Gå direkt till textinnehållet

Förlorar jag på en seg lönerörelse?

FRÅGOR OCH SVAR Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Hallå experten!
Hur funkar det egentligen med skatten när man får löneförhöjningen retroaktivt? All den där skatten som dras, får man tillbaka den på skatteåterbäringen eller förlorar jag pengar på att löneprocessen drar ut på tiden?

Henrik Cronier svarar:
Hej! Om man ska erhålla ett så kallat engångsbelopp är arbetsgivaren skyldig att dra skatt enligt särskild tabell. Vad skattesatsen blir i procent beror på vilken tabell som är tillämplig i just ditt fall.

Retroaktiva lönehöjningar kan utgöra engångsbelopp där ett högre avdrag blir aktuellt. Inte sällan kan skatten som ska dras ligga uppåt 60 procent.

När taxering sker för det aktuella inkomståret kommer din slutliga skatt fastställas och du kommer att få tillbaka eventuellt överskjutande belopp.

Du kan kontakta skattemyndigheten för så kallad jämkning. Om Skatteverket beslutar att skatteavdrag ska göras med en viss procent av lönen ska detta beslut även gälla för engångsbelopp. Då slipper du vänta på skatteåterbäringen. Kontakta skattemyndigheten för att få reda på vad som gäller för just dig.

Svaret gavs i juni 2022.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord