Gå direkt till textinnehållet
Klas Danielsson. Foto: Oskar Omne

Ledningen har känt till problemen i flera år

SBAB:s styrelse och ledning har känt till problemen med arbetsmiljön i flera år – utan att agera. I stället framhäver banken sina goda resultat i medarbetarundersökningen Great Place to Work. Men varken sjukskrivna eller anställda som ska sluta deltar i undersökningarna.

Efter Finanslivs granskning av arbetsmiljön på SBAB har flera anställda och tidigare anställda hört av sig och bekräftat att det finns stora problem på den statliga banken, både i Karlstad och på huvudkontoret i Stockholm.

– Jag har aldrig varit i en så hemsk kultur, jag blir så arg och upprörd över hur de behandlar folk. Jag tycker inte att det är värdigt en statlig bank, säger en tidigare anställd som jobbade i Stockholm.

– SBAB är en helt vansinnig arbetsplats. Jag blev ombedd att gå på dagen, jag fick inte veta vad jag gjort, säger en tidigare chef på banken.

De flesta som Finansliv har pratat med anser att problemen har uppstått efter att Klas Danielsson tillträdde som vd på SBAB 2014.

– Klas ligger bakom mycket av det här personligen. Han toppstyr allt och han svänger väldigt snabbt i sitt humör. Antingen är någon perfekt och höjd till skyarna eller så trycks de ned i botten, säger den tidigare chefen.

Läs också

»Det är inte mänskligt hur de behandlar sina anställda«

– Människor behandlas som brickor. Man uppmuntras att ta egna initiativ men när man gör det så slås de ner, man förminskas och dumförklaras. Det skapar en väldigt rädd kultur, säger en annan tidigare chef.

SBAB lyfter ofta fram att banken jobbar värderingsdrivet. Värderingarna har tagits fram på initiativ av vd:n Klas Danielsson, och handlar bland annat om att »ta ansvar hela vägen« och »våga utmana och tänka nytt«. Men flera av de anställda och tidigare anställda som Finansliv pratat med beskriver värderingskulturen som sektliknande, där oliktänkande straffas.

Det kändes som att man skolades i en kult. Jag gillar värderingsdrivet, men det blev för mycket.

– Det kändes som att man skolades i en kult. Jag gillar värderingsdrivet, men det blev för mycket. Och det stämde ju inte. Vi skulle vara »självdrivande«, vi brukade skratta åt det eftersom det var så långt ifrån verkligheten. Man blev kontrollerad överallt, säger en tidigare anställd.

– Värderingarna låter jättebra, om man lever som man lär. Klas säger att han gärna vill ha självdrivande medarbetare, men så fort någon föreslår något som inte han håller med om, då reagerar han väldigt kraftfullt, säger en annan.

– Du ska ta eget ansvar, enligt värderingarna, men gör du det blir du utslängd på dagen. Du får inte sticka ut alls.

Det märks inte minst i den stora omsättningen på chefer, uppger källor till Finansliv. Under de snart fem år Klas Danielsson varit vd har minst en person, oftast två eller fler, bytts ut i SBAB:s ledningsgrupp varje år. Nu är endast fyra personer kvar av de elva som fanns i ledningsgruppen 2014, då han tillträdde. En av dem är Klas Danielsson själv.

Efter Finanslivs granskning av arbetsmiljön på SBAB har frågan lyfts i riksdagen av riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S). Han har träffat några av de sjukskrivna som Finansliv tidigare har skrivit om.

– Jag ville träffa dem personligen och höra deras berättelser. Det var väldigt starkt, de vittnade om en total avsaknad av empati från SBAB, säger Lars Mejern Larsson.

Han är upprörd över hur SBAB har behandlat sina anställda, och tycker att det är särskilt problematiskt eftersom SBAB är en statligt ägd bank.

– Det gör mig förbannad, besviken och upprörd när ett statligt företag inte tar sitt ansvar, som har resurser för att ta hand om sina anställda.

Han ställde en skriftlig fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S) om vilka åtgärder han tänker vidta. Ibrahim Baylan har svarat att han »kommer följa situationen i SBAB Bank AB framåt«.

Till Finansliv säger närings­ministern att regeringen har försäkrat sig om att bankens styrelse tar frågan på allvar.

»Som minister kan jag inte kommentera enskilda fall, men jag vill understryka att regeringen har höga förväntningar på de statliga bolagen att de ska agera föredömligt vad gäller en sund och säker arbetsmiljö och anständiga arbetsvillkor. Som ägare har vi försäkrat oss om att styrelsen tar frågan om en god arbetsmiljö på allvar och regeringen kommer att följa frågan framåt.« säger Ibrahim Baylan i en skriftlig kommentar.

Även Finansförbundet följer utvecklingen framöver.

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius har tillsammans med förbundets biträdande förhandlingschef Viktor Källqvist och SBAB:s klubb­ordförande Kicki Ljung haft ett möte med SBAB och arbetsgivarorganisationen BAO.

– Det är inte vanligt att jag deltar i sådana möten, men klubben ville ha hjälp, säger Ulrika Boëthius.

På mötet beslutades att man ska upprätta ett lokalt arbetsmiljö­avtal på SBAB. Det arbetet kommer nu att drivas vidare av den lokala klubben, med stöd av Finansförbundet.

Vi har stor förståelse för alla individers enskilda uppfattningar. Hälsa är ett av våra största fokusområden och vi vill lära oss och bli bättre hela tiden.

Klas Danielsson säger till Finansliv att SBAB tar kritiken mot arbetsmiljön på allvar.

– Vi har stor förståelse för alla individers enskilda uppfattningar. Hälsa är ett av våra största fokusområden och vi vill lära oss och bli bättre hela tiden.

Samtidigt framhåller han att SBAB har bra resultat i sina medarbetarundersökningar.

– Det är bara att titta på våra siffror, vi befinner oss på fantastiska nivåer.

De medarbetarundersökningar som Klas Danielsson hänvisar till utförs av Great Place to Work, ett konsultbolag inom emloyer branding, det vill säga varumärkesbyggande för företag. SBAB utsågs nyligen till Sveriges fjärde bästa arbetsplats enligt Great Place to Works rankning.

Men Finansliv kan avslöja att anställda som ska sluta på SBAB, är sjukskrivna, föräldralediga och studielediga utesluts ur medarbetarundersökningarna. I ett protokoll från bankens arbetsmiljö­kommitté från december 2018 som Finansliv tagit del av står det att:

»Uppföljning av resultaten sker i teamen och eftersom de som är under uppsägningstid inte kommer vara kvar och delta i det så har AG (arbetsgivaren, reds. anm.) valt att använda avgångsintervjun istället för GPTW (Great Place To Work, reds. anm.) för de som är under uppsägningstid.«

Detta bekräftas också av de tidigare anställda som Finansliv talat med.

Foto: Oskar Omne

När Finansliv frågar SBAB:s vd Klas Danielsson om varför de som ska sluta inte får delta i medarbetarundersökningarna förnekar han först att det är så.

– Alla som arbetar på SBAB svarar. Det spelar ingen roll om man är på väg att sluta utan alla som är anställda svarar.

Det står i protokoll från arbetsmiljö­kommittén att de som ska sluta inte deltar i medarbetarundersökningarna?

– Det var i så fall mer än vad jag visste. Alla som är anställda svarar. Jag tror inte att det är några som är exkluderade, det var väldigt konstig information. Var sa du att det stod någonstans?

I era arbetsmiljökommittéprotokoll.

– Jag har aldrig hört talas om det faktiskt. Det låter väldigt konstigt.

Efter intervjun hör SBAB:s presschef Erik Wennergren av sig och hävdar att det enbart är en person som var på väg att sluta som inte fick delta i förra årets medarbetarundersökning.

»Den enskilda personen fick i stället ett mail att vi gärna tog emot feedback vid exitsamtalet i stället eftersom han hade sista anställningsdag under samma period som undersökningen gjordes.« skriver han i ett mejl till Finansliv.

Erik Wennergren skickar även kompletterande information om vilka som får delta i Great Place to Work. Där står det att de som har »uppsägningsdatum under undersökningsperioden eller tidigare inte tas med«. Det står också att »sjukskrivna, föräldra- och studielediga tas inte med eftersom alla inte har möjlighet att svara, de ska inte få den pressen«.

Finansliv har även fått uppgifter om att medarbetarundersökningarna använts mot de anställda. En del av undersökningen handlar om att betygsätta sin chef, och enligt tidigare anställda som Finansliv talat med har vissa chefer skällt ut sina team för att de gett för låga betyg.

– Vi blev utskällda av vår närmaste chef, hen tyckte inte resultatet var bra nog. Om någon hade gett ett sämre betyg än de andra hölls det korsförhör för att ta reda på vem det var, säger en tidigare anställd.

– Om du är enhetschef och har 8–10 personer under dig så kan du ofta räkna ut vilka som svarat vad. Och blir det dåligt resultat så drabbar det medarbetarna. Eftersom undersökningen mäter engagemang, inte arbetsmiljö, kan det användas emot den anställda. Sätter du lågt betyg är du inte tillräckligt »engagerad«, säger en tidigare chef.

Utskällningarna är inget som Klas Danielsson känner till, uppger han.

– Jag har inte hört talas om det själv, det låter väldigt märkligt.

Hur tror du att det påverkar svaren i kommande undersökningar om man blir utskälld för att ha svarat negativt?

– Jag kan inte kommentera det, jag kan bara kommentera och svara på faktiska förhållanden, säger Klas Danielsson.

Oavsett vad medarbetarundersökningarna visar har både ledningen och SBAB:s styrelse känt till att det finns problem med arbetsmiljön i flera år, uppger flera av varandra oberoende källor för Finansliv.

Det här är välkända problem. Man pratar inte öppet om det, men det är känt.

– Styrelsen har känt till det här länge. Jag vet att fler av oss fick frågor om hur det egentligen är. Men de verkar inte ta problemen på allvar, det händer ju ingenting, säger en tidigare chef.

– Det här är välkända problem. Man pratar inte öppet om det, men det är känt, säger en annan tidigare chef.

Dessutom har en visselblåsning gjorts om arbetsmiljön och bristerna i rehabilitering. Men trots detta anser Klas Danielsson inte att SBAB har några strukturella problem med arbetsmiljön.

– Så länge vi ser att vi uppnår ett fantastiskt resultat när det gäller medarbetarlojalitet och medarbetarengagemang så är vi på rätt väg.

Trots den här kritiken som framkommit?

– Ja, trots den här kritiken. Men det är väldigt viktigt att vi lyssnar på kritiken och försöker lära oss och bli bättre. Då kommer vi nå ännu högre, fantastiska resultat.

Efter visselblåsningen om arbetsmiljön har systemet för visselblåsning på SBAB ändrats. Banken har anlitat det externa säkerhetsbolaget 2Secure, och i samband med det har SBAB tagit fram nya instruktioner för vad som inte kan anmälas. Hit hör bland annat »allmänt missnöje med hur verksamheten bedrivs« och »allmänt missnöje med ledarskap, lön eller andra personalärenden«. Alltså just sådant som den förra visselblåsningen gällde.

Numera kan anställda på SBAB enbart visselblåsa om ekonomisk brottslighet, säkerhetsbrister, miljö­brott samt trakasserier och diskriminering.

Enligt instruktionerna garanteras anmälaren anonymitet. Men samtidigt framgår det att anmälningarna inte bara kommer att hanteras av 2Secure utan också av SBAB:s interna Visselblåsarkommitté. I den ingår bland annat chefen för Compliance, chefen för Internrevision samt SBAB:s chefsjurist. Kommittén ska avgöra om anmälan är »kvalificerad« eller inte, och dessutom »omgående informera vd om att anmälan kommit in« så länge den inte rör just vd:n.

Läs också

SBAB:s kyla upprör

– Att ha ett system där händelser inom en verksamhet prövas av verksamheten själv är inte trovärdigt. Så kan man inte lägga upp ett system som har någon som helst ambition att vara rättssäkert, säger Nils Funcke, journalist, debattör, författare och expert på yttrandefrihetsfrågor.

Om anmälan rör just de personer som sitter i Visselblåsarkommittén så ska ledamöter från SBAB:s styrelse tillsättas för att hantera anmälan, enligt regelverket.

Nils Funcke ifrågasätter hur SBAB kan garantera anmälarna anonymitet med det här systemet.

– Anonymiteten faller om inte personen i fråga har vidtagit egna åtgärder för att vara anonym. Sitter man på jobbet och skickar in en anmälan så går det ju att se var det kommer ifrån, och sådana uppgifter ska dokumenteras enligt de här instruktionerna, annars blir det svårare att utreda om man behöver polisanmäla.

Fotnot: Finansliv har vid upprepade tillfällen sökt SBAB:s styrelseordförande Bo Magnusson, men han vill inte ställa upp på intervju.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord