Kan arbetsgivaren ändra min beviljade semester?

Kan arbetsgivaren ändra min beviljade semester?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Kan arbetsgivaren ändra semesterförläggningen innan semestern påbörjats?

Henrik Cronier: Semesterförläggning kan ändras om det uppstår en allvarlig situation som inte går att lösa på annat sätt. Om det sker ska du begära att få kompensation för eventuella kostnader som uppstår i samband med detta, till exempel inställd resa eller liknande. Som nämnts ovan kan påbörjad semester inte ensidigt avbrytas av arbetsgivaren där det finns kollektivavtal tecknat mellan Finansförbundet och BAO. Det är dock möjligt för arbetsgivaren att ändra semestern innan den påbörjats. Det är dock ovanligt att beviljad semester ändras eller avbryts mot den anställdes vilja.

(Svaret gavs i juni 2021)

publicerad
22 juni 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram