Gå direkt till textinnehållet
Manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Det gäller vid arbetsskador i hemmet

Manualen Vem ansvarar för arbetsmiljön, får jag ta med min utrustning hem och hur fungerar arbetsskadeförsäkringen? Finansliv reder ut vad som gäller vid hemarbete.

Många har uppmanats att arbeta hemifrån under coronapandemin. Närmare bestämt har var tredje anställd i finansbranschen jobbat hemifrån på heltid sedan i mars, enligt en undersökning från Finansförbundet. Så vad gäller egentligen när vi tar med oss arbetet hem?

Arbetsmiljön regleras av Arbetsmiljölagen (AML). Enligt Kersti Lorén, sakkunnig handläggare inom ergonomi på Arbetsmiljöverket, har arbetsgivaren lika stort ansvar att säkerställa en bra arbetsmiljö oavsett om medarbetarna är på jobbet eller om de arbetar hemifrån.

– Arbetsgivaren ska ta reda på hur medarbetarnas behov ser ut, bedöma risker och, när det behövs, minska riskerna. Det kan exempelvis handla om att vissa medarbetare behöver ta hem sin skärm och sitt tangentbord och ibland även sin arbetsstol för att kunna inrätta en bra arbetsmiljö, säger hon men tillägger samtidigt att behoven kan se väldigt olika ut.

 Arbetsgivaren ska ta reda på hur medarbetarnas behov ser ut, bedöma risker och, när det behövs, minska riskerna.

– Det kan vara rätt stor skillnad om du bor med familj i en mindre lägenhet eller om du bor i en större villa. Sedan mår kanske vissa bättre av att få komma in på jobbet, medan det funkar bra för andra att jobba hemma. Därför är det så viktigt att ha nära och tät kontakt så att man är överens om vad varje medarbetare behöver för stöd.

Chefen ska inte bara ha koll på den fysiska arbetsmiljön, utan även de organisatoriska och de sociala aspekterna, fortsätter Kersti Lorén.

– Hur mår medarbetarna när de sitter hemma och jobbar och hur är kontakten mellan arbetskamrater och chefer. Digitala fikapauser och regelbundna möten kan vara ett bra sätt att träffas, säger hon.

Skulle du skada dig i hemmet under arbetstid kan du ha rätt till ersättning via Arbetsskadeförsäkringen och andra tilläggsförsäkringar. Ärenden för arbetsskador prövas av Försäkringskassan. Det är arbetsgivaren som ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan, men det går också att göra på egen hand eller med hjälp från facket.

Arbetsskadeförsäkringen är uppdelad i tre delar; livränta (förlorad arbetsinkomst vid skada), ersättning för kostnader (i samband med skadan) och arbetsskadesjukpenning (vid skada och om man inte får ordinarie sjukpenning). Om du har kollektivavtal går det även att söka ersättning från exempelvis AFA:s avtalsförsäkring, i vissa fall även när Försäkringskassan har sagt nej.

Arbetsskadeförsäkringen skyddar dig så länge du är i tjänst, oavsett om du jobbar hemifrån eller är på jobbet. Samtidigt finns ett par saker som är viktiga att känna till.

För att ett olycksfall i hemmet ska kunna bedömas som en arbetsskada (och ge rätt till ersättning) krävs att det går att visa på ett samband mellan skadan och arbetsplatsen hemma eller en arbetsuppgift som utförts i hemmet.

Det kan exempelvis vara att du snubblar på jobbdatorns sladd, trillar under ett jobbsamtal när du går runt i bostaden eller skadar dig när du åker mellan hemmet och ett kundmöte.

Den snåriga bevisbördan gör att det ofta är svårt att få ersättning för arbetsskador i hemmet, säger Finansförbundets chefsjurist Henrik Cronier.

– Man måste kunna bevisa att skadan har skett under arbetstid. Om skadan uppstår på den vanliga arbetsplatsen är det förstås lättare, men om skadan sker i hemmet är det mycket svårare eftersom arbetsplatsen är samma ställe som man vistas under fritiden.

–  Även icke-fysiska arbetsskador, som exempelvis utmattningssyndrom, är väldigt svåra att påvisa att det beror på arbetet och inte av andra orsaker, säger han.

 

Så vad kan man kan göra för att stärka sina rättigheter vid hemarbete? Ett alternativ är att teckna ett lokalt skriftligt avtal, vilket det finns exempel på bland storbankerna. Henrik Cronier tillägger dock att man kommer ganska långt på en muntlig överenskommelse.

– En skriftlig policy är bra, men viktigast är att man tar en övergripande diskussion så man är överens om vem som är ansvarig, vad man har rätt till för utrustning, vad som händer om någon skadar sig och om det finns tecknade tilläggsförsäkringar. De samtalen kan ske på olika plan, både på lokal och central nivå, säger han.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord