Gå direkt till textinnehållet
Manualen

Det gäller om du blir sjukskriven

Manualen Hur påverkas lönen, vilka kostnader täcks av ­arbets­givaren och vad händer om jag blir sjuk en längre tid? Finansliv reder ut vad som händer vid sjukskrivning.

Vad som händer när du blir sjukskriven en kortare eller längre tid regleras av både lagar och av kollektivavtal. Men vad behöver du själv tänka på och vad sköts automatiskt? Vi ringde upp Finansförbundets ombudsman Therése Salterius för att reda ut vad som gäller när du blir sjuk.

Vilken ersättning har jag rätt till vid sjukdom?

– När du är sjuk har du rätt till ersättning från och med dag två. Den första dagen i sjukperioden är karensdag och då får du ingen sjuklön, i stället görs ett karensavdrag. Den anställde har rätt till en ersättning upp till 80 procent av sin månadslön vid sjukdom.

Vilket ansvar har min arbetsgivare om jag blir sjuk?

– Dag 2–14 får du sjuklön från arbetsgivaren. Från och med dag åtta måste dock den anställde visa ett läkarintyg för att få sjuklön från arbetsgivaren.

Vad händer om jag blir sjuk en längre tid?

– Från och med dag 15 i sjuk­perioden ska arbetsgivaren anmäla sjukskrivningen till Försäkringskassan, som då tar över. Hos Försäkringskassan ansöker du sedan om sjukpenning.

Kan mitt kollektivavtal ge rätt till extra ersättning?

– Du som går under kollektivavtalet med BAO samt Svensk Handel har rätt till en kollektivavtalad sjuklön från och med dag 15 i sjukperioden. Den fyller ut sjukpenningen så att den totala ersättningen blir 90 procent av lönen till och med dag 90.

Om jag å andra sidan saknar kollektivavtal, vad gäller då?

– Det kan innebära ganska stora skillnader. Då har du endast rätt till sjuklön dag 2–14 i sjukperioden. Enskilda arbetsgivare kan dock ändå ha en utökad sjuklön för sina anställda.

Vad gäller om jag arbetar deltid till följd av sjukdom? 

– Vid sjukskrivning på deltid gäller samma förutsättningar men att den utökade sjuklönen anpassas efter den anställdes situation.

Hur många karensdagar kan man ha?

– Enligt lag kan du bara ha en karensdag. Om du dock insjuknar igen inom loppet av fem dagar efter att ha kommit tillbaka till arbetsplatsen får du sjuklön direkt. Du slipper då karensdagen.

Vad är viktigt att tänka på för den som dras med långvarig sjukdom?

– Du kan ansöka om ett högriskskydd hos Försäkringskassan om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du beräknas vara sjuk mer än tio gånger per år. Du slipper då karensdagen. Du behöver ansöka om detta själv och det kräver en dokumenterad sjukdomshistoria och intyg från läkare.

Vad händer om jag blir arbetslös under min sjukskrivning?

– Du behöver kontakta Försäkringskassan samt skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att inte förlora din SGI, det vill säga din sjukpenninggrundande inkomst.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord