Får jag extraledigt om 6 juni infaller på en helg?

Får jag extraledigt om 6 juni infaller på en helg?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: I år infaller nationaldagen 6 juni på en lördag – får jag ta ut ledigt en annan dag då som kompensation?

Henrik Cronier: Det år nationaldagen 6 juni infaller på en lördag eller söndag får du som omfattas av BAO-avtalet och är tillsvidareanställd en dags tjänstledigt med lön. Ledigheten läggs ut i samråd mellan banken och medarbetaren. Vid utläggning ska medarbetarens önskemål i möjligaste mån beaktas.

Du har rätt att ta ut den lediga dagen när som helst under året, men du kan inte spara den till ett annat år eller ta ut den i kontanter.

För deltidsanställda kan det finnas lokala kollektivavtal som ger samma rätt.

I Svensk Handel-avtalet (för anställda på Forex) gäller att man ska ha varit anställd i minst fem månader när ledigheten infaller och för deltidsanställd tjänsteman proportioneras ledigheten i förhållande till arbetstidsmåttet. Finns inget kollektivavtal alls saknas rätt till ledighet om nationaldag inträffar lördag eller söndag.

(Svaret gavs i maj 2020)

 

publicerad
26 maj 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram