Gå direkt till textinnehållet
Daniel Barr. Foto: Daniel Roos

Fyra gånger fler undantas från amorteringskrav

2 800 hushåll per månad har beviljats undantag från amorteringskrav under början av 2023. Det är nästan fyra gånger så många som början av 2022, visar en rapport från Finansinspektionen. »Det visar att ventilen fungerar bra« säger FI:s generaldirektör Daniel Barr.

Innan valet 2022 sa Moderaterna att amorteringskravet skulle slopas, men hittills finns inget sådant förslag från regeringen. I stället fick Finansinspektionen (FI) i uppdrag att kartlägga hur undantagen från amorteringskrav fungerar. Bankerna har möjlighet att ge sina bolånekunder tillfälliga undantag från amortering om det finns särskilda skäl för det, det vill säga väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar.

Undantagen har ökat kraftigt under 2023, visar FI:s rapport. Under första halvåret 2022 beviljades 600–800 hushåll tillfälligt amorteringsundantag varje månad. I början av 2023 hade antalet ökat till 2 800 hushåll per månad.

– När hushållen har pressats i sin privatekonomi är det också fler som har beviljats undantag. Det visar att ventilen fungerar bra och som tänkt, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr i en kommentar till rapporten.

Den höga inflationen, elpriserna och stigande räntor i kombination med att allt fler låntagare känner till möjligheten att få undantag har ökat antalet ansökningar, visar rapporten. Dessutom har bankerna förbättrat sina processer för att hantera ansökningar och bevilja undantag, enligt FI.

– Bankerna känner sina kunder bäst och är också bäst lämpade att göra bedömningarna kring vem som ska få ett tillfälligt undantag och under hur lång tid. Vi kan se att processerna för detta nu fungerar bra och att bankerna agerar mer lika, säger Daniel Barr.

Flest undantag beviljades i januari, runt 3 250. Därefter har antalet sjunkit, och i april låg amorteringsundantagen på ungefär samma nivå som i oktober 2022.

Det är vanligare med amorteringsundantag för bolånekunder i åldrarna 31–40 år, samt för de som har hög belåningsgrad, visar rapporten. De flesta låntagare beviljas undantag i 4–12 månader, även om perioderna varierar mellan olika banker.