Gå direkt till textinnehållet
Finansinspektionen lägger ned förändersökningen mot Swedbank - trots brister

Grön omställning kan leda till kreditförluster

Den gröna omställningen kan för en bank innebära att risken för kreditförluster ökar vid utlåning till företag som måste ställa om. Det visar en analys från Finansinspektionen.

FI har matchat bankernas utlåning till enskilda företag med utsläppsdata från företag som ingår i EU:s utsläppshandel. Analysen visar att det finns klimatrelaterade omställningsrisker i svenska bankers låneportföljer.

För en bank kan den gröna omställningen till exempel innebära att risken för kreditförluster ökar vid utlåning till företag som måste ställa om.

– Att banker identifierar och hanterar risker vid kreditgivning är viktigt för hela den finansiella stabiliteten. Bankerna behöver fortsätta arbeta med att inkludera klimatrisker i sin övriga riskhantering och anpassa sin kreditgivning efter det, säger Fredrik Öhrström, analytiker på FI, i rapporten.

Analysen har gjorts genom att matcha företag med anläggningar som ingår i EU:s system för utsläppshandel med Riksbankens kreditdatabas som innehåller detaljerade uppgifter över bankernas utlåning till enskilda företag.

”Resultatet visar att bankerna sammantaget har en begränsad utlåning till de företag som ingår i utsläppshandeln, men också att det finns klimatrelaterade omställningsrisker som bankerna behöver ta hänsyn till”, enligt rapporten.

FI avser att följa upp resultatet av den här analysen i dialog med de berörda bankerna och i arbetet med framtida granskningar av bankernas omställningsplaner.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord