Jag får inte tjänstledigt för att starta egen verksamhet 

Jag får inte tjänstledigt för att starta egen verksamhet 

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag arbetar på en bank som har det kollektivavtal som gäller mellan Finansförbundet och BAO. Jag vill ta tjänstledigt för att starta egen verksamhet. Jag kommer i huvudsak handla med aktier i egen regi och i bolagsformen aktiebolag. Min arbetsgivare vill inte bevilja tjänstledighet och påstår att det inte är företagande. Av den anledningen får jag inte ledigt. Är det verkligen korrekt?

Henrik Cronier: Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet ger rätt för alla anställda att ta ledigt för att starta egen verksamhet. I korta drag innebär lagen att ledigheten får vara max sex månader. Du har inte rätt till lön från din arbetsgivare, verksamheten får inte vara konkurrerande med arbetsgivarens och ledigheten får inte innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Man måste varit anställd i sex månader innan man kan vara ledig. Ansökan ska ske tre månader innan ledigheten ska börja och arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten i en månad. Det kan finnas vissa avvikelser i kollektivavtal. I ditt fall skulle jag säga att det skäl som arbetsgivaren uppger inte är giltigt. Du ska bedriva egen verksamhet i bolagsform och tjäna pengar på det. Om du uppfyller de övriga kriterierna för tjänstledighet har du rätt till ledighet. Arbetsgivarens invändning är inte acceptabel. Ta upp frågan igen eller kontakta en förtroendevald i din närhet. Du kan också kontakta facklig rådgivning om du behöver ytterligare stöttning.

(Svaret gavs i mars 2021)

publicerad
22 april 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram