Gå direkt till textinnehållet
Foto: Marilia Bognandi

»Kriget om de bortglömda kvinnorna har börjat hos bankerna«

Krönika »För att möjliggöra för kvinnor att investera mera behöver vi först veta varför de inte investerar«, skriver Finanslivs krönikör Sandra Bourbon.

Det tog mig 28 år innan jag vågade börja investera i fonder. Innan dess var jag bra på att spara men det där med ränta på ränta och investera hade jag inte förstått – trots att jag pluggat teknisk fysik. Pengarna låg och samlade damm på banken.

Varför det tog så lång tid innan jag satte pengarna i jobb var dels lågt självförtroende när det kommer till börsen, dels bristen på motivation. Jag förstod inte varför jag skulle ta risk att förlora mina hårt förvärvade pengar för en eventuell framtida avkastning.

Jag är inget unikt fall. I Konsumentverkets rapport Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad, från 2019 kan vi läsa att kvinnor är bra på att spara men behöver ta mer risk. Vi behöver investera mera. Att inte investera leder till sämre privatekonomi, även som pensionär.

Men varför tar kvinnor lägre risk än män när det kommer till investeringar? En förklaring är att kvinnor upplever marknaden för långsiktigt sparande som mer problematisk att agera på än vad män gör. Konsekvensen blir att kvinnor och män inte agerar i samma utsträckning när det kommer till långsiktigt sparande. Dessutom strider det mot det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet. Enligt målet ska män och kvinnor ha samma möjligheter och villkor när det kommer till utbildning och betalt arbete för att uppnå ekonomisk självständighet livet ut.

Men förändringens vindar blåser! Kriget om den hittills bortglömda marknaden – kvinnor – har precis börjat hos finansbolag och banker. För att lyckas behöver bolagen förbättra förutsättningarna för kvinnor, men många undrar var de ska börja. För att möjliggöra för kvinnor att investera mera behöver vi först veta varför de inte investerar.

För att investera behöver konsumenten kunna fatta bra beslut på marknaden för långsiktigt sparande. Det ser vi, i samma rapport från Konsumentverket, att kvinnor tycker är mycket svårare än männen.

För att ta bra beslut krävs ekonomiska förutsättningar, tid, självförtroende och motivation. Kvinnor har, generellt, sämre förutsättningar: sämre ekonomiska förutsättningar med lägre lön, mindre tid på grund av att vi arbetar en timme mer obetalt i hemmet varje dag, lägre ekonomiskt självförtroende och lägre motivation på grund av mindre press från samhället (och sig själv) att investera. För att få kvinnor att investera mera behöver vi förbättra dessa förutsättningar.

Men vad kan vi då göra för att förbättra förutsättningarna? Jo, finansbranschen behöver bli tydlig med var konsumenterna kan hitta oberoende råd och ta fram produkter som är lättare att förstå. Vänner och kolleger behöver öka inkluderingen av kvinnor när det pratas investeringar och pengar. Vidare behöver kvinnor få tid att lägga på investeringar genom att partnern hjälper till mer i hemmet och tar mer ansvar för eventuella barn.

Nu vet du varför kvinnor inte investerar: kvinnor har samma möjligheter men inte samma förutsättningar. Dags att agera. Tillsammans kan vi ändra förutsättningarna för kvinnor. För en ekonomisk jämställd framtid!

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord