Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Inflationen närmar sig Riksbankens mål

Inflationstakten mätt enligt KPIF var 2,5 procent i februari och inflationen närmar sig Riksbankens mål på 2 procent.

Siffror från SCB visar att inflationstakten i årstakt enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,5 procent i februari. En minskning från 3,3 procent i januari. Inflationstakten enligt KPI minskade på årsbasis från 5,4 procent till 4,5 procent under samma period.

Inflationstakten enligt KPIF, påverkas inte av ändrade räntesatser på hushållens bolån. KPIF är det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. Riksbanken räknar i sin senaste prognos med en inflationstakt på 2,3 procent för helåret 2024.

Månadsförändringen i februari påverkades framför allt av att elpriserna sjönk vilket bidrog till lägre boendekostnader. Samtidigt höjdes hyrorna för hyresrätter, prisökningar för drivmedel, tjänster inom rekreation och kultur samt för restaurang- och hotellbesök, enligt SCB.

– Lägre elpriser bidrog till att boendekostnaderna sjönk i februari, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i en kommentar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord