Kvinnliga namn ska ge branschen förtroende
Foto: Istock

Kvinnliga namn ska ge branschen förtroende

På jobbet Amelia, Nora, Nina, Hedvig, Freja. När finansbranschen ska döpa bolag eller tjänster väljer man gärna ett kvinnligt förnamn.

Du kan lyssna på artikeln i ljudformat här:

Digitala assistenten Nora, fintech­bolaget Greta, e-legitimationen Freja, AI-tjänsten Amelia – trenden att namnge sin tjänst till ett kvinnligt förnamn fortsätter.

Ett av de mest färska exemplen är insurtechbolaget Hedvig.

– När våra användare råkar illa ut vill vi att de ska känna att de har »en Hedvig« i sin mobiltelefon, som kämpar för att ställa allt till rätta, säger Hedvigs vd Lucas Carlsén.

– Hedvig betyder kämpe, fortsätter han.

Nordea döpte den digitala assistenten Nora under framtagandet av sin sparrobot-tjänst.

– Bakgrunden till namnet kommer från arbetsnamnet Nordea Robo Advice som vid något tillfälle förkortades till NORA. När vi lanserade tjänsten tyckte vi att det passade bra som namn till den digitala assistenten, säger Jenny Wickman på Nordeas kommunikationsavdelning.

– Vår tjänst heter Digital Sparande­rådgivning och Nora är alltså vår lilla digitala »hjälpreda«, som leder användaren rätt genom applikationen, säger Jenny Wickman.

I varumärkesbranschen förknippas traditionellt ett kvinnligt namn med egenskaper som mjukhet, omvårdnad och moderskap.

Men den symboliken gäller inte nödvändigtvis i finansbranschen, menar Urban Björnström, konceptutvecklare och copywriter på varumärkesbyrån Grow.

– I finansbranschen finns många bolag vars namn anspelar på till exempel geografi, teknik eller finansiella termer. Här är ett kvinnligt namn en möjlighet för ett varumärke att signalera något annorlunda, nytt och personligt.

Urban Björnström har stor erfarenhet av namnprojekt för olika kunder.

– Ett bra namn ska väcka positiva associationer och vara lätt att lägga på minnet. I finansbranschen kan ett kvinnligt förnamn vara normbrytande och stå ut i mängden, även om namnet i sig inte ger någon förklaring till bolagets eller tjänstens verksamhet, säger han.

Precis som Siri från Apple och Alexa från Amazon är de så kallade AI-assistenterna i finansbranschen kvinnliga. På Swedbank heter hon Nina, och hos SEB är det chatt­boten Aida som hjälper kunderna.

– Det är kanske ingen slump att service och assistans förknippas med kvinnor, medan huvudsakligen män står för rådgivning. Men det kan också vara så att kvinnor inger ett större förtroende, och därför får vara kundens virtuella, ofta första kontakt med banken, säger Urban Björnström.

publicerad
1 juni 2018
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram