Kan jag få rättslig hjälp av förbundet?

Kan jag få rättslig hjälp av förbundet?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag har råkat i tvist med min arbetsgivare. Min arbetsgivare och jag kom överens om att jag skulle bedriva verksamhet i ett bolag som ägs både av mig och min arbetsgivare gemensamt. Jag skulle få behålla min tidigare anställning men utan lön under den tid vi bedrev det nya bolaget tillsammans. Nu har det uppstått en situation i det gemensamma bolaget där jag och min tidigare arbetsgivare är oense och jag behöver juridiskt biträde. Kan jag få det?

Henrik Cronier: Huvudregeln är att du måste vara organiserad inom Finansförbundets organisationsområde, dvs finansbranschen och varit medlem i minst tre månader innan omständighet inträffar som aktualiserar facklig förhandlings- eller rättshjälp.

En ytterligare förutsättning är att frågan rör din anställning. Privat företagande eller privata civilrättsliga tvister utanför anställningsförhållandet ligger utanför det område som Finansförbundet kan hjälpa till med.

Hade det varit en arbetsrättslig fråga inom anställningsförhållandet så hade du haft rätt till förhandlings- och rättshjälp när det gäller i princip alla förekommande situationer. Det du behöver hjälp med nu tycks röra förhållandet mellan dig och din kompanjon som samtidigt råkar vara din arbetsgivare. Då har du normalt sett inte rätt till förhandlings- eller rättshjälp. Ett tips är att se om du har försäkringar med moment som täcker in civilrättsliga tvister utanför anställningsförhållanden.

(Svaret gavs i april 2021)

publicerad
18 maj 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram