Gå direkt till textinnehållet

Kan jag få rättslig hjälp av förbundet?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag har råkat i tvist med min arbetsgivare. Min arbetsgivare och jag kom överens om att jag skulle bedriva verksamhet i ett bolag som ägs både av mig och min arbetsgivare gemensamt. Jag skulle få behålla min tidigare anställning men utan lön under den tid vi bedrev det nya bolaget tillsammans. Nu har det uppstått en situation i det gemensamma bolaget där jag och min tidigare arbetsgivare är oense och jag behöver juridiskt biträde. Kan jag få det?

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

Henrik Cronier: Huvudregeln är att du måste vara organiserad inom Finansförbundets organisationsområde, dvs finansbranschen och varit medlem i minst tre månader innan omständighet inträffar som aktualiserar facklig förhandlings- eller rättshjälp.

En ytterligare förutsättning är att frågan rör din anställning. Privat företagande eller privata civilrättsliga tvister utanför anställningsförhållandet ligger utanför det område som Finansförbundet kan hjälpa till med.

Hade det varit en arbetsrättslig fråga inom anställningsförhållandet så hade du haft rätt till förhandlings- och rättshjälp när det gäller i princip alla förekommande situationer. Det du behöver hjälp med nu tycks röra förhållandet mellan dig och din kompanjon som samtidigt råkar vara din arbetsgivare. Då har du normalt sett inte rätt till förhandlings- eller rättshjälp. Ett tips är att se om du har försäkringar med moment som täcker in civilrättsliga tvister utanför anställningsförhållanden.

Svaret gavs i april 2021.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika