Gå direkt till textinnehållet

Kan arbetsgivaren ändra min beviljade semester?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Kan arbetsgivaren ändra semesterförläggningen innan semestern påbörjats?

Henrik Cronier: Semesterförläggning kan ändras om det uppstår en allvarlig situation som inte går att lösa på annat sätt. Om det sker ska du begära att få kompensation för eventuella kostnader som uppstår i samband med detta, till exempel inställd resa eller liknande. Som nämnts ovan kan påbörjad semester inte ensidigt avbrytas av arbetsgivaren där det finns kollektivavtal tecknat mellan Finansförbundet och BAO. Det är dock möjligt för arbetsgivaren att ändra semestern innan den påbörjats. Det är dock ovanligt att beviljad semester ändras eller avbryts mot den anställdes vilja.

(Svaret gavs i juni 2021)