Gå direkt till textinnehållet
Per Bolund
Per Bolund, finansmarknadsminister. Foto: Oskar Omne

Bolund hoppfull efter #metoo-möte

#METOO Finansmarknadsminister Per Bolund är hoppfull efter #metoo-mötet med företrädare för finansbranschen, och tror att tystnadskulturen kring sexuella trakasserier nu kan brytas.

I onsdags höll Per Bolund (MP) möte om #metoo och sexuella trakasserier i finansbranschen. Med på mötet var en mängd olika företrädare för branschen, bland annat storbankernas vd:ar och representanter från arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Mötet inleddes med att initiativtagarna bakom uppropet #inteminskuld och #påvåravillkor, Louise Thilander och Hilma Björk, läste upp berättelser från uppropet.

– Det tror jag var värdefullt för att vi alla skulle få samma bild av problemen, säger Per Bolund.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Han tycker att mötet gick bra, och att det finns en stark motivation i branschen att arbeta med problemen.

– Organisationer och företag kommer att ta den här frågan vidare. Alla var överens om att #metoo är en startpunkt, inte ett slut. Nu börjar samtalen. Man var också överens om att se till att det här arbetet inte stannar på ledningsnivå, utan genomsyrar hela verksamheten, säger Per Bolund.

Även Hilma Björk tyckte att stämningen var god och är försiktigt optimistisk efter mötet, även om hon märkte vissa tendenser att vilja baka ihop sexuella trakasserier med andra problem på arbetsplatserna.

– Stundtals under mötet tappades fokus då det började pratas om andra diskrimineringsgrunder, härskartekniker och maktproblematik. Jag upplevde också en viss frustration över att man redan i dag gör en hel del för att förebygga trakasserier. Men jag tror det blev tydligt för många att det inte  räcker med policyer och visselblåsarssystem, man måste gå till handling för att förändra kulturen och de bakomliggande strukturerna.

»Det råder ingen tvekan om att problem finns.« Per Bolund, finansmarknadsminister

 

När Per Bolund kallade till mötet hade det ännu inte kommit något upprop mot sexuella trakasserier från finans- och försäkringsbranschen. Men i söndags släpptes ett gemensamt upprop med krav på bland annat nolltolerans, tydligare rutiner och jämställdhetsutbildningar för chefer.

Som Finansliv tidigare har skrivit startades försäkringsuppropet #påvåravillkor i höstas som en sluten Facebookgrupp där berättelser samlades in från kvinnor i branschen. Sedan anslöt bank- och finansbranschens upprop #inteminskuld till gruppen i december. Tillsammans har de nu drygt 2 000 medlemmar. Men bara 300 kvinnor har skrivit under det officiella uppropet, och det tog tid innan det släpptes. Varför det har dröjt är svårt att svara på, tycker Per Bolund.

– Det jag tycker att man ska fokusera på nu är att det råder ingen tvekan om att problem finns, och vi alla har ett ansvar för att agera för att få bort de här problemen.

Råder det en tystnadskultur i finansbranschen?

– #metoo har visat att det har funnits en tystnadskultur i hela samhället som vi behöver bryta, därför är det bra att vi för samtal. Där är nog finansbranschen ungefär likadan som resten av samhället, varken bättre eller sämre. Men det samtal vi hade igår gav mig stort hopp om att vi nu kan bryta den tystnadskulturen.

Vad kan du som finansmarknadsminister göra?

– Jag tog första steget och kallade till det här mötet, nu ser jag det som att stafettpinnen går över till branschen. Jag litar på att man kommer att föra de här samtalet inom företagen. Om det finns något som vi kan bidra med inom politiken så är jag mån om att få de signalerna, men några sådana signaler kom inte fram under mötet.

Däremot uppstod en diskussion om att politikerna har ett ansvar för att föra samhället i rätt riktning och på så sätt komma åt problemen från grunden, bland annat genom att se till att pojkar och flickor behandlas lika i skolan, vilket Per Bolund håller med om.

Läs också

Finansbranschen startar upprop mot sexuella trakasserier

Den debatt som fördes i medier innan mötet – ledd av Nordeas chefsekonom Annika Winsth – om hur stora problemen med sexuella trakasserier i finansbranschen egentligen är, togs däremot inte upp under mötet.

– Nej, tvärtom var det tydligt att alla såg det här som ett problem som måste tas på största allvar, säger Per Bolund.

Hilma Björk och Louise Thilander hoppas att man nu ska kunna lämna den debatten bakom sig och blicka framåt.

– Vi från uppropets sida funderar nu på vad nästa steg ska bli. Ett förslag är att skicka ut kraven till våra arbetsgivare, branschorganisationer och fackförbund, kanske tillsammans med våra reflektioner från mötet, säger Hilma Björk.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord