Gå direkt till textinnehållet
FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Camilla Linder, andre vice ordförande ­Finansförbundet.

Finansförbundet: Vi gör skillnad!

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA Hur mår du på jobbet? Vad är det som skapar en bra arbetsplats? I en snabbrörlig men också tungt reglerad bransch så som finansbranschen är, innebär det ofta speciella omständigheter på arbetsplatserna, skriver Camilla Linder, andre vice ordförande Finansförbundet.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

I Stressrapporten som släpptes i mitten på maj får vi en ögonblicksbild av Finansförbundets medlemmars vardag. 76 procent upplever sin arbetsmiljö som god, en mycket fin siffra som också ökat från 60 procent sedan Finansförbundets senaste mätning på samma tema år 2019.

Det är värt att fira! Finansförbundets medlemmars arbetsmiljö går från bra till bättre. Vad vi också kan se i så gott som alla undersökningar är att på de arbetsplatser där vi har arbetsmiljöombud mår medarbetarna bättre. Att Finansförbundets förtroendevalda gör skillnad – ja, det har jag vetat sedan länge.

I tider av turbulens, som vi står i just nu, behövs vårt engagemang extra mycket, både som medlem och förtroendevald. Stressrapporten visar också att fem av tio medlemmar upplever att stress och press är ett arbetsmiljöproblem. Den höga arbetsbelastningen är den vanligaste orsaken. Var fjärde medlem anser att det är den ökade oron i samhället som är anledningen till deras ökade arbetsstress och den siffran är nära hälften bland privatrådgivare. De anställdas arbetsvardag är redan pressad, utrymmet för att hantera oro från kunder och intressenter är litet. När en yrkesgrupp blir drabbad berör det hela branschen.

Genom en aktiv samverkan och goda lokala kollektivavtal används det fackliga inflytandet framgångsrikt varje dag. Vårt kollektivavtal ger bra förutsättningar och fungerar ännu bättre med stark facklig närvaro. Våra förtroendevalda lägger mycket tid och energi på att värna branschens villkor och utveckla god dialog med arbetsgivarna.

Förtroendevaldas dag, som i år inföll den 31 maj, instiftades av Finansförbundet för att hylla och fira de förtroendevaldas engagemang. Jag hoppas att du som har ett förtroendeuppdrag i Finansförbundet kände dig hyllad under vår alldeles egna dag!

Vi behöver fortsätta arbeta för goda dialoger med arbetsgivarna, visa att de med enkla medel och genom att lyssna samt samverka kan skapa en hållbar organisation. Det ska fungera bra på jobbet, oavsett vad som sker i omvärlden. Som förtroendevalda kan vi guida och inspirera arbetsgivarna till bra lösningar – men det är viktigt att komma ihåg att det också är där ansvaret ligger.

Som medlem kan du stötta ditt ombud, tillsammans är vi 25 000 medlemmar och det är genom vår organisering som vi är starka och inflytelserika, tillsammans gör vi skillnad!

Camilla Linder, andre vice ordförande Finansförbundet

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord