Gå direkt till textinnehållet

Jag får inte tjänstledigt för att starta egen verksamhet 

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag arbetar på en bank som har det kollektivavtal som gäller mellan Finansförbundet och BAO. Jag vill ta tjänstledigt för att starta egen verksamhet. Jag kommer i huvudsak handla med aktier i egen regi och i bolagsformen aktiebolag. Min arbetsgivare vill inte bevilja tjänstledighet och påstår att det inte är företagande. Av den anledningen får jag inte ledigt. Är det verkligen korrekt?

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

Henrik Cronier: Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet ger rätt för alla anställda att ta ledigt för att starta egen verksamhet. I korta drag innebär lagen att ledigheten får vara max sex månader. Du har inte rätt till lön från din arbetsgivare, verksamheten får inte vara konkurrerande med arbetsgivarens och ledigheten får inte innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Man måste varit anställd i sex månader innan man kan vara ledig. Ansökan ska ske tre månader innan ledigheten ska börja och arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten i en månad. Det kan finnas vissa avvikelser i kollektivavtal. I ditt fall skulle jag säga att det skäl som arbetsgivaren uppger inte är giltigt. Du ska bedriva egen verksamhet i bolagsform och tjäna pengar på det. Om du uppfyller de övriga kriterierna för tjänstledighet har du rätt till ledighet. Arbetsgivarens invändning är inte acceptabel. Ta upp frågan igen eller kontakta en förtroendevald i din närhet. Du kan också kontakta facklig rådgivning om du behöver ytterligare stöttning.

Svaret gavs i mars 2021.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika