Gå direkt till textinnehållet
manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Då kan du tvingas avbryta semestern

manualen Snart är det dags för sommarledighet för de flesta. Men hur tillgänglig måste du vara under din semester? Och kan arbetsgivaren tvinga dig att avbryta semestern i förtid? Finansliv reder ut vad som gäller.

Så här lång semester har du rätt till

Som anställd har du rätt till minst 25 dagars semester per år. Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal mellan Finansförbundet och BAO har rätt till 27 dagars semester. Fyra veckor av dessa ska vara sammanhängande ledighet under juni–augusti om inga andra regler annat avtalats fram på din arbetsplats.

Om du är nyanställd eller jobbar deltid har du ändå rätt till 25 dagars semester och fyra veckor sammanhängande ledighet, däremot kan delar eller hela semestern vara obetald. För deltidsarbetande baseras den betalda semestern på hur mycket du jobbat under det senaste året. Som nyanställd beror det på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Om arbetsplatsen följer kollektivavtalet mellan Finansförbundet och BAO eller Svensk Handel har du rätt till betald förskottssemester redan första anställningsåret. Förskottssemestern skrivs sedan av när du jobbat på företaget minst fem år. Om du däremot slutar tidigare än så kan arbetsgivaren dra av förskottssemestern från din lön.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal har du inte rätt till betald förskottssemester, däremot 25 dagar obetald semester så länge du anställdes före den 1 september föregående år. Om du anställdes senare än så har du endast rätt till 5 dagar obetald semester i år.

Om du har ett sommarjobb som är kortare än tre månader kan du och din arbetsgivare komma överens om att du inte tar ut någon semester. Men arbetsgivaren kan inte kräva att du avsäger dig ledighet.

Om du varit sjukskriven eller ledig för studier i högst 180 dagar eller föräldraledig i högst 120 dagar det senaste året har du ändå rätt till full semester.

Så här står det i Semesterlagen

Enligt den svenska semesterlagen (1977:480) har alla anställda rätt till 25 semesterdagar per år. Av dessa har man rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti, om inte annat avtalats fram i kollektivavtal. Anställda har rätt att vara med och planera när under perioden semestern ska förläggas, men om det inte går att komma överens är det arbetsgivaren som bestämmer.

Som anställd har du rätt att få minst fyra veckor sammanhängande ledighet under sommaren, men vilka veckor är det arbetsgivaren som avgör.

Det är arbetsgivaren som bestämmer när du är ledig

Som anställd har du rätt att få minst fyra veckor sammanhängande ledighet under sommaren, men vilka veckor det blir bestämmer arbetsgivaren. Oftast får du lämna in en semesteransökan där du önskar vilken tid du vill vara ledig. I bästa fall kommer du och arbetsgivaren överens, men om inte så är det arbetsgivaren som har sista ordet. Arbetsgivaren kan dock inte begära att du ska vara ledig två veckor i början av sommaren och sen två veckor i slutet.

Om din arbetsplats följer BAO-­avtalet ska du ha fått besked om din semester senast den 15 april. Om du saknar kollektivavtal ska du få besked minst två månader innan semestern.

Vid semester övrig tid på året ska du lämna in en semesteransökan. Arbetsgivaren bestämmer om semestern beviljas eller ej.

Så tillgänglig ska du vara

Arbetsgivaren kan inte kräva att du ska vara tillgänglig under din semester, så länge du inte har beredskapstjänstgöring. Du har alltså ingen skyldighet att hålla koll på mejlen eller jobbtelefonen när du är ledig, oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte.

Då måste du avbryta din semester

I regel gäller att arbetsgivaren inte kan begära att du ska jobba under din semester. Men om det uppstår en nödsituation kan arbetsgivaren kalla in dig ändå. Hur du måste agera i så fall beror på vilket avtal som gäller.

Du som jobbar på en arbetsplats med BAO-avtal kan aldrig tvingas avbryta din semester. Om du får frågan kan du själv välja att göra det, men arbetsgivaren kan inte kräva det. I så fall ska du få ersättning eventuella resekostnader eller kostnader om du tvingats ställa in en semesterresa.

Om du jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal kan arbetsgivaren kräva att du avbryter din semester, men det måste råda särskilda omständigheter. Är du osäker på omständigheterna kan du ta kontakt med en förtroendevald. Men det är bättre att åka till jobbet om du blir inkallad och reda ut omständigheterna i efterhand. Om du inte dyker upp kan det i värsta fall betraktas som arbetsvägran, vilket är grund för uppsägning.

Då kan du själv avbryta din semester

Du har rätt att avbryta din semester själv, ifall du till exempel blir sjuk eller behöver vabba. I så fall ska du meddela detta direkt till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har rätt att kräva ett läkarintyg.

Den uppskjutna semestern får du ta ut i sammanhängande följd senare, om inte du och din arbetsgivare kommit överens om något annat. Du har dock inte rätt att »förlänga« din pågående semester.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord