Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Hushållens förmögenhet rasade 2 000 miljarder i fjol

Hushållens förmögenhet rasade kraftigt under 2022, visar SEB:s sparbarometer för fjärde kvartalet. Under fjolåret har värden motsvarande en tredjedel av svensk ekonomi gått upp i rök.

Hushållens förmögenhetstapp uppgick till 2 055 miljarder kronor under 2022, visar SEB:s sparbarometer. En sur börs och fallande bostadspriser ligger bakom den pressade förmögenheten, som i fjärde kvartalet stabiliserades och hamnade på 26 486 miljarder kronor.

– Under 2022 skiftade det ekonomiska klimatet kraftigt, vilket fick ett tydligt genomslag på hushållens förmögenhet som föll med över 2 000 miljarder kronor. Det är en nedgång som motsvarar drygt en tredjedel av hela den svenska ekonomin, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

I fjärde kvartalet ökade skulderna för hushållen med 17 miljarder kronor, motsvarande 0,3 procent, vilket är den lägsta skuldökningstakten under hela Sparbarometerns historia, skriver banken. De senaste tio åren ligger ökningstakten i snitt på 1,4 procent.

Samtidigt ökade bostadslånen med 0,4 procent och studielånen med 1,4 procent, där bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

Fortsatt stigande skulder och en försiktig uppgång på tillgångssidan gjorde att hushållens skuldkvot, det vill säga hur stort bolånet är i förhållande till hushållens inkomst, ökade för fjärde kvartalet i rad.

Även stigande räntor slog igenom på hushållens räntekvot och ökade kraftigt i årets sista kvartal till 5,5 procent från 4,7 procent. Räntekvoten visar hushållens räntekostnader i förhållande till disponibel inkomst.