Gå direkt till textinnehållet
Handelsbankens kontor i hörnet Folkungagatan Renstiernas gata har stängt. Foto: Jonas Eng

Efter Handelsbankens nedläggningar: »Vi är flera som inte orkar längre«

Anställda i Handelsbankens kontorsrörelse vittnar om hög arbetsbelastning och stress efter det senaste årets omfattande nedläggningar av kontor. Mest ansatt är läget i storstadsregionerna och särskilt i Stockholm. »Läget är ansträngt på flera håll«, säger Lena Renström, ordförande i Handelsbankens SK-klubb till Finansliv.

Det var i september 2020 som Handelsbanken lämnade beskedet att banken stänger nästan hälften av sina 380 kontor och att runt 1000 anställda får gå.

Nu är omorganisationen klar. Finansliv har under våren varit i kontakt med anställda runtom i banken. Bilden som målas upp är en omställning med två sidor. I stora delar av landet har omorganisationen i stort gått bra. Samtidigt kommer signaler om ett annat läge i Stockholm och andra storstadsregioner, med hög arbetsbelastning och stress.

Det beskrivs som att ”antalet händer i affären ute på kontoren är för få”. Anställda vittnar om långa arbetsdagar där 50 timmar i veckan, 10–12 timmar om dagen, inte är ovanligt. Vissa pekar på att läget har varit ansträngt så länge som sen februari-mars 2021.

Orsaken handlar om att banken inte lyckas fylla sina vakanser. Pandemin med en hetare arbetsmarknad är ett skäl, men också att många tagit bankens populära pensionserbjudande. I takt med att kundstockar sedan har flyttats över från stängande kontor till de som blir kvar har arbetsbördan förstärkts ytterligare.

– Kontor slås samman och från en dag till en annan blir 1000 företagskunder och 7000 privatkunder överflyttade. Ibland har mottagande kontor tur och får med en rådgivare, men långt ifrån alla har fått det, samtidigt som de som följer med långt ifrån täcker behovet som finns. Ett kontor som då redan har vakanser får ytterligare ett helt kontors kundstock, som ska fördelas på vem?, säger en anställd som vill vara anonym.

Läs också

Handelsbanken svarar: »Det finns utmaningar i vissa geografier«

Enligt uppgift till Finansliv har stängningarna av kontor också inneburit mer manuell handpåläggning för personalen. Anställda uppger att de måste tacka nej till affärer, att det blivit allt svårare att se till att kunder får konton, kort och lånelöften enligt krav samtidigt som de ska hinna med ordinarie kunder och arbetsuppgifter.

– Vi har inte alla digitallösningar på plats för att sammanslagningarna skulle vara rimliga att göra nu. Vi har fortsatt lika mycket administrativt arbete som tidigare, men mycket fler kunder.

– Det här är ohållbart. Vi är flera som nu inte längre orkar. Stoltheten att jobba i Handelsbanken försvinner mer och mer. När får vi stöttning och uppbackning och fler händer i affären? säger en anställd till Finansliv.

När Finansliv tidigare har skrivit om omorganisationen i Handelsbanken har anställda vid flera tillfällen valt att inte medverka, med rädsla för repressalier från arbetsgivaren. Så är fallet även den här gången.

Har du något att berätta? Kontakta gärna reportern Aron Sigblad.

Finansliv har också varit i kontakt med anställda som pekar på en omställning ute i landet som till stor del varit lyckad.

–   Omställningen på kontoren i mindre och mellanstora städer har fungerat väl och många är trots allt nöjda. På totalen har vi en organisation som i förändringsarbetet byggt mycket på engagerade och lojala medarbetare som arbetat hårt för att upprätthålla bankens goda rykte, säger en anonym källa till Finansliv.

Uppgifterna kring arbetsmiljön i storstadsregionerna, främst i Stockholm, bekräftas från fackligt håll. Lena Renström, ordförande SK-klubben Finansförbundet i Handelsbanken, säger att situationen är ansträngd på flera kontor.

– Det jag kan säga är att det stämmer, det är en ansträngd situation på flera håll. Det är många som tycker att omställningen över lag har fungerat bra, men att det finns ställen där det har uppstått utmaningar. Så är det. Det är en stor omorganisation och det händer mycket i en sådan här process, säger hon.

Är det många som har hört av sig till facket kring arbetsbelastningen? 

– Ja, vi har dialoger med medarbetare. Det är både anställda som själva hört av sig och de som vi har kontaktat. Det kan handla om att man har en väldigt ansträngd situation och att man har frågor och funderingar kring det, säger Lena Renström.

Vad har facket gjort för att sätta press på arbetsgivaren? 

– Vi har haft löpande dialog med arbetsgivaren. Vi vet att det har vidtagits många åtgärder med rekryteringar och olika former av omfördelningar av resurser. Tyvärr går det inte alltid så fort som man skulle önska, men vi vet att det utifrån de dialoger vi haft och de påpekanden vi har gjort att det har gjorts ett arbete från arbetsgivarsidan.

Läs också

Oro bland anställda när kontoren stängs

Skyddsombudet kan besluta att stänga ett kontor om det finns allvarliga problem med arbetsmiljön. Har det övervägts i den här processen?

– Vi har haft löpande dialoger med arbetsgivaren och tryckt på att åtgärder ska vidtas i olika former, säger Lena Renström.

Anna Hjelmberg, ordförande i Finansförbundet i Handelsbanken, säger att hon förstår de anställda som nu upplever att det är stressat och pressat.

– I storstadsområdena håller man på att rekrytera personal, men tyvärr är det inte så lätt att hitta rätt kompetenser samtidigt som det finns startsträcka med upplärning och att få licenser och certifieringar som behövs för att kunna ge råd, säger hon.

Arbetsgivaren har hela vägen sagt att man ska ta hand om personalen med respekt och omsorg, både de som lämnar och de som är kvar. Har banken uppnått det målet? 

– Min upplevelse är att de som har lämnat banken via pensionsavgångar eller som har slutat frivilligt har tagits om hand med omsorg och respekt. Men naturligtvis finns det vissa kontor som har ett ansträngt läge, jag förstår att de anställda skulle vilja ha mer stöd och fler kolleger som kunde avlasta.

Vad händer nu? 

– Jag vet att man är att i full gång att rekrytera personal. Men återigen är det en startsträcka med varje medarbetare med alla licenser och certifieringar som man måste ha för att kunna ge råd. Tyvärr är det ingen quick fix, säger Anna Hjelmberg.

Har du något att berätta? Kontakta gärna reportern Aron Sigblad.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika