte är licenspliktiga har gått utbildningen och klarat testet. Framåt är planen att fortsätta med alla nyanställda som ännu inte har en licens.

Över 80 procent av alla som skrivit testet klarade det på första försöket

– Över 80 procent av alla som skrivit testet klarade det på första försöket och andelen som skrivit fler än tre gånger är så låg som 5 procent. Självklart får de anställda plugga på arbetstid, säger hon.

Daniel Corradino är ansvarig för SBAB:s digitala kanaler och i slutet av mars i år gjorde han bolåne­testet i Stockholm. Som relativt nyanställd kombinerat med att han inte jobbat i branschen tidigare var det mycket att sätta sig in i. Han tycker att utbildningen var bra och gillade blandningen mellan teori och diagnostiska tester.

– Även om inte jag har direkt kundkontakt har utbildningen gett mig en både bredare och djupare förståelse av vår dagliga verksamhet.

Det slutgiltiga testet var ganska svårt, säger Daniel Corradino, men det ska det också vara.

– Att köpa bostad och fatta beslut om bolån är bland de största besluten vi tar i livet, då gäller det att vi som hanterar detta är kunniga och förstår helheten.

Även på Swedbank pågår arbetet att utbilda personalen och sammanlagt ska runt 3 400 medarbetare göra bolånetestet. Medarbetarna får studera på arbetstid och ungefär en tredjedel har gjort Swedsectestet, varav runt 80 procent klarade det på första försöket.

Daniel Järnbrink är kompetensutvecklare på Swedbank och har tillsammans med leverantören och representanter från de andra bankerna tagit fram den förberedande e-utbildningen. Enligt honom har responsen från utbildningen varit positiv.

– Utbildningen består av olika diagnostester som visar vad medarbetaren behöver träna mer på för att klara utbildningen och därefter ha en bra chans att klara Swedsectestet. Efter de olika diagnos­testerna gör man ett avslutande kunskapsprov som indikerar om man är redo att skriva det riktiga Swedsectestet, säger han.

Det finns ingen gräns för hur många gånger det går att göra det slutgiltiga testet. Vilket stöd anställda som inte klarat testet behöver varierar från fall till fall, säger Pia Karlsson.

– I vissa fall räcker det att peppa och ge mer studietid, medan andra tycker att det är tuffare och behöver mer stöd. Hur upplägget ser ut utgår från individens behov och är en överenskommelse mellan den anställde och den närmaste chefen, säger hon.

Daniel Järbrink är inne på samma linje.

– Det kan handla om utökade möjligheter till studier och hitta studiealternativ som passar medarbetarens individuella förutsättningar, till exempel att plugga med andra inför testet, säger han.

Ifjol slogs rekord i antal ärenden som kom till disciplinnämnden. Sammanlagt fattade disciplinnämnden 41 beslut, varav 12 licenser återkallades. Att det kommer in ärenden tycker Katarina Lindén i grunden är bra och visar att systemet fungerar.

– Det är ett tecken på att licensen innehåller ett gott konsumentskydd och det är viktigt att det får konsekvenser att bryta mot regler. Disciplinnämndens beslut verkar också förebyggande genom att hjälpa andra att inte trampa snett. aron sigblad

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord