Gå direkt till textinnehållet
Guiden Erik Blommé. Foto: Finansinspektionen

Det här innebär de nya riktlinjerna för riskbaserad tillsyn

Guiden Europeiska bankmyndighetens (EBA) har nya riktlinjer om riskbaserad tillsyn för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Erik Blommé, biträdande avdelningschef Operativa risker, Finansinspektionen förklarar vad riktlinjerna innebär.

Vad innebär EBA:s nya riktlinjer? 
– EBA:s uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn riktar sig till alla finansiella tillsynsmyndigheter inom EU. De innehåller en vägledning till myndigheterna om hur de ska utforma och bedriva sin riskbaserade tillsyn inom penningtvättsområdet för den finansiella sektorn.

Hur skiljer de sig från de tidigare riktlinjerna från 2016?
– Sedan de första riktlinjerna publicerades har det hänt mycket på området. Detta gäller inte minst regelverket, som skärpts i omgångar. Liksom tidigare bygger de nya riktlinjerna på ett riskbaserat förhållningssätt i tillsynen. De nya riktlinjerna är emellertid mer detaljerade än de tidigare för att kunna ge tillsynsmyndigheterna bättre vägledning i hur den riskbaserade tillsynen bör utformas i praktiken.

– Ett exempel på ett område som har fått ett större fokus i de nya rikt­linjerna är vikten av ett väl fungerande samarbete mellan såväl tillsynsmyndigheter som andra relevanta myndigheter, exempelvis brottsbekämpande myndigheter.

Vad är syftet med riktlinjerna? 
– Med hänsyn till de förändringar som skett på området under senare år har det funnits ett behov av att uppdatera riktlinjerna för att göra dem mer re­levanta och ge tillsynsmyndigheterna inom EU mer vägledning i att bedriva en effektiv och riskbaserad tillsyn. Det finns också en ambition att främja en gemensam syn i de här frågorna mellan myndigheterna för att bättre kunna möta behovet av att bekämpa gränsöverskridande penningtvätt.

Vad innebär riktlinjerna för Finansinspektionen samt för banker och kreditinstitut?  
– Riktlinjerna är framför allt avsedda för tillsynsmyndigheter och Finansinspektionen kommer att använda sig av dessa riktlinjer i utformningen av vår tillsyn på området. Riktlinjerna riktar sig inte direkt gentemot banker och kreditinstitut, men kan ge företagen en ökad förståelse för tillsynsmyndigheternas roll och förutsättningarna för vårt arbete.

När trädde de nya riktlinjerna i kraft? 
– Riktlinjerna trädde i kraft den 4 juli i år.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord