Gå direkt till textinnehållet
Foto: Alexander Donka

»Det tar tid att förändra strukturer«

Trots att fler kvinnor än män arbetar i finansbranschen tjänar kvinnorna i snitt 25 procent mindre. Skillnaderna har minskat de senaste tio åren men utvecklingen går långsamt.

Män tjänar 25 procent mer än kvinnor i finansbranschen. Tidigare i höstas genomförde styrgruppen »lika lön för likvärdigt arbete« i SEB en genusdag för att synliggöra skillnaderna i lönesättningen.

Styrgruppen »lika lön för likvärdigt arbete« bildades 2011. Initiativet är ett samarbete mellan SEB och Finansförbundet och kom till i samband med att en större lönerevidering var på gång i banken. Parallellt behövde SEB skriva ett nytt kollektivavtal. Processen landade i att jämställda löner för likvärdigt arbete skrevs in i avtalet.

Mycket arbete återstår innan jämställdhetsfrågan är i hamn.

Trots att fler kvinnor än män arbetar i finansbranschen tjänar kvinnorna i snitt 25 procent mindre. Skillnaderna har minskat de senaste tio åren men utvecklingen går långsamt, visar statistik från BAO, Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation.

Styrgruppen har levt vidare och består i nuläget av två representanter från SEB och två representanter från Finansförbundet. En av dem är Alexander Canizarés Dahlström, business process modeller i SEB.

– Jämställdhetsfrågan har blivit mer intressant eftersom det går att visa att det finns tydliga löneskillnader. Tidigare var det relativt omslutet och tabubelagt att prata om lönenivåer, men i takt med att nya generationer kommer in på arbetsmarknaden ser vi att frågan diskuteras mycket mer än tidigare, säger han.

Styrgruppens arbete går ut på att påverka och öka kunskapen bland chefer, fackligt aktiva, anställda och HR-personal. Bland annat publicerar man artikelserier i bankens intranät och för samtal med olika sektioner i banken.

För att rikta ljuset mot jämställdhetsfrågorna ytterligare anordnade styrgruppen en genusdag i september. Föreläste gjorde bland annat genusforskaren Agnetha Stark, Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, och Gunilla Grenö, vd i BAO. För att få bättre spridning längre ned i organisationen fokuserade styrgruppen på att bjuda in högre chefer och HR-personal.

– Det kan vara ganska svårt att nå ut på gräsrotsnivå samtidigt som det tar tid att förändra strukturer, att göra chefer medvetna om problematiken och att sprida kunskapen längre ned i leden. Men vi ser att det börjar hända saker.

För att öka jämlikheten på arbetsplatsen tycker Alexander Canizarés Dahlström att kvaliteten vid lönesättningen behöver förbättras. Detta gäller oavsett internrekrytering eller externrekrytering.

– Det gäller att våga göra en balanserad avvägning, alltså att se till vilken erfarenhet personen har, vilken kompetens den kan tillföra och göra lönebedömningen utifrån det. Därifrån är det viktigt att som företag ha koll på lönespridningen för rollen och att man gör löpande lönejusteringar, säger han.

En annan aspekt handlar om könsfördelningen. Inom vissa sektioner i banken finns en kraftig könsdominans, här går det att arbeta annorlunda för att öka mångfalden.

– Det kan handla om att våga lyfta fram personer som kanske sitter med längre erfarenhet i stället för att bara satsa på yngre förmågor. Det finns många, framför allt kvinnor, som sitter på lång erfarenhet men som kanske har haft samma roll i arbetslivet och som därför aldrig riktigt får chansen.

I somras flyttade SEB huvudkontoret till Arenastaden i Solna. Alexander Canizarés Dahlström tror att de nya lokalerna kommer hjälpa till att snabba på förändringstakten i jämställdhetsarbetet.

– Strukturer och vilken attityd man har till olika frågor sitter ofta i väggarna. Med det nya kontoret finns möjligheter till förändring och förhoppningsvis kommer flytten bidra till en ny struktur och till att skala bort det gamla som sitter kvar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord