Ledarskap
»Branschen är långt ifrån  jämställd«
Foto: Alexander Donka

»Branschen är långt ifrån jämställd«

Finansbranschen har mycket jämställdhetsarbete kvar, säger Elena Herrero på aktiefonden Indecap Q30 som endast fokuserar på bolag som satsar på kvinnor i toppen.

Indecap Q30 är en udda fågel på fondmarknaden. I stället för att titta på parametrar som affärsmodell, lönsamhet och utdelning fokuserar fonden enbart på bolag som framhäver kvinnor och kvinnligt ledarskap.

– Vi startade fonden eftersom det inte fanns någon produkt med fokus på de här frågorna. Vi ville skapa ett verktyg för investerare att kunna ta ställning och som tror på det här i sin investeringsstrategi, säger Elena Herrero, förvaltare i Indecap Q30.

Finansbranschen är lite bättre än snittet men är långt ifrån jämställd.

Indecap Q30 är sektorneutral vilket enkelt uttryckt innebär att fonden investerar i de bästa bolagen – jämnt fördelat över alla sektorer på Stockholmsbörsen. Enligt Indecap Q30 innebär »de bästa bolagen« de som har flest kvinnor på beslutsfattande positioner som vd, ordförande och i ledningsgrupperna. Varje månad för fonden en utvärdering och går igenom hur bolagens fördelning på de höga posterna ser ut.

Enligt Elena Herrero visar forskning, bland annat från IMF (Internationella Valutafonden) som tittat närmare på ett större antal bolag runtom i Europa, att en högre andel kvinnor i beslutfattande positioner också genererar en högre avkastning. Men trots det är det ganska få företag som har en helt jämställd fördelning på beslutsfattande poster.

– Bland våra innehav är det knappt hälften som klarar att leva upp till en helt jämställd fördelning mellan kvinnor och män på de ledande posterna, säger hon.

Elena Herrero menar att Finansbranschen är bättre på kvinnligt ledarskap än många andra sektorer och i Indecap Q30:s portfölj finns bland annat bolag som Avanza, Collector Bank, Swedbank och Handelsbanken. Samtidigt har branschen mycket kvar att jobba på.

–  Finansbranschen är lite bättre än snittet men är långt ifrån jämställd. Det är fortfarande väldigt få vd:ar och ordförande som är kvinnor i finansbranschen.

Intresset för fonden har inledningsvis varit stort, framför allt bland privatkunder. Med tiden hoppas Elena Herrero också att fler professionella investerare ska få upp ögonen för kvinnligt ledarskap och sätta jämställdhet högre upp på dagordningen.

– Det skulle vara jätteintressant om kvinnor på ledande positioner integreras som en del av analysen i olika former av investeringar. Vi ser inte mycket tecken på det i dagsläget, men jag tror säkert att andra aktörer kommer följa efter och fokusera mer på jämställdhetsfrågan framöver.

Vad som ska göras för att öka jämställdheten i finansbranschen har Elena Herrero svårt att säga, men pekar på att det finns en stor obalans.

– Tittar man på samtliga börsbolag i Sverige är det runt 6 procent kvinnor som är vd eller ordförande, och även på andra höga beslutsfattande poster är det fortfarande för dåligt. Jämställt på riktigt är det först när det är 50/50 mellan kvinnor och män.

publicerad
26 mars 2018
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram