Gå direkt till textinnehållet
Erika Langåker, ansvarig för affärsområdet uppdragsanalys på Carnegie.

Kritiserad betalanalys tar plats i finrummet

Uppdragsanalysens oberoende har varit ifrågasatt, men nu ökar utbudet på aktiemarknaden. Carnegie som bara levererat traditionella aktieanalyser tidigare, satsar nu stort på uppdragsanalys. "Trots att vi tar betalt måste analytikern vara oberoende i förhållande till bolaget", säger Erika Langåker på Carnegie.

När uppdragsanalysen gjorde intåg på den svenska aktiemarknaden för femton år sedan, med analysfirman Redeye i spetsen, var många kritiska. Det som ifrågasattes var om analysen kunde vara objektiv eftersom bolagen betalade för den. Enligt uppgifter till Finansliv kostar ett analysuppdrag omkring 500 000 kronor per år, och då ingår ofta en stor analys när analytikern inleder bevakningen av bolaget. Sedan kommer uppföljningar vid varje kvartal eller vid andra stora händelser.

Finanslivs kartläggning visar att de flesta banker och analysfirmor numera erbjuder sina kunder uppdragsanalys, eller Commissioned research som det också kallas.  Det är bara Handelsbanken bland de stora analyshusen, som inte erbjuder det. SEB bevakar ett 30-tal bolag, något fler än storbankerna Nordea och Danske Bank som endast har 10-20 bolag under bevakning. Swedbank har lagt ut sin analysverksamhet på firman Kepler Cheuvreux och betalanalys ingår inte.

Det finns flera exempel där banker och investmentbanker köpt verksamheter med uppdragsanalys eller samarbetar inom det. Investmentbanken ABG Sundal Collier köpte för några år sedan Remiums verksamhet inom uppdragsanalys. Introduce, och DNB samarbetar med Redeye. Carnegie köpte Pensers verksamhet i oktober 2023.

– 2023 bestämde vi oss för att satsa på uppdragsanalys och strax innan sommaren var vi ute och träffade de första bolagen och satte upp en struktur för hur erbjudandet skulle se ut. Sedan kom förvärvet av Penser som godkändes i november 2023. Det syntes inte utåt att vi hade börjat, men det hade vi, säger Erika Langåker, ansvarig för affärsområdet uppdragsanalys på Carnegie.

Carnegie bevakar totalt 500 bolag i Norden, varav cirka 80 bolag inom uppdragsanalys. Ett tiotal av analyserna är under Carnegies varumärke och resten ligger under Penser by Carnegie.

Vad fick er att börja med uppdragsanalys?

-Vi har avvaktat, då vi dels ville se hur marknaden och acceptansen utvecklades, dels för att vi är väldigt måna om att kunna erbjuda en produkt som håller samma höga kvalitet som vår traditionella analys gör. Vi har utvärderat produkten de senaste två åren och sett att de institutionella investerarna uppskattar produkten och andra aktörer hade också börjat erbjuda uppdragsanalys.

2018 infördes regelverket MiFID II som ändrade analyshusens spelregler. Kundernas betalning för aktiehandel och aktieanalys separerades, vilket innebar en stor förändring för analyshusen som inte tagit betalt för sina analystjänster tidigare. De nya reglerna bidrog troligen till att fler analyshus började erbjuda uppdragsanalys som bolagen betalar för.

Carnegie vill inte gå ut med hur mycket uppdragsanalyser kostar för bolagen, men enligt Erika Langåker tappar både analysen och analysfirman förtroendet om inte oberoendet upprätthålls.

-Oberoendet är något vi varit väldigt noggranna med och det är reglerat i avtalen med våra bolagskunder. Utgångspunkten är att vi skriver vår betalanalys på samma sätt som vår traditionella. Även om vi tar betalt måste analytikern vara oberoende i förhållande till bolaget och kunna lyfta fram både positiva och negativa saker. Analytikerns jobb är att ta fram bolagets potential och risker. En partisk analys kan leda till felaktiga investeringsbeslut. I mångt och mycket handlar det om att bygga förtroende för analysen ut mot marknaden.

Den traditionella analysen har en riktkurs och en rekommendation med köp, sälj eller behåll. Betalanalysen har ingen rekommendation och riktkursen är i stället ett intervall på minst 20 procent.

– En del bolag upplever att det är en nackdel när rekommendation saknas, men professionella investerare drar alltid egna slutsatser. Personligen tycker jag att det är bättre med ett bredare intervall i stället för en specifik riktkurs, givet att det är baserat på scenarioanalys, och att investeraren då får göra sin egna slutgiltiga bedömning. Det kan ibland vara svårt att ha en specifik riktkurs på mindre bolag där utfallet kan variera mycket både på kort och lång sikt. Vid en scenarioanalys blir det väldigt tydligt hur mycket bolaget ska värderas till om det levererar på sina mål, levererar över sina mål eller underleverar.

Erika Langåker

  • Ålder: 28 år
  • Karriär: 5 år på Carnegie. 4 år på Equity Capital Markets (ECM) i Stockholm och London med fokus på börsnoteringar och olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Snart 1 år inom Commissioned Research.
  • Utbildning: Kandidat i Ekonomi från Lunds Universitet, utbyte på St Gallen University.
  • Mitt karriärtips: Jobba med det du tycker är kul, var ödmjuk och omge dig av personer som lyfter upp dig och gör arbetsdagarna roliga, då kommer resten av sig självt.

Carnegie visar inte analysen för bolaget innan publicering och företaget kan aldrig stoppa analysen.

-Analytikerna och bolagen har kontakt under processen. Bolaget får läsa genom bolagsbeskrivning, kommentera på fakta och om vi missat eller missuppfattat något. Det kan hända att värderingen hamnar under kursen den dagen analysen publiceras, men för att analysen ska ha hög trovärdighet och få genomslag måste oberoendet upprätthållas, poängterar Erika Langåker.

Uppdragsanalysen kan alla som är intresserade av ta del av, både retail och institutioner, medan den konventionella analysen bara är tillgänglig för institutionella fondförvaltare.

-Informationsspridningen och genomlysningen av mindre bolag ökar med den här typen av analys. Vi har också flera kringprodukter kopplade till uppdragsanalysen som poddar och video-inspelningar. Det blir ytterligare ett sätt för bolagen att synas och sprida information. Över tid är målsättningen att det ska leda till ökad likviditet i aktien, säger Erika Langåker.

Väger det tyngre att som analytiker bevaka bolag inom traditionell analys?

-Styrelsen tog ett beslut att vi ska behandla uppdragsanalys på samma sätt som den konventionella. Många seniora analytiker hos oss skriver även uppdragsanalys. Vi har samma kvalitetskrav. Är man analytiker på Carnegie gör man samma typ av analyser med enda skillnaden att uppdragsanalysen saknar rekommendation och har ett prisintervall i stället för riktkurs.

Kommer uppdragsanalysen öka hos er framöver?

-Den konventionella aktieanalysen är fortfarande kärnan i vårt produkterbjudande i alla affärsområden och Carnegies hjärta. Svårt att kommentera på volymen framöver men i takt med att vi adderar fler bolagskunder kommer andelen uppdragsanalysbolag att öka över tid.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord