Gå direkt till textinnehållet
Aurora Samuelsson, Handelsbanken Fonder. Foto: Handelsbanken

Experten efter taxonomi-beskedet: »Svårt att se rusning bland investerare«

Den 6 juli röstade EU-parlamentet för att klassificera kärnkraft och naturgas som hållbara investeringar i EU:s taxonomi. Trots beslutet väntas intresset för sektorerna vara svalt från investerarsidan, säger Handelsbanken Fonders hållbarhetschef Aurora Samuelsson.

I början av juli fick EU-kommissionens förslag att godkänna kärnkraft och naturgas grönt ljus i EU-parlamentet. Röstsiffrorna blev 328–278 mot, där 350 nej-röster hade krävts för att avslå förslaget.

Utfallet betyder att kärnkraft och naturgas sannolikt kommer att bli en del av EU-taxonomin, då förväntningarna lutar åt ett kommande godkännande även från EU-rådet.

Kärnkraftens och naturgasens plats i taxonomin är omdiskuterad och har mött hård kritik från bland annat miljörörelsen och investerare som menar att beslutet kan urholka förtroendet för taxonomin och innebär risker för så kallad »green washing«. Ja-sidan argumenterar å sin sida att kärnkraften är ren och tillförlitlig och att kärnkraft och fossilgas behövs under en övergångsperiod.

Bakgrunden till taxonomin är att ge investerare och sparare ett lexikon till vad som anses som hållbart.

Aurora Samuelsson, hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder, stämmer in i kritiken att EU-beslutet på sikt kan skada förtroendet för taxonomins.

– Det är en rädsla jag har. Även om både kärnkraft och naturgas klassas som grönt så är det främst förnybara och fossilfria lösningar som många investerare fokuserar på i första hand. Jag tror det skulle skava för många sparare om det bara fanns kärnkraft och naturgas i en hållbar portfölj, utan några inslag av fossilfria och förnyelsebara energitillslag, säger hon till Finansliv.

Hon anser att branschen måste säkerställa att inte bidra till grönmålning, samtidigt som det är viktigt att kunna ha en komplex diskussion kring energifrågan.

– Energi är en otroligt viktig sektor som vi alla är beroende av och där våra nutida och framtida utmaningar delvis har olika lösningar. Så om man förenklar diskussionen och begreppet runt hållbarhet för mycket finns det är en farhåga att förtroendet i värsta fall riskerar att urholkas.

Aurora Samuelsson påpekar att det kommer behövas en bred energimix här och nu för att tillgodose energibehovet under en omställningsperiod.

– Det är det som den politiska navigationen kopplat till taxonomin har handlat om, att hitta en lösning för energibehoven både på kort och lång sikt som fungerar här och nu, men också 30 år framåt. Jag tror att taxonomin kommer att förändras med tiden. Bara för att något grönklassas nu behöver inte det betyda att det är grönklassat över tid.

Hur tror du att investerare kommer att agera? 

– Jag har svårt att se att det kommer bli rusning till den här sortens bolag bara för att taxonomin väljer att grönklassa de här sektorerna. De flesta investerare har redan gjort hemläxan och har sina huvudstrategier på plats. Många förvaltare förhåller sig till taxonomin i sin analys, men man styrs inte av taxonomin och går inte blint på det som kommer från EU.

Handelsbanken Fonder har valt bort investeringar inom fossilt. Enligt Aurora Samuelsson är runt 99 procent av fondutbudet fritt från exponering mot fossila bolag, men man öppnar fortsatt för runt 20 bolag där omställningen går i rätt riktning.

– Vad gäller kärnkraft kommer vi inte sätta ett specifikt kriterium, utan vi kommer tillämpa vår vanliga bolagsanalys där vi ser på bolag ur ett finansiellt perspektiv samtidigt som vi ser över vilka hållbarhetsrisker och möjligheter bolagen har. Det finns alltid målkonflikter som man behöver ta ställning till. Samtidigt finns det inte en massa kärnkraftsbolag att investera i, säger Aurora Samuelsson.

I en genomgång Finansliv gjorde i våras var intresset för att investera i kärnkraft svalt bland storbankerna. SEB var då ensamma om att vara beredda att investera i såväl gammal som ny kärnkraft.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord