Gå direkt till textinnehållet
Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet. Foto: Alexander Donka

»Klarna hör hemma med BAO, det är en stor bank«

Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer begär nu att inleda förhandlingar om ett kollektivavtal på Klarna. Beskedet innebär att Finansförbundet riskerar att snuvas på Klarnas signatur. »Vi hoppas fortfarande på att Klarna ska tycka att de hör hemma i finansbranschen«, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Tidigare i veckan stod det klart att fackförbunden Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer lagt fram gemensam begäran om att inleda förhandlingar med Klarna om ett kollektivavtal.

Kravet kommer efter ett ökat tryck från anställda på Klarna att få till ett kollektivavtal, skriver Unionen i ett pressmeddelande.

– Både Klarna och de anställda har mycket att vinna på att medarbetarna får mer inflytande över besluten, vi kommer att få en bättre kommunikation och bättre dialog mellan företagsledningen och medarbetarna, säger Sen Kanner som är ordförande på den lokala Unionenklubben på Klarna i en kommentar.

Så förhandlas ett kollektivavtal

Facket kallar företaget till ett möte för att förhandla om ett kollektivavtal.

Vanligtvis brukar man ha åtminstone två till tre förhandlingstillfällen.

Om man inte kommer överens och facket bedömer att alla förhandlingsmöjligheter är uttömda, kan facket antingen välja att avsluta förhandlingen eller varsla om konflikt, dvs ta ut medarbetarna i en strejk.

En process om kollektivavtal tar i regel mellan ett och två år från att medlemmar visat intresse till att ett kollektivavtal tecknas. Från att man inlett förhandlingar tar det oftast mellan två och sex månader till att avtalet tecknas.

Källa: Unionen

De senaste månaderna har det pågått ett arbete i den lokala Unionenklubben på Klarna att förbereda ett utkast till kollektivavtal, samtidigt som antalet fackligt anslutna i bolaget har ökat kraftigt, vilket Finansliv tidigare har skrivit om.

Parallellt har Finansförbundet inte gjort någon hemlighet av att man har siktat på att knyta Klarna till Finansförbundets kollektivavtal med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Nu riskerar alltså parterna att snuvas på Klarnas signatur om förhandlingarna går i lås.

– Det är klart att vi tycker att idén med ett branschanpassat avtal är bra där man konkurrerar med företag under samma förutsättningar. Vi har talat om att Klarna borde ansöka om medlemskap i BAO. Vi anser att det är där de hör hemma, det är en stor bank, säger Ulrika Boëthius till Finansliv.

I somras förra året kallade både Finansförbundet och Unionen Klarna till förhandling för mbl-brott, efter att fackförbunden inte informerats i förväg av bolaget om kraftiga nedskärningar. Finansförbundet drog senare tillbaka skadeståndskravet efter en uppgörelse, medan Unionen nu stämmer Klarna i domstol. Frågan om ett kollektivavtal lyftes upp i samband med uppgörelsen, men efter det har inte nya samtal förts, enligt Ulrika Boëthius.

Hur ser du på era möjligheter att få till en förhandling med Klarna? 

– Om de reflekterar över att ha ett kollektivavtal hoppas vi fortfarande på att Klarna ska tycka att de hör hemma i finansbranschen. Vi har visat att vi är flexibla och lösningsorienterade och har fört fram våra ståndpunkter i samtal med Klarnas ledning. Om de överväger kollektivavtal så ska de veta att de har flera alternativ.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord