Gå direkt till textinnehållet

»Jag tror vi kommer se att fintech­bolagen går samman«

2020-talet Hur ser framtiden för paytech ut? Claire Ingram Bogusz, forskare Handelshögskolan om 2020-talets betalningar:

–  Bank- och kreditkort kommer användas i allt mindre utsträckning, istället kommer mobila produkter att ta över och bli viktigare. Det gäller inte bara användandet av mobiltelefoner utan även smarta produkter som digitala klockor. Den sortens digitala enheter kommer exempelvis göra att man kan bära med sig pengar digitalt överallt och även betala utan att använda ett fysiskt bankkort.

–  Samtidigt kommer vi att få bättre koll på våra pengar och vad vi köper, på grund av alla nya tjänster och appar. Baksidan är det kommer leda till ökade ekonomiska klyftor. De som använder de nya tjänsterna kommer ha bättre koll sin ekonomi och få ta del av bättre erbjudanden som en lägre ränta medan de som inte har produkterna och tjänsterna kommer att halka efter. Sammantaget alltså mer smarta produkter men också större ekonomiska klyftor till följd av den utvecklingen.

Om framtiden inom open banking:

–  Vi har ingen marknadsplats i bankvärlden i dag som liknar Apples App Store, men skulle en sån marknadsplats byggas med ett bra API som har goda utvecklingsmöjligheter och standardisering, så tror jag att antalet fintechbolag skulle öka kraftigt och sannolikt bli ännu fler än nu. En större marknadsplats skulle korta startsträckan väsentligt för små entreprenörer eftersom de då kan bygga sin tjänst ovanpå en redan befintlig infrastruktur. Problemet är att bankerna som det ser ut nu inte vill bygga en sån plattform. Under 2020-talet tror jag dock vi kommer se mer reglering där politikerna försöker driva på en standardisering. Samtidigt hänger mycket på hur bankerna väljer att tolka och sedan implementera de reglerna. Får vi inte en gemensam »App Store« tror jag vi kommer se en konsolidering där fintechbolag går samman eller jobbar mer tillsammans och där vissa inte lyckas skala.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord