»Ledningen insåg inte att det här var en kris«
Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Foto: Oskar Omne

»Ledningen insåg inte att det här var en kris«

Coronakrisen Swedbank uppmanade anställda på huvudkontoret som rest till norra Italien under sportlovet att gå tillbaka direkt till jobbet – trots smittorisk.

Fotnot: Intervjuerna är gjorda i mitten av mars.

Det var i slutet av februari som coronaviruset covid-19 bröt ut på allvar i norra Italien. Utbrottet sammanföll med sportlovsveckan i Stockholm (vecka 9) och många svenskar var på semester i regionen, däribland många anställda från flera avdelningar på Swedbanks huvudkontor, enligt Finanslivs uppgifter.

Snart ringades ett tiotal små orter in som så kallade röda zoner, bland annat samhället Codogno. Vid tidpunkten följde Swedbank uteslutande UD:s rekommendationer, vilket innebar att anställda som vistats i någon av de tio utpekade orterna skulle sitta i hemkarantän i två veckor efter hemkomsten. Däremot var det fritt fram för de som rört sig i grannsamhällena att gå tillbaka till jobbet på huvudkontoret.

– Det har inte varit några restriktioner för anställda som varit i grannbyarna, utan de har kunnat komma tillbaka direkt och jobba, trots att de varit på samma flygplats och några har även delat plan hem med folk som varit i de röda zonerna, säger en källa.

Bristen på restriktioner skapade stor ilska och oro bland de anställda att smittan skulle sprida sig. Måndagen efter sportlovet var flera av de som semestrat i norra Italien tillbaka på huvudkontoret, utan krav på karantän.

– Många var väldigt upprörda och stämningen har inte alls varit bra. Det var nästan lynchstämning mot dem som kom tillbaka på måndagen. Samtidigt var det ju inte deras fel, de följde bara bankens direktiv, säger en uppgiftslämnare.

Vid tidpunkten fanns ett konstaterat fall av covid-19 på Swedbanks huvudkontor, enligt Finanslivs uppgifter som också bekräftas av banken. Personen ska ha insjuknat natten till onsdagen den 4 mars efter att ha återvänt från norra Italien och varit på jobbet i två dagar. Banken bekräftar samtidigt att man haft ett första fall av coronasmitta i Baltikum.

– Ska vi verkligen sitta och jobba utan att veta om vi riskerar att bli smittade eller inte, frågar sig en källa och tillägger samtidigt att det finns ett par konstaterade fall ute i kontorsrörelsen.

Trots det konstaterade fallet förändrades inte direktiven från Swedbank och anställda kunde fortsätta komma till kontoret. Banken försäkrade att det inte fanns någon risk att bli sjuk eftersom »avdelningen nu hade städats flera gånger«.

– Vi har extra städning nu, men man har inte kommunicerat något om det har sanerats på avdelningen eller vilket våningsplan den smittade arbetar på, säger en källa.

Enligt Finanslivs uppgifter införde banken på torsdagskvällen den 12 mars flera åtgärder med koppling till coronaviruset. Arbetet sköttes tidigare enbart av HR men organiseras nu i olika krisgrupper, framåt ska det bli lättare för anställda att jobba hemifrån efter överenskommelse med närmsta chefen och inga arbetsresor tillåts som inte bedöms som »absolut nödvändiga«.

– Det man gör nu är bra, men jag kan tycka de här åtgärderna borde ha kommit för två veckor sedan, vilket många är oroliga för, säger en källa.

Enligt uppgiftslämnare tog inte banken de anställdas oro på tillräckligt stort allvar i tid.

– Jag tycker det var väldigt nonchalant för oron bland medarbetarna. De insåg inte att det här var en kris. Jag förstår att man vill ha in medarbetarna på kontoret, men man måste förklara varför man vill det. Det är väldigt många som kan jobba distans men som inte fick det.

Gith Bengtsson, HR-chef på Swedbank och ansvarig för arbetsmiljöfrågor, bekräftar för Finansliv att Swedbank uteslutande har gått på UD:s och Folkhälsoinstitutets restriktioner.

– Våra beslut bygger på vad myndigheter och experter på området säger och vi har följt de rekommendationer som UD och Folkhälsomyndigheten har gett ut. Det är den linjen vi har valt, säger hon och fortsätter.

– Det innebar att alla stockholmare som hade varit i norra Italien utanför de utpekade orterna och som kommit hem innan fredagen vecka 10 inte sattes i karantän.

Gith Bengtsson medger att det varit en stor oro bland personalen för att smittan skulle komma till banken efter sportlovsveckan.

– Det är klart att det har varit mycket oro kring det här. Det är många anställda som har hört av sig antingen direkt, via mejl, telefon eller chat, säger hon och håller inte med om att banken inte tagit medarbetarnas oro på allvar när den uppstod.

– Vi har gjort vårt bästa för att möta de anställda och hantera oron, säger hon och pekar sedan på en rad åtgärder och rutinändringar som införts de senaste veckorna.

Vidare säger Gith Bengtsson att banken står fast vid avvägningen att inte införa ytterligare försiktighetsåtgärder utöver myndigheternas riktlinjer för de hemkomna Italien-resenärerna.

– Jag känner mig trygg med det, jag tycker att vi fattade rätt beslut.

Fotnot: Intervjuerna är gjorda i mitten av mars.

publicerad
27 mars 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram