Gå direkt till textinnehållet
Min karriär Aurora Samuelsson hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder. Foto: Tor Johnsson

»I början sågs jag som en udda aktivist«

Min karriär Hållbarhetsprofilen Aurora Samuelsson gick från expert på mänskliga rättigheter på Amnesty till specialist inom påverkansdialog i finansbranschen. Sedan i somras är hon ny hållbarbetschef på Handelsbanken Fonder.

Med runt 20 års erfarenhet är Aurora Samuelsson på Handelsbanken Fonder en av de mer rutinerade inom hållbarhet.

Hon visste tidigt att hon ville jobba med internationella relationer och med fokus på mänskliga rättigheter. Efter studierna i statsvetenskap i Storbritannien 2003 och parallellt med ett heltidsjobb inom detaljhandeln fick hon praktik på Amnesty i Stockholm.

Där kom hon snart i kontakt med Amnesty Business Group, en specialgrupp som jobbade med att förmedla och förklara lönsamhetsrisker ur ett människorättsperspektiv för företag, inte minst stora svenska statligt ägda och delägda bolag som Telia och Nordea.

Aurora Samuelsson

Ålder: 44 år.
Utbildning: Kandidatexamen stats­vetenskap humaniora, University of Kent i Canterbury, Storbritannien.
Karriär i korthet: 19 år i olika håll­barhetsroller, bland annat på Amnesty, GES, Skandia och Handelsbanken Fonder.
Familj: Två barn och man.
Intressen: Musik, hobby-dj på privata fester, vänner, natur och böcker. Startade bokklubb för sju år sedan och sitter i styrelsen för en fotbollsförening.

– Vi ville uppmärksamma vilka människorättsrisker som fanns i de länder företagen var verksamma i och undersöka hur bolagen hanterade riskerna och vad de hade för policyer. Jag förstod då rätt snabbt att det är pengar som styr världen, och att jag ska jobba med att styra pengarna i en bättre riktning. Det var som att polletten trillade ned, säger hon.

Strax därefter startade Aurora Samuelsson Amnestys Landriskgrupp som gjorde analys på företags risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i olika länder. Vid den här tidpunkten var intresset för hållbarhet nästan obefintligt på företagssidan, berättar hon.

– Ingen pratade ESG, och knappt någon om CSR. Det fanns mycket okunskap, många företag kände inte till att det fanns risker de var exponerade mot. En del bolag visste, men hanterade inte riskerna så bra.

2007 började hon på GES International, ett bolag med inriktning på hållbarhetsanalys ur ett normperspektiv och påverkansdialog för institutionella investerares räkning. Rollen på GES blev hennes första betalda hållbarhetsjobb, åren på Amnesty var ideella.

Här specialiserade hon sig alltmer inom påverkandialog och var efter några år senior engagement manager och teamledare för en av analysgrupperna. På det spåret fortsatte hon i tio år, innan Aurora Samuelsson 2018 tog steget in i finansbranschen i en roll som ESG-analytiker med fokus på påverkansdialog på Skandia Liv. Jobbet lockade delvis som en ny utmaning, men framför allt eftersom det gav mandat att vara med och påverka vilka bolag Skandia skulle investera i och välja bort.

Aurora Samuelssons karriärtips

Fokusera på det som engagerar dig på riktigt. Var ödmjuk inför vilka du har framför dig och deras resa och kunskap, men våga samtidigt vara konstruktivt ifrågasättande. Många saker fort­sätter i samma gamla hjulspår för att ingen har orkat eller vågat ifrågasätta. Det är något jag har försökt anamma under min karriär och gillar när andra gör.

– Påverkan har varit min röda tråd sedan 2003, då jag gjorde kopplingen att det går att förflytta kapital genom att påverka. Det har varit otroligt roligt, samtidigt som det har skett ett jätteskifte i branschen. I början blev man kanske inte helt genuint mottagen och sågs som en udda aktivist. Det är en enorm kontrast mot i dag där väldigt många bolag i stället ber om input på deras strategier.

I februari förra året tog Aurora Samuelsson ett nytt steg och började på Handelsbanken Fonder som senior hållbarhetsanalytiker. Handelsbanken är en stor aktör på fondmarknaden och samtidigt ägare i många fler mindre noterade nordiska och svenska bolag, vilket ger större möjlighet att nå fram, anser hon.

– Det viktiga är inte alltid hur mycket av bolaget man äger eller hur många röster man har, utan att man har något att komma med. Det är det som jag har jobbat upp under de här 20 åren, att kunna prata med bolagen trots att man inte alltid är en ägare. Det kommer man väldigt långt på, även om man inte är störst på ägarlistan.

Tanken var att fortsätta med påverkansdialog, men bara ett par veckor efter starten blev platsen som hållbarhetschef ledig och Aurora Samuelsson tillfrågades och tackade ja. Rollen innebär mycket nytt såsom personalansvar, något hon är ödmjuk inför.

– Det blir ytterligare en pusselbit för mig. Själva chefskapet tror jag mycket handlar om att göra sitt yttersta för att få folk att må så bra som möjligt och på så sätt se till att de kan göra sitt jobb på bästa sätt. I det gäller det vara lyhörd för vilka man arbetar tillsammans med. Vi har alla olika individuella behov hur vi vill bli sedda, hörda och handledda.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord