Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Explosiv tillväxt väntas för »banking as a platform«

Marknaden för tjänster kopplade till banking as a platform väntas mer än tiofaldigas fram till 2028, visar en rapport från Juniper Research.

Affären för så kallad banking as a platform, eller BaaP, väntas öka med 1125 procent globalt de närmaste fem åren, visar en färsk studie från Juniper Research. Enligt undersökningen väntas intäkterna fram till 2028 gå från dagens 3 miljarder dollar till 49 miljarder dollar, motsvarande 520 miljarder kronor.

Banking as a platform handlar om partnerskap där vanligtvis en tredje part bygger finansiella produkter och tjänster ovanpå bankens infrastruktur som i sin tur står för licenser och banktillstånd, system, och regelefterlevnad.

Modellen har de senaste åren blivit allt mer populär i finansbranschen och ses som ett sätt för storbanker att möta konkurrensen från nischbanker och fintechbolag. I Sverige var bland andra SEB tidigt ute med att bygga upp en större verksamhet runt banking as a platform genom SEBx, vilket Finansliv tidigare rapporterat om.

Läs också

Storbankens X-faktor

Enligt rapporten är BaaP-modellen mer effektiv jämfört med rena fintechförvärv, eftersom »de är mer flexibla och lättare att integrera i takt med att bankerna går allt mer mot API-baserade modeller«.

»Genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster via BaaP kan bankerna få en konkurrensfördel utan att avvika från sin kärnverksamhet«, skriver Juniper.