Gå direkt till textinnehållet

Finansstereotyper stöter bort kvinnliga studenter

Finansinriktningen på Handelshögskolan i Stockholm kopplas ihop med bank, som i sin tur förknippas med manlig dominans. Det avskräcker många kvinnor från att välja finansfördjupningen.

Det visar den uppsats av Caroline Carleson och Anna von Grothusen, som nyligen fick ta emot den partsgemensamma Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium för 2015.
– Finansen utmärks av en utpräglad social image jämfört med övriga inriktningar. Dessa är bilder som studenterna uppfattar som allmän konsensus, men som även reproduceras inom högskolans väggar, säger Caroline Carleson.

Studenterna, oavsett inriktning, skapar sig en tydlig bild om de förknippar sig med finansstereotypen eller inte. Mansdominans var en av de mest återkommande beskrivningarna av inriktningen och branschen i de djupintervjuer med studenter som gjordes i studien
– Detta påverkar kvinnor, i större utsträckning än män, till att känna sig osäkra i sitt val om de har som intention att fördjupa sig inom ämnet, säger Caroline Carleson.

Kvinnliga studenter som valde finans visade sig i studien vara tydligt influerade av åtminstone en referensperson, som tidigt skapat ett intresse för finans hos dessa kvinnor. Detta tidiga intresse, och kanske insyn i att den stereotypa bilden av branschen inte riktigt stämmer, gjorde det lättare för studenterna att bortse från en opedagogisk introduktionskurs och andras förutfattade meningar.

För att locka kvinnor till finansämnet, på samma villkor som männen, måste utbildningsinstitutionerna visa en mer nyanserad bild av ämnet och informera studenter om alternativa karriärvägar, menar von Grothusen och Carleson.
– Dessutom bör de erbjuda studievägledning för dem som är osäkra i sitt val av specialisering och därför riskerar att följa redan upptrampade spår, säger Anna von Grothusen.

Branschen å sin sida bör lyfta fram det faktum att kunskap inom finans banar väg för en rad olika yrken inom den finansiella sektorn, liksom även andra arbeten som konsultarbete och ekonomisk styrning inom industrin.
Evenemang riktade mot kvinnor, liksom att presentera kvinnliga representanter på företagsmässor är andra åtgärder.
– Det är också oerhört viktigt att företagen jobbar med att neutralisera samtliga normer, genom  att framhäva den mångfald av personligheter som finns inom den egna organisationen, säger Anna von Grothusen.

Text och foto: Åsa Berner

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika